Apa este vie, noi o ucidem prin poluare

Peste 50% din organismul uman este format din apă. Potrivit cercetărilor făcute de oameni de știință, la naștere corpul uman conține aproximativ 85% apă. Omul adult are în compoziția sa circa 70% apă. Odată cu înaintarea în vârstă, procentajul apei scade până la aproximativ 60%. Există apă în toate țesuturile organismului uman, în creier, inimă, plămâni, rinichi, muschi, oase, sânge, țesut adipos, în lichide biologice, etc. Prin urmare, ființa umană include în structura sa organică - până la nivel celular - cantițăți importante de apă. Apa, în ultima instanță, înseamnă viață. 

dr. Masaru Emoto

Apa este vie. Are memorie și este purtătoare de informații referitoare la structura fizico-chimică a fenomenelor cu care vine în contact. Este sensibilă la comportamentul omului și se manifestă ca atare. În acest sens stau mărturie cercetările făcute de omul de știință nipon, dr. Masaru Emoto, o somitate mondială în domeniu. 

Prin cercetările sale experimentale făcute asupra cristalizării apei, dr. Masaru Emoto a demonstrat existența unor efecte energetice ale apei, precum și influența sugestiei prin gând și modularea apei prin intermediul muzicii. Datele experimentale pe care le-a prelevat prin expunerea apei purificate la diferite cuvinte, imagini sau muzică și apoi înghețarea și examinarea cristalelor rezultate, conduc la ipoteza potrivit căreia diferite surse de apă produc o diversitate de structuri cristaline atunci când sunt înghetațe. De pildă, apa dintr-un râu de munte cristalizează în forme geometrice când este supusă înghețării, în contrast cu cristalele din apa poluată care sunt distorsionate, formate la întâmplare.  

Cercetătorul nipon a stabilt că forma de cristalizare a apei este în concordanță cu calitatea acesteia. Cu cât cristalele pe care le formează apa la înghețare sunt mai armonioase, cu atât apa este de o calitate mai buna. Apa pură este benefică pentru organismul uman. Apa poluată este toxică, ne îmbolnăvește și îmbătrânește celulele din organismul nostru. Cu alte cuvinte, ne scurtează viața. 

Savantul Henri Coandă

La 17 decembrie 1970, la o  întâlnire cu studenții și cadrele didactice universitare de la Universitatea Politehnică din București, savantul Henri Coandă a făcut câteva declarații surprinzătoare. El a vorbit despre aparate de zbor de formă lenticulară, care dezvoltă o accelerație fantastică pe care el le-a experimentat între anii 1938 – 1939 în Africa de Nord și despre posibilitatea ca omul să călătoarească spre stele, folosind pentru propulsie propria sa bioenergie. (A se consulta și articolul Omul ar putea călători spre stele, cu propria sa energie, apărut în JP.) Savantul Henri Coandă a mai spus cu acel prilej, că apa cristalizează diferit în funcție de zone geografice și de sursele din care provine. Cristale de apă înghețată au legătură și cu psihologia popoarelor. De pildă, cristalele de zăpadă din Asia de sud-est sunt comparabile cu acoperișurile pagodelor locale. Henri Coandă a descoperit apă în stare solidă și în țesuturile umane. În ultima parte a vieții sale, savantul era preocupat de acest element viu și de formele sub care cristalizează. Redăm câteva exemple de apă cristalizată, provenită din diverse surse nepoluate.

 

Apa de la robinet conține poluanți, ce ne depreciază sănătatea

Prin acțiunile sale îndreptate împotriva firii, omul are un comportament distructiv pe Pământ. Prin activitățile sale voit neglijente poluează apa, aerul, solul, alimentele cu care se hrăneste, locuințele în care trăiește și implicit organismul său. Otrăvește apa cu substanțe chimice, cum ar fi pesticide (aldrin, dieldrin, endrin, clordan, heptaclor, toxafen, DDT, mirex, hexaclorobenzen), produse chimice industriale (policlorobifenili, hexaclorobenzen),  produse secundare (policlorobifenili, hexaclorobenzen policlorodibenzodioxine, policlorodibenzofurani). La care de adaugă policloronaftalinele, policloroparafinele, difenileterii polibromuraţi, difenileterii policloruraţi, hexaclorociclohexan şi hidrocarburile aromatice policiclice. Bașca materii fecale în apa pe care o bem, recunoscute ca atare și de către furnizor.

Organismul omului metabolizează cu dificultate aceste substanțe chimice. Substanțele rezultate prin metabolizare sunt de multe ori mai toxice pentru organismul uman, decât cele pe care le bem împreună cu apa. Situația creată din iresponsabilitatea omului pentru propria sa viață și pentru viețile generațiilor viitoare, pare a fi fără ieșire. Nu ne rămâne altă cale decât să dăm curs sfatului dat de omul de știință Masaru Emoto. Să purificăm apa; să o alcalinizăm și să o ozonăm pentru a readuce apa la viață. În Japonia a fost inventat un astfel de aparat, atașabil la robinet, denumit Acqua Kangen.

Recent am primit aparatul Acqua Kangen pentru teste, prin grija domnului Vasile Rus, auditor la Cursul de protecție și autoapărare prin mijloace extrasenzoriale. Voi urmări în timp efectele apei purificate, alcalinizate și ozonate asupra sănătății mele. Promit cititorilor JP să-i țin la curent, cu onestitate, asupra testelor pe care umează să le fac și a rezultatelor pe care le voi obține. Apa vie poate vindeca boli declarate încurabile de medicina alopată actuală.