Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

În viitorul apropiat se vor declanșa cutremure catastrofale. Cum ne putem apăra?

Asistăm la proliferarea violentă a cutremurelor de pământ, fapt fără precedent în istoria omenirii. Seismele devin din ce în ce mai numeroase și mai intense, fără ca acest lucru să îngrijoreze guvernele lumii. Tăcerea guvernanților în cazul dezvoltării cutremurelor (și a războaielor regionale) este întrucâtva justificată. Numărul și mișcarea populației lumii a scăpat de sub control. Pe Terra populația a depășit 7 miliarde de indivizi recenzați. La acest număr se adaugă comunitățile umane care nu au fost recenzente din varii cauze: fie că trăiesc în medii dificil de controlat, fie că nu au acte în baza cărora să fie înregistrate. Această cifră de majorează în fiecare an cu peste 80 milioane nou-născuți. Numărul deceselor populației globului este inferior cotei nașterilor. Pentru anul 2040 se estimează că vor fi peste 9 miliarde de locuitori pe Pământ, datorită sporului natural pozitiv. Și această populație trebuie hrănită, în situația reducerii - din vina omului! - a resurselor alimentare de pe suprafața planetei. Oameni de știință lucizi sunt de părere, că în viitorul apropiat se vor purta și războaie pentru controlul resurselor de apă potabilă.  

Pentru a contracara sporul natural al populației, guvernului din umbră îi rămân două alternative: fie împuținarea populației pe căi naturale prin cutremure devastatoare, prin inundații catastrofale și prin alte calamități naturale, fie renunțarea la războaie cu tot ce presupun acestea: milioane de militari specializați în uciderea semenilor și cheltuieli bănești uriașe, prin care s-ar putea îndestula populația și pentru următorul secol. Dar această ultimă opțiune nu ar elimina războaiele dintre oameni.

Asemănător cu alte specii din regnul animal, specia umană se împarte în două subspecii distincte: indivizi pradă și indivizi prădători. Este păgubos să ne facem că nu observăm acest lucru, de altfel normal pentru biotopul terestru. Indivizii umani prădători se orientează cu precădere către politică*, spre cariera armelor, către furt și tâlhărie. Important este ca indivizii prădători să nu depășească pragul critic, nu neapărat majoritatea absolută. Ei sunt în stare să domine prin violență majoritatea tăcută a omenirii, alcătuită din indivizi pradă, care prin definiție sunt oarecum pașnici.

În situația dată, trebuie să ne protejăm sănătatea și viața prin propriile noastre mijloace extrasenzoriale. Care nu sunt un mit, le avem în subconștient cu adevărat. Se știe că animalele sunt dotate genetic cu extrasimțuri. De pildă, potrivit unui studiu efectuat de cercetători de la Universitatea Duisburg-Essen din Germania, furnicile își modifică comportamentul înaintea producerii unui cutremur de pământ, cu magnitudinea mai mare de 2 grade pe scara Richter. Acestea părăsesc mușuroiul înainte de cutremur și revin în colonie a doua zi, după producerea seimului. Cercetătorii au dedus că furnicile sunt sensibile la fenomene precursoare cutremurelor (gaze telurice, modificări ale câmpului magnetic în straturile geologice, etc.) și evită să staționeze în mușuroi în timpul producerii seismului. Păunii (Pavo cristatus) şi fazanii (Phasianus colichius) simt structurarea cutremurelor cu două săptămâni înainte de a se declanșa. Oamenii de știință pun această abilitate pe seama captării de către organismul lor a fenomenelor precursoare seismelor prin infrasunete, radiații calorice din adâncul pământului şi a variațiilor neperiodice ale unor unde electromagnetice care preced cutremurele. Și exemple acest gen ar putea continua, fără să schimbe datele problemei. Cu alte cuvinte, s-a dovedit din punct de vedere ştiinţific, că animalele au abilitatea detecţiei extrasenzoriale a fenomenelor precursoare seismelor.

 

Omul este capabil să detecteze extrasenzorial energiile telurice,  precursoare cutremurelor de pământ.

Odată cu evoluţia civilizaţiei tehnologice şi în urma diversificării facilităților necesare unei existențe terestre mai lesnicioase, la care se adaugă fatalmente tarele poluării electromagnetice, chimice şi biologice ale mediului ambiant, supersimţurile umane primordiale – printre care abilităţi telepatice, ale premoniţiei și ale detecției şi teledetecției extrasenzoriale – au trecut în stare latentă (în “adormire”) în subconștientul uman. Prin urmare, la capitolul extrasimțuri omul a rămas în urma celorlalte viețuitoare terestre.        

Pentru remedierea acestei situații jenante, la începutul anilor ’60 am găsit formula adecvată pentru activarea energiilor paranormale din stare latentă ale omului iar mai târziu, am pus la punct procedeul extrasenzorial de detecție a fenomenelor precursoare ale seismelor. Prin acest procedeu se poate face predicția cutremurelor pe căi extrasenzoriale, cu până la două săptămâni înainte de producerea seismului. Cu alte cuvinte, am înlesnit refacerea conexiunilor subconștiente umane, la energiile subtile ale mediului ambiant.

De peste trei decenii am descoperit focarele geopatogene seismice și monitorizez extrasenzorial energiile tectonice ce duc la producerea cutremurelor de pământ. Și niciodată nu am dat greș în predicțiile pe care le fac. Omul poate, aidoma animalelor evoluate, să detecteze extrasenzorial fenomene precursoare seismelor și să se ferească de urmările dăunătoare ale mișcărilor scoarței terestre. Condiția sine qua non este să aibă energiile subconștiente activate.

Într-un film documentar despre cutremure, un cercetător spunea deunăzi că seismologii din toată lumea așteaptă o metodă de predicție a cutremurelor de pământ, ca pe Sfântul Graal. Desigur că “Sfântul Graal” al seismologilor trebuie să fie, neapărat, un aparat tehnic sofisticat. Animale percep  fenomenele telurice precursoare cutremurelor prin extrasimțuri și se feresc de urmările seismelor. Omul însă așteaptă o facilitate pur tehnică, ca să nu se ostenească să își pună neuronii la lucru. Va avea mult de așteptat.  Probabil că acel dispozitiv tehnic va fi inventat la calende grecești, pentru că energiile telurice ce se propagă prin scoarța terestră înainte de declanșarea unui cutremur, au o multitudine de frecvențe. De reținut și faptul că unele energii tectonice se manifestă în alt spectru electromagnetic, decât cel cunoscut de către fizicieni.

Metoda extrasenzorială pentru predicția cutremurelor pusă la punct de mine, prezintă credibilitate maximă, necesită în medie 20 secunde pentru determinarea evoluției fenomenelor precursoare seismelor și niciodată nu dă greș. Fără evoluția focarelor geopatogene seismice, proces biofizic ce se stabilește prin detecție extrasenzorială, nu se va produce nici un cutremur semnificativ în viitorul apropiat. Aștept de peste trei decenii să fie aplicată metoda descoperită de mine, pentru predicția extrasenzorială a cutremurelor. Până atunci omenirea va continua să aducă tribut în vieți și schilodiri, pe altarul nepăsării de care dau dovadă factorii de decizie din instituțiile de resort.

Cursul pentru activarea energiilor paranormale umane pe care îl predau, are drept scop refacerea conexiunilor subconștiente ale omului la energiile subtile ale mediului ambiant, pentru a-l face capabil să supraviețuiască pe o planetă frământată de cutremure din ce în ce mai violente, de fenomene meteorologice devastatoare, de procese biologice scăpate de sub control și o serie de evenimente negative de altă natură. Cursul nu vine în contradicție cu legile fizicii cuantice, cu teoria creaționistă și nici cu teoria evoluției speciilor. Acoperă o gamă largă a activităților umane, la care pot fi folosite cu succes energiile extrasenzoriale activate ale omului. În cadrul cursului, predau și predicția cutremurelor prin mijloace extrasenzoriale.

__________

* Jurnal Paranormal recunoaște totodată, meritul unor politicieni care conduc națiunile pe calea prosperității.

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.