Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Academia Română patronează falsuri istorice, în dauna istoriei poporului român (2)

Monumentului antic de la Adamclisi a fost reconstituit sub oblăduirea Academiei Române, fără să fi existat nicio o documentație din epoca antică. Iar ipoteza proiectării monumentului de către arhitectul antic, Apolodor din Damasc, vânturată de istorici academicieni, constituie o aberație. Apolodor din Damasc încă nu se născuse când a fost construit Monumentul colosal de la Adamclisi. Gorgonele și leii funerari indică fără tăgadă, că monumentul de la Adamclisi este un mausoleu și nu un monument triumfal.

Partea superioară a monumentului reconstituit” de la Adamclisi.

Cele trei personaje aflate pe soclul monumentului, sunt considerate de academicieni istorici români drept prizonieri” daci. Au fost reconstituiți cu mâinile legate la spate. În urma intervenției mele la Institutului de științe istorice și social-politice, după ce am verificat în anul 1981 veridicitatea ipotezei formulată de istorici români, cele două femei au fost dezlegate și brațele lor au fost prelungite în mod nefiresc în jos. Bărbatul dac, care este într-o poziție marțială, cu picioarele depărtate și cu mâinile la spate, a fost reconstituit fără însemnele regale pe piept, pe care le are piesa originală aflată în Muzeul de Arheologie din Adamclisi.

Plan-detaliu cu cei trei ”prizonieri” daci. A se vedea brațele femeilor, ce au fost refăcute în mod grotesc, după sezisarea pe care am făcut la Institutului de științe istorice și social-politice.

Cele două femei așezate în dreapta și stânga bărbatului se deosebesc net de femeile înfățișate pe componentele originale ale monumentului. Cele două femei aveau mâinile ridicate, după cum se poate lesne observa pe piesele aflate în muzeu. Și poziția în care sunt așezate este greșită. Cele trei personaje au aspectul unor oameni liberi, nici vorbă să fie prizonieri.

Statuia din partea superioară a monumentului a fost reconstituită neținând seama de piesa originală, aflată în muzeu. În loc de cap a fost montată o piesă modernistă, care nu spune nimic. A se reține, că partea superioară a monumentului antic era duală, prezentând două fețe opuse.

Piesele originale ale părții superioare ale Monumentului antic de la Adamclisi, existente la Muzeul de Arheologie din Adamclisi. Poziția gorgonelor de pe scuturi a fost modificată pe monumentul reconstituit.

Monumentul a fost reconstituit în absența pieselor scăpate în Dunăre și fără să se țină seamă de configurația inițială a metopelor. Reconstituirea Monumentului antic de la Adamclisi poartă girul Academiei Române.

Anul înălțării monumentului antic este învăluit deocamdată în mister dar se poate estima perioada în care a fost construit monumentul, după vegetația înfățișată pe metope. Pe componentele monumentului sunt reprezentați palmieri, arbori care cresc într-un climat cald, diferit de cel actual din Dobrogea. Cu circa 6.000 de ani în urmă, în emisfera boreală era o climă caldă. Pe teritoriul Marii Britanii, de pildă, se coceau două recolte de cereale pe an. Așa se explică și prezența palmierilor pe componentele monumentului. Ținându-se cont de acest aspect, Monumentul colosal de la Adamclisi ar trebui să aibă o vechime estimată la circa 6.000 ani. Enigma de la Adamclisi poate fi rezolvată prin cercetare multidisciplinară, făcută asupra vestigiilor arheologice descoperite de autor în primăvara anului 1981, prin teledetecție extrasenzorială, în subsolul din jurul monumentului. Cele două ziduri de apărare concentrice ale așezării umane necunoscute, pe care le-am pus în evidență, se intersectează cu taluzurile canalului de irigații din apropiere. Potrivit informațiilor ulterioare obținute de la localnici, rezultă că în canalului de irigații au fost găsite numeroase blocuri de piatră fasonată de tip murus dacicus. Blocurile de piatră ar fi fost extrase din sol, încărcate în basculante și duse într-o destinație necunoscută.

Eu am aruncat mănușa. Care dintre membri istorici ai Academiei Române se încumetă să o ridice? Până la elucidarea originii Monumentului antic de la Adamclisi prin săpături efectuate în jurul monumentului, restaurarea lăutărească a monumentului atârnă ca o piatră de moară de gâtul Academiei Române, vădind incompetență sau rea voință a membrilor săi.

Istoricul antic, Herodot: Dacii, cei mai drepți și mai viteji dintre traci”

De ce îndură poporul român ocara falsificării istoriei sale, a cărui strămoși au fost cei mai drepți și mai viteji dintre traci, după mărturia istoricului antic, Herodot? Sau este vorba de lașitate, cum scria un secui într-un articol publicat în ziarul România liberă, înainte de lovitura de stat din decembrie 1989? Eu nu cred că poporul român este laș; este doar dezbinat. Dezbină și cucerește!” spuneau latinii în vechime, înainte de a supune alte națiuni. Când îi va veni mintea poporului român să se unească, va fi o forță de neoprit. Trebuie căutată cauza somnolenței vremelnice pe care o manifestă o bună parte dintre români în legătură cu originea, trecutul și viitorul lor. Nu cumva de vină sunt dezinformările zilnice la care este supusă populația din România, de către vânzători de neam cu titluri academice?

Pe Columna de la Roma a fot imortalizată o scenă terifiantă: împăratului Traian îi sunt prezentate capete de soldați daci, retezate de casapi romani. Vânătorii de capete din Polinezia nu au fost singurii barbari, care practicau acest obicei macabru.

Romanii sub conducerea împăratului Traian au comis atrocități de neimaginat asupra dacilor, cu scopul de a le jefui aurul, argintul și alte bunuri dobândite prin muncă trudnică. Să spui că acești casapi sunt strămoșii poporului român și să te mândrești cu acest lucru este un fapt abominabil. Și, mai ales, să-ți renegi strămoșii daci și să accepți denumirea de român (de la rumân) care, potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), editat de Academia Română, era un nume de ocară folosit în Evul Mediu pentru șerbi și robi. Și să renunți la denumirea antică a țării tale și să accepți un nume de pripas cu conotații negative de care s-ar feri orice popor în afară de urmașii dacilor, este de neconceput pentru o minte normală.

Lipsa de reacție a majorității românilor față de falsificarea istoriei milenare este incalificabilă. Sper că vom asista în curând la trezirea acestui popor obidit din ”somnul cel de moarte în care îl adânciră barbarii de tirani” și să remediem împreună ce au stricat înaintașii noștri. Să nu așteptăm ca alții să facă acest lucru în locul nostru, pentru că nu vor face. Noi înșine trebuie să ne implicăm pentru revenirea țării noastre la denumirea antică DACIA, în vederea unui statut cu adevărat european, dincolo de vorbele rostite de politicienii noștri. Primul pas a fost făcut. Stindardul DACIEI este afișat în Parlamentul României, la Uniunea Europeană, la emisiuni de televiziune informative din România cu prilejul exercitării Președinției Uniunii Europene de către țara noastră. Următorul pas stă în puterea noastră să-l facem: revenirea țării noastre la denumirea din antichitate – DACIA, ca să scăpăm de numele român (rumăn), care era un apelativ de ocară folosit în Evul Mediu pentru șerbi și robi.

Nota autorului. Este simptomatic faptul, că nici un partid politic autohton nu a prevăzut în statutul său, protecția monumentelor istorice și remedierea falsurilor din Istoria României. Cum vă simțiți, stimați cititori, când copilul vostru învață la școală despre monumentul antic de la Adamclisi, că ar fi fost înălțat de împăratul roman Traian, când adevărul demonstrat cu probe materiale este altul?

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.