Conexe

Președintele în exercițiu al ONU, Mogens Iykketoft, este favorabil numirii unei femei în funcția de Secretar General

În 70 de ani de existență, Organizația Națiunilor Unite (ONU) – prin definiție organizație internațională pentru promovarea păcii (...)

Pages