Ce nu trebuie să uite omul actual

În ultima vreme au loc cutremure și erupții vulcanice devastatoare, inundații catastrofale, recrudescența bolilor în cadrul speciei umane și în regnul animal cauzate de poluarea radioactivă, chimică și biologică excesive ale mediului ambiant, epidemii și pandemii scăpate de sub control, în special pandemia de obezitate și disfuncțiile organice aferente acestei maladii necruțătoare. La aceste evenimente nefaste, se adaugă efecte negative provocate de actuală inversare a polarității magnetice a Pământului și de alte fenomene terestre și cosmice. A venit timpul să luăm în calcul, cu responsabilitate, prognoza elaborată de oameni de știință, potrivit căreia specia umană ar putea să dispară de pe suprafața Terrei în următorul secol. În acest context, cred că ar fi util reținem câteva date (sumare) referitoare la lumea în care trăim. (A se vedea și articolul publicat în JP, intitulat Lumea în care trăim, nu este așa cum o știm).


Despre Univers

În structura Universului există miliarde de galaxii, care la rândul lor conțin miliarde de sisteme solare, cu planete în care se poate dezvolta viața. Universul nostru nu este unic în imensitatea spațiului cosmic. Există și alte Universuri, paralele cu Universul nostru, supuse forțelor gravitaționale reciproce. Drept care, noțiunea biblică de “cer” rămâne doar un cuvânt abstract, fără acoperire în fapt.

Savanții au stabilit, că la ora actuală sunt cunoscute aproximativ 1% din elementele chimice existente în Univers și 5% din din fenomenele fizice care au loc în nemărginirea spațiului cosmic.

Viteza absolută de propagare corpusculară în spațiul cosmic este superioară propagării luminii în vid. Există în Univers și viteze de propagare instantanee, fapt dovedit de paradoxul EPR (abreviere de la numele fizicienilor Einstein, Podolski și Rosen) și demonstrat sun raport științific la începutul anilor ’80 de fizicianul Alain Aspect.

Oamenii de știință au descoperit recent, că electronii nu se rotesc în jurul nucleului atomului, cum s-a presupus până de curând; ei există, în același timp, în mai multe locuri din spațiu. Dacă mai adăugăm și faptul, demonstrat din punct de vedere științific, că în Univers au loc viteze corpusculare instantanee, se răstoarnă concepția noastră despre alcătuirea Universului fizic.


Despre ființele vii

Viața se desfășoară pretutindeni în Univers, nu este doar apanajul planetei noastre. Viată este perpetuă în imensitatea Universului. Dacă ne raportăm fie la numai la specia umană terestră, viața este un miracol desăvârșit. Din două ființe microscopice – un ovul și un spermatozoid – se naște o ființă vie  de o complexitate uimitoare. După care se unesc din nou un ovul cu un spermatozoid și rezultă o altă ființă vie, cu polivalență comparabilă. Procesul este perpetuu, până este întrerupt de acțiunile nesăbuite ale omului.  Toate ființele vii sunt dotate din naștere cu simțuri și extrasimțuri, unele net superioare omului.


Despre civilizații în Univers

Există miliarde de planete pe care s-a dezvoltat și se dezvoltă civilizații tehnologice superioare civilizației noastre. Semenii antropoizi pe alte planete, călătoresc prin Univers cu viteze de propulsie superluminice, practic instantanee. Ei pot face călătorii timpul trecut și în timpul viitor, întrucât trecutul și viitorul, după cum au argumentat oameni de știință,  există în același timp. Dar la aceste performanțe au ajuns renunțând la comportamente primitive, caracterizate prin ură față de semeni și războaie între popoare.

În urma apariției în JP la 27 august 2013, a articolului intitulat Au fost detectate vestigii arheologice în subsolul planetei Marte, în care autorul afirmă că a descoperit prin teledetecție extrasenzorială vestigii arheologice în subsolul planetei Marte, sateliții Google Maps au localizat recent prima structură artificială pe Planeta Roșie, declarată oficial ca atare. Prin urmare, avem încă o dovadă că civilizațiile tehnologice se succed și se distrug alternativ în sistemul nostru solar, în galaxia Calea Lactee, în toate galaxiile din Univers.


Despre supersimțurile latente ale omului

În urma unei rezoluții discutabile a Guvernului din umbră, care decide soarta omenirii, ființei umane nu i se recunosc supersimțurile latente aflate în  subconștient, ce se transmit pe cale genetică din generație în generație. Supersimțurile omului au fost trecute sub tăcere, în pofida faptului că oamenii de știință au descoperit că indivizii din regnul animal au abilități și supersimțuri extrasenzoriale active, de care beneficiază în mod curent.

Supersimțurile latente ale omului pot fi activate, exersate și folosite de specia umană, asemănător ființelor din regnul animal. Unele animale își pot schimba aspectul și funcțiile organice, după necesități. Aptitudini latente comparabile are și ființa umană. Potrivit publicației Science Daily, oamenii de știință de la Departamentul de Biosisteme din cadrul Universității Basel, au reușit de curând să producă prima rețea de gene, ce poate fi controlată cu puterea gândului. Cititorii își amintesc desigur, că eu am scris în articole publicate în anii trecuți, că omul are posibilitatea să preia pe cale mentală controlul asupra funcțiilor sale organice. 


Despre sănătatea noastră

Animale sălbatice nu se îmbolnăvesc de regulă, pentru că evită să staționeze în locuri cu risc patogen. Cu supersimțurile lor primordiale nealterate, animalele detectează și delimitează zonele cancerigene și se feresc să rămână în locuri nocive. Omul, din cauză că nu și-a mai folosit de mult timp supersimțurile în urma “beneficiilor” date de civilizația tehnologică actuală, nu mai are energiile extrasenzoriale active și trăiește,  fără să-și dea seama, în medii cancerigene.

Potrivit concluziilor cercetătorilor oncologi, omul face în viața lui 15 – 20 cancere ușoare, cauzate de mediul ambiant și alte surse cancerigene, pe care organismul său le rezolvă cu de la sine putere. Dacă în perioada în care dezvoltă un cancer ușor are ghinionul să staționeze pe focare geopatogene sau să fie expus unei surse de radiații chimice sau electromagnetice cu efecte cancerigene, organismul său nu face față la proliferarea celulelor canceroase și omul se îmbolnăvește, de cele mai multe ori letal.


Rata deceselor cauzate de cancer în România, întrece  media europeană.

Conform Jurnalului European de Cancer, rata deceselor cauzate de cancer în România întrece media europeană. În România sunt diagnosticate anual peste 80.000 de noi cazuri de cancer. Cancerul este mai ușor de prevenit dar greu sau imposibil de tratat cu medicația actuală.


Existenţa focarelor geopatogene – sursă permanentă de îmbolnăvire

Focarele geopatogene sunt cauzate de zăcăminte de uraniu, plumb, cărbuni, hidrocarburi şi de alte elemente generatoare de radionuclizi. În general, elementele radioactive sunt antrenate de ape subterane şi răspândite în diverse concentrații pe arii geografice extinse.

Gazele radioactive ce se ridică la suprafața solului prin porozitatea scoarței terestre - cum ar fi radonul, de exemplu, incriminat pentru apariția cancerului pulmonar - se acumulează în subsolurile clădirilor şi pătrund în apartamente, birouri, hale industriale, spatii comerciale, etc., de unde sunt inhalate de oameni şi de animale.

Suplimentar, organismele vii sunt iradiate din interiorul Pământului cu radiații cu parametri fizico-chimici necunoscuți, ce îşi fac simțită prezența prin efecte nocive induse asupra organismelor biologice, determinabile prin analize clinice.      

În prezent, pentru localizarea focarelor geopatogene se folosește procedura standard a biodetecţiei, iar disfuncţiile organice cauzate persoanelor aflate sub incidența acestor radiații, se pun în evidentă prin intermediul analizelor clinice uzuale.

Sub raport fizic, focarele geopatogene pot avea o diversitate de forme detectabile în plan orizontal la suprafața solului, având dimensiuni şi intensități radioactive instabile. La suprafața solului pot apărea focare geopatogene cu diametre relative de 2-4 metri (în fapt, conturul acestora este sinuos), altele sunt în măsură să afecteze radioactiv unul sau mai multe apartamente, după cum există şi cartiere întregi sub incidenţa radiaţiilor telurice menţionate. Suprafața focarelor geopatogene este variabilă în timp, ca extindere în spațiu și intensitate radioactivă. Efectele patogene ale acestor radiații se manifestă și la etajele superioare ale clădirilor. Există o interdependență între focare geopatogene seismice și intensitatea actuală a cutremurelor de pământ.


Simptome cauzate de focare geopatogene

În raport cu durata expunerii organismului uman la acțiunea focarelor geopatogene, simptomele se pot eşalona de la stări inexplicabile de oboseală fizică şi psihică (îndeosebi seara şi dimineaţa), la insomnii chinuitoare, greaţă, cefalee, ameţeli şi aritmii cardiace - până la apariţia unor tumori canceroase cu urmări letale.

Potrivit observaţiilor făcute de autor pe parcursul anilor de cercetare experimentală a focarelor geopatogene, radiaţiile telurice au efecte negative şi asupra psihicului uman, ducând la dezorientare şi dezbinare în tiparele comportamentale, amnezii, stări alternative de anxietate şi depresie.


Decizie, în premieră, a guvernului Turciei: un sat din regiunea Capadochia va fi demolat din cauza focarelor geopatogene

Satul Tuzkov, din regiunea Capadochia, a fost denumit „satul cancerului”, înformează Sky News. Numărul deceselor prin cancer în satul Tuzkov este mai mare de 600 – 800 de ori decât media europeană. Circa 250 de familii au fost mutate la distanță de 1,5 km de vatra satului, ceilalți 2.350 locuitori urmează să fie strămutați și ei. Autoritățile din Turcia au luat măsura să demoleze satul și să îl acopere cu pământ, din cauza radiațiilor telurice. Au fost depistate deja trei sate în situația menționată. În privința locuitorilor orașelor, Dumnezeu cu mila!


Efectele patogene ale radioactivităţii naturale şi ale radioactivităţii artificiale

Efectele patogene ale radioactivităţii naturale şi ale radioactivităţii  artificiale cauzate de activități umane, sunt cumulative organic pe termen lung şi determină apariția unor boli considerate incurabile de medicina alopată actuală. Să facem în acest sens, o succintă „radiografiere” a nocivității mediului ambiant.

Radioactivitatea naturală este una dintre componentele de bază ale mediului înconjurător terestru. Potrivit concluziilor oamenilor de ştiinţă, nivelul radioactivităţii naturale este determinat de prezenţa elementelor radioactive din sol, din vegetaţie, din ape subterane şi de suprafaţă, din aer, din organisme umane, animale şi vegetale; la care se adaugă radiaţia cosmică, de care au parte îndeosebi cosmonauții, personalul navigant aerian şi călătorii ce folosesc mijloacele aeriene de transport.

La radioactivitatea naturală se adaugă radioactivitatea artificială  cauzată de activităţi umane, cum ar fi mineritul, stocarea rocilor combustibile la suprafaţa solului, cenuşile şi zgurile zburătoare de lângă termocentrale electrice, scăpări de particule nucleare (iod radioactiv, plutoniu, cesiu) din preajma centralelor atomoelectrice, miile de tone de deşeuri nucleare stocate în diverse zone ale planetei noastre (deşeurile nucleare rămân active între 10.000 și 20.000 de ani), experimente cu arme atomice, etc.

Potrivit unor estimări făcute de Comitetul ştiinţific al Naţiunilor Unite privind efectele radiaţiilor atomice (UNSCEAR), concentraţiile elementelor radioactive din subsol, la suprafaţa solului şi în atmosfera terestră cauzate de activităţi umane, depăşesc nivelul radioactivităţii naturale. Apa, gazele naturale, materiale de construcţii şi o serie de alte lucruri de uz curent sunt radioactive, deci cancerigene, la care se adaugă poluarea planetei până la limita saturaţiei cu diverse substanţe chimice, folosite fără discernământ de specia umană.


Îmbrăcămintea modernă este cancerigenă

Îmbrăcămintea modernă este cancerigenă, atât prin structură cât și prin contaminare de la alte surse. Fibrele sintetice conțin Bisfenol A (BPA) și ftalați – produse chimice nocive pentru sănătatea omului. Omul se îmbolnăvește de cancer din cauza staționării în locuri nocive, a  îmbrăcămintei pe care o poartă, a alimentelor pe care le consumă zilnic, a obiectelor de uz curent pe care le folosește, inclusiv în urma folosirii produselor de toaletă. Femeile dezvoltă cu predilecție cancer de sân, cancer la colon și cancer ovarian. Sutienele pe care le poartă, uneori chiar de la vârsta copilăriei, sunt nocive întrucât în structura lor sintetică conțin substanțe chimice cu potențial cancerigen. La fel și celelalte produse sintetice:  costume pentru plajă, chiloți, furouri, bluze, ciorapi, etc.

Moda acoperiri pieptului la fetițe cu produse potențial cancerigene, când nu au ce să pună în sutien. Slipul este confecționat din același material  nociv pentru sănătate. Întrucât pielea absoarbe circa 60% din substanțele cu care vine în contact, fetițele riscă să facă la vârsta adultă cancer la sân, cancer pulmonar, la colon și la ovare.

 

Fetițe îmbrăcate pe plajă, potrivit modei actuale. Inutil să mai spunem că sunt expuse unor boli cauzate și de reacția chimică dintre materialul din care sunt confecționate costumele, coloranții sintetici folosiți de producător și lichide sudorale ale organismului copilului. Sinteza vitaminei D, de importanță dominantă pentru sănătatea omului, se realizează cu dificultate, din cauza obturării razelor solare pe suprafață a corpului.

 

Fetiță la plajă, încotoșmănată în costum întreg, realizat din materiale potențial cancerigene. A fost totodată, obturată posibilitatea ca pielea ei să intre contact integral cu factori benefici din mediul ambiant. Pielea absoarbe 60% din produse chimice nocive din textura și coloranții sintetici din costumul de plajă. Sinteza vitaminei D, benefică  pentru sănătatea ei,  se realizează doar parțial. 

Copil expus în mod natural la soare, pentru a face schimb nestingherit de energii subtile cu mediul ambiant. Sinteza vitaminei D se realizează în condiții optime. Care variantă preferați pentru copilul vostru: să dați curs unor idei preconcepute privind falsa pudoare și să-l înfofoliți în materiale sintetice cu potențial cancerigen sau să-l lăsați să beneficieze de factori naturali din mediul înconjurător, de importanță covârșitoare pentru dezvoltarea sa organică și psihică?

 

O “modă” infantilă. Acești copii poartă costume de plajă confecționate din materiale cu potențial cancerigen, colorați sintetic, ce obturează pielea de efectul binefăcător ar razelor solare, care au un rol hotărâtor în sinteza vitaminei D. Purtând asemenea costume de la vârsta copilăriei, viitorul adolescent riscă să se îmbolnăvească de dureri osoase, slăbiciuni musculare, tulburări cognitive, depresie, astm bronșic sever, diabet, cancer, risc crescut de deces ca urmare a bolilor cardiovasculare. 

 

Ce este de făcut?

În primul rând, trebuie să delimităm, prin detecție extrasenzorială, focare geopatogene și să ne ferim de influența lor nocivă. Să ne debarasăm de comoditatea traiului “modern” și să facem mișcare la sfârșitul fiecărei săptămâni în mediul natural. Dar nu ca românii care ies la “iarbă verde” cu grătarele aferente și se îndoapă cu fripturi, cu mici și bere, lăsând în urma lor mormane de gunoaie. Cu respectul cuvenit pentru Natură, pentru că ne suportă pe această planetă, cu toate păcatele noastre.

La sfârșit de săptămână, românii se grăbesc la “iarbă verde”, unde fiecare își instalează grătarul pentru un dejun pantagruelic. Oare nu s-ar putea să ne punem în funcțiune neuronii și să găsim un alt mod (organizat) de a petrece sfârșitul de săptămână, fără să ne ghiftuim până nu mai putem respira, să ne umplem burțile cu bere, să inhalăm fumul sufocant de la grătare și să lăsăm în urma noastră mormane de gunoaie?
(Sursă: Ziarele)

 

Să dezvoltăm psihicul nostru în limite rezonabile, astfel încât să ne structurăm gândirea în mod pozitiv, atât în relațiile dintre semeni cât și în raport cu celelalte ființe de pe planeta noastră. Și, evident, să reconsiderăm comportamentul nostru față de natura înconjurătoare. Mediul ambiant nu trebuie distrus; dimpotrivă, trebuie protejat.

Să purtăm, în limita posibilităților, îmbrăcăminte din bumbac, din in sau din lână. Îmbrăcămintea sintetică, sub aspectul structurii și al coloranților folosiți este nocivă; întră în reacție cu organismul omului la nivelul pielii, producând modificări nefaste până la nivel celular. Știind că pielea absoarbe circa 60% din substanțele chimice cu care vine în contact, la care se adaugă produsele rezultate din reacții chimice la nivelul epidermei, ne putem lesne închipui ce ravagii face îmbrăcămintea sintetică la nivel biologic.

Să activăm energiile extrasenzoriale latente din subconștientul nostru, pentru a fi capabili să detectăm focare geopatogene și în general ori ce sursă de poluare chimică, electromagnetică sau de altă natură și să evităm locul nociv.

Să ne expunem periodic organismul la factori naturali din mediul ambiant, astfel încât să beneficieze de un schimb adecvat de energii subtile dintre organismul biologic și energiile benefice din mediul înconjurător. Să fim conștienți că fără expunere la soare, nu se produce sinteza vitaminei D (vitamină supranumită și “vitamina soarelui”) și riscăm să ne îmbolnăvim de dureri osoase și slăbiciuni musculare cauzate de demineralizarea osoasă, de tulburări cognitive, depresie, astm bronșic sever la copii, diabet, cancer, risc crescut de deces ca urmare a bolilor cardiovasculare. Drept urmare, sute de copii din România își așteaptă rândul pentru operații la inimă.

A venit timpul, ca măcar în ceasul al doisprezece-lea, omul să se întoarcă smerit acolo unde îi este locul: în Natură, mediul care i-a dat viață și îi perpetuează ființa.