Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Accelerarea rezonanței Schumann ne scurtează viața

Cercetători geofizicieni au stabilit o relație directă între accelerarea rezonanței Schumann și scurtarea timpului perceput prin simțuri, de către oameni și celelalte ființe terestre. Cu alte cuvinte, accelerarea rezonaței Schumann ne scutează viața. Potrivit Enciclopediei Wikipedia, rezonanța Schumann (RS) este un set de vârfuri de spectru în frecvența extrem de redusă a spectrului de câmp electromagnetic a Pământului (CEP). Rezonanțele Schumann sunt rezonanțele electromagentice globale, exercitate de descărcările fulgerelor în cavitatea formată de suprafața Pământului și ionosferă. Acest fenomen global este numit după fizicianul Winfried Otto Schumann, care a prezis-o matematic în 1952. Rezonanța Schumann apare datorită faptului că spațiul dintre suprafața Pământului și ionosferă acționează ca un spațiu închis.

Rezonanța Schumann.
NASA/Goddard Space Flight Center.
Data: 11 January 2012.

Spațiul dintre suprafața Pământului și ionosferă, în care se produce rezonanța Schumann.

Rezonanța globală Schumann.

Accelerarea frecvenţelor Shumann

Un motiv de îngrijorare pentru pământeni constă în accelerarea rezonanţei Schumann, fenomen ce interferează cu bioritmurile cerebrale umane şi afectează procesele de generare a undelelor celebrale, reglării homeostazei şi vindecării, abilităţilor extrasenzoriale ale individului şi perceperea subiectivă a trecerii timpului. Vibraţiile naturale Schumann, cu frecvenţa medie de 7,8 cicli pe secundă, se manifestă în cavitatea rezonantă dintre suprafaţa planetei şi baza ionosferei, ce era situată la altitudinea de 60 – 80 km.

Echilibrul energetic al ionosferei fiind deteriorat sistematic cu radiaţii electromagnetice emise de miliarde de instalaţii tehnologice terestre şi celor instalate pe orbite extraterestre, inclusiv de experimente militare, rezonanţa Schumann a ajuns la frecvenţa medie de 12 Hz şi este în continuă creştere. Din cauza acestui fenomen, începând cu mijlocul anilor ’70 are loc o bulvesare a bioritmurilor circadiene cerebrale umane şi animale. Noi, ca specie, în prezent trăim subiectiv durata unei zile în aproxiamativ 16 ore, în loc de 24 ore.

Instalațiile electromagnetice terestre influențează accelerarea frecvențelor Schumann.

 

Frecvențele Schumann influențează negativ bioritmurile cerebrale

Bioritmurile cerebrale umane şi animale sunt corelate de milenii cu vibraţiile naturale ale planetei noastre. Orice modificare a frecvenţelor Schumann, determină dezorganizarea funcţionalităţii organismelor vii până la nivel celular.

Potrivit concluziilor lui Albert Einstein, spaţiul este inseparabil de timp. Perceperea subiectivă a timpului şi a  spaţiului este importantă pentru organismele vii. Fiecare organism viu percepe timpul și spațiul potrivit programului cerebral individual. Creierul uman poate modifica perceperea subiectivă a scurgerii timpului, în corelaţie cu factori de mediu. Există zone geografice în care timpul perceput prin simţurile noastre se dilată. La fel sunt zone în care timpul subiectiv se scurtează. Prin urmare, avem posibilitatea să ne prelungim sau să ne scurtăm durata vieții terestre, în funcție de locul în care ne aflăm.

Percepția timpului variază de la individ la individ, în funcție cu programul său genetic, corelat la spațiul în care se află la un moment dat. Noi, oamenii “moderni”, am bulversat relația dintre timp și spațiu,  ghindându-ne după ora pe care ne-o indică ceasul, fără să ținem cont de relația naturală între programul nostru cerebral de a percepe timpul și spațiul în care ne aflăm.

În acest sens, ar trebui măcar la sfârșitul fiecărei săptămâni să ignorăm ceasul și să ne ghidăm după simțurile noastre. În acest fel vom reuși să ne refacem într-o anumită măsură sănătatea psihică, care este în strânsă legătură cu sănătatea organică. În funcţie de împrejurări, creierul omului poate dilata timpul subiectiv. De exemplu, pe parcusul unor experimente cu rezultate repetabile, oamenii de ştiinţă au descoperit că în situaţii care reclamă luarea unor decizii în timp foarte scurt pentru supraviețuire, creierul uman dilată timpul subiectiv pentru a da posibilitate individului să găseacă mijloace de salvare.

Timpul perceput subiectiv poate fi dilatat și cu scopul de a ne prelungi viața. Pe parcursul unui experiment pe care l-am făcut cu câțiva ani în urmă, am reușit să dilat timpul subiectiv încât orele treceau greu, ziua parcă nu se mai sfârșea. Dar se pune intrebarea dacă dilatarea timpului este favorabilă vieții umane. De pildă, în caz de boală, de detenție sau în alte împrejurări negative, dilatarea timpului perceput în mod subiectiv devine dificil de suportat. Important pentru viaţa unei fiinţe vii nu este timpul calendaristic, ci modul individual în care percepe trecerea timpului prin simţurile sale.

 

Inversarea polarității magnetice terestre – una dintre cauzele accelerării frecvențelor Schumann

Oamenii de știință pun în legătură accelerarea rezonanțelor Schumann și cu inversarea actuală a polarităţii magnetice terestre. Magnetismul planetei Pământ este influenţat de magnetismul solar şi de magnetismul lunar; iar magnetismul planetei noastre este în legătură indisolubilă cu componenta magnetică a biocâmpului tuturor vieţuitoarele terestre, prin urmare şi a omului.

Haosul magnetic afectează sănătatea mintală. Perturbarea geomagnetismului poate duce la violenţă. Prin ruperea echilibrului dintre magnetosfera terestră şi componenta magnetică a biocâmpului, vor avea loc importante dezorganizări ale funcţiilor psihice şi organice ale omului şi a altor vieţuitoare pe Terra. În condiţii de puternică activitate geomagnetică (noaptea se înregistreză maximum activităţii geomagnetice), infrasunetele generate de falii geologice pot influenţa psihicul uman, astfel încât omul să vadă „fantome”. Ceea ce este un fenomen natural. Noi, oamenii, vedem în fiecare noapte fantomele unor lumi dispărute de mii de ani. Lumina unor stele îndepărtate este imaginea unor corpuri cerești demult dispărute din punct de vedere fizic. Noi vedem în acest caz doar fantomele acelor stele, datorită drumului pe care îl parcurg fotonii în spațiul cosmic.

Magnetismul terestru a intrat de peste un secol în proces involutiv, exitând deja zone de mii de kilometri pătraţi pe suprafaţa Pământului în care magnetismul s-a redus cu aproximativ 10-15 %.  În Atlanticul de Sud, de exemplu, s-a format o zonă de peste 7.000.000 km pătraţi în care mangnetisul terestru s-a redus cu 10%; şi fenomenul este în evoluţie.

Nu trebuie să scăpăm din vedere nici faptul că inversarea polarității magnetice terestre este în relație și cu schimbarea polarității magnetice a Soarelui, fenomen ce va influența și gravitația terestră. Iar oamenii de știință, cu toate eforturile depuse până în prezent, încă nu au reușit să detecteze în mod direct energia gravitațională, pentru a fi studiată. Conform concluziilor lui Albert Einstein, gravitația influențează timpul, respectiv ceasul biologic al celulelor noastre. Prin urmare, trăim într-un univers unde evoluează legități fizice paradoxale.

Cu ani în urmă am constatat că prin detecție extrasenzorială, poate fi pusă în evidență existența energiei gravitaționale. Voi demonstra participanților la Cursul pentru activarea energiilor paranormale subconștiene ale omului – modul 1 -, ce se va desfășura la București la data de 3 – 5 octombrie 2014, cum se detectează și energia gravitațională. Absolvenții cursului vor putea contribui astfel la cercetarea gravitației terestre. 

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.