Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Astrologia - între știință și arta divinației

Practica predicțiilor astrologice se pierde în negura timpului. Cu peste cinci milenii în urmă, preoţii chaldeeni au elaborat sistemul astrologic bazat pe mișcarea și poziția relativă planetelor pe bolta cerească, pe care îl aplică astrologii și în prezent. Astrologia era considerată drept o știință inițiatică, având caracter de artă divinatorie. ”Astrologia (din greacă: άστρον astron: stea, și λόγος logos: știință, teorie, studiu) înglobează un ansamblu de cunoștințe, tradiții și credințe, structurate, din punct de vedere geografic, în sisteme care acordă importanță și semnificație raporturilor ce se nasc din pozițiile relative ale corpurilor cerești și a altor detalii legate de acestea (semne zodiacale, case). Se presupune că aceste raporturi astrale ar cuprinde semnificații utile pentru interpretarea personalității omului. […] Comunitățile științifice consideră astrologia o pseudoștiință sau o superstiție.” (Sursa: Enciclopedia Wikipedia) Conform Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), astrologia este arta  de a descifra și de a prezice destinele pe baza studierii poziției și mișcării aștrilor, a constelațiilor sau a unor fenomene cerești. Comunitățile științifice din care fac parte astronomi și fizicieni, contestă viabilitatea astrologiei, cu argumentul că astrologii nu pot explica mecanismul prin care mişcarea planetelor şi stelelor ar influenţa viaţa oamenilor. Potrivit părerilor exprimate de contestatarii predicțiilor astrologice, alinierea constelațiilor și planetelor nu are cum să moduleze viața terestră. Așa să fie oare? Să reținem câteva concluzii la care au ajuns cercetătorii, privind unele fenomene mai puțin cunoscute din domenii de frontieră.

Oamenii de știință cunosc cel mult 1% dintre fenomenele ce au loc în nemărginirea Universului

Se cunoaște faptul, certificat de științele din secolul XXI, că ceea ce se știe  în prezent despre Univers, acoperă cel mult 1% din plaja fenomenelor ce au loc în nemărginirea spațiului cosmic. Vidul cosmic nu există în realitate, fiind ocupat de materie întunecată, cu energii și evoluții ce abia acum încep să fie studiate. Potrivit estimărilor făcute de savanți, materia întunecată și energiile pe care le dezvoltă ocupă aproximativ 95% din volumul materiei și energiei din care este constituit Universul.

Din mișcările și pozițiile relative ale constelațiilor și ale planetelor rezultă  interferențe gravitaționale, magnetice, electrice și de altă natură, inclusiv impactul acestor energii asupra forțelor dezvoltate de materia întunecată, ce există în ”vidul” cosmic. Rezultantele acestor interferențe energetice induc, la rândul lor, oscilații în energiile terestre, ce se reflectă și asupra biotopului planetei noastre. Acest cumul energetic poate și trebuie să influențeze ciclul vieții organismelor vii pe Pământ. Să reținem că exploziile solare determină fluctuații ale magnetismului terestru, ce intră în rezonanță cu componenta magnetică din biocâmpul uman, bulversând funcțiile psihice și organice ale omului. Luna, satelitul natural al Pământului, împreună cu Soarele, prin forțele gravitaționale conjugate provoacă formarea mareelor, cu mișcări oscilatorii ritmice zilnice ale apelor mărilor și oceanelor terestre. Gravitația solară și lunară contribuie la  deformarea sfericității planetei noastre, având consecințe asupra vieții tuturor organismelor vii. Până și lumina și culorile specifice anotimpurilor, exercită o influență notabilă asupra vieții umane, animale și vegetale. Cromoterapia (tratare a unor maladii prin lumină colorată) are la bază această observație.

S-a descoperit existența unor corpusculi ce se deplasează în spațiul cosmic cu viteze superluminice și mențin o comunicare reciprocă permanentă despre starea lor fizică

În urma  cercetărilor experimentale efectuate de oameni de ştiinţă ruși și americani, s-a demonstrat că undele telepatice străbat distanţe astronomice într-o fracţiune de secundă – fenomen considerat ca fiind o blasfemie la adresa fizicii tradiționale. Influența corpurilor și energiilor astrale asupra vieții terestre, au fost relevate indirect și de experimentele făcute asupra paradoxului EPR (abreviere de la numele fizicienilor Einstein, Podolsky și Rosen) și a misterioaselor legi fizice după care se propagă informația între doi fotoni corelați, proveniți din aceeași coliziune. La începutul anilor '80, echipa de cercetare condusă de cunoscutul fizician francez dr. Alain Aspect, de la Institutul de Optică al Universității d’Orsay din Paris, a dovedit în mod concret prin intermediul a doi fotoni-pereche rezultaţi dintr-un atom, că vitezele de propagare superluminice sunt o realitate incontestabilă în Universul în care trăim. S-a descoperit totodată, că cei doi fotoni corelați se ”informează” reciproc de la distanțe astronomice, cu viteză instantanee, asupra stării lor energetice interne. Dacă la un moment dat, una din cele două particule subatomice este supusă unei schimbări energetice, de exemplu i se modică polaritatea electrică, instantaneu se schimbă și polaritatea particulei pereche, chiar dacă între cei doi fotoni corelați se interpun distanțe astronomice.  Experimentul a fost reluat în anul 1997 de către o echipă condusă de dr. Nicolas Gisin de la Universitatea din Geneva și au  fost obținute rezultate identice. Prin urmare, a fost dovedit în mod științific, că există o interdependență reciprocă între materiile și energiile din Univers.

Modificarea echilibrului relativ dintre energiile din spațiul cosmic, influențează viața organismelor biologice terestre

Modificarea echilibrului relativ dintre energiilor din spațiul cosmic are influență asupra habitatului terestru și implicit asupra organismelor vii. Din momentul venirii sale pe lume, omul vine în contact cu energiile din mediul ambiant apropiat și îndepărtat, ce se imprimă în mintea sa subconștientă. Neuropsihiatrii, psihologii și biologii au ajuns la concluzia că energiile subconștiente influențează sănătatea mintală și organică a ființei umane. S-a dovedit în mod științific că mișcările și pozițiile relative ale constelațiilor și planetelor, prin energiile conjugate pe care le degajă, au impact asupra sănătății și destinului speciei umane.

Magnetismul planetei Pământ este influenţat de magnetismul solar şi de magnetismul lunar; iar magnetismul planetei noastre este în legătură indisolubilă cu componenta magnetică din biocâmpul tuturor vieţuitoarelor terestre, prin urmare şi a omului. Haosul magnetic afectează sănătatea mintală. Perturbarea geomagnetismului duce la violenţă. Prin ruperea echilibrului dintre magnetosfera terestră şi componenta magnetică a biocâmpului, vor avea loc importante dezorganizări ale funcţiilor psihice şi organice ale omului şi a altor vieţuitoare pe Terra. Vom avea războaie crâncene, pornite de lideri politici cu funcțiile cerebrale bulversate.

În condiţii de puternică activitate geomagnetică (noaptea se înregistrează maximum activităţii geomagnetice), infrasunetele generate de falii geologice pot influenţa psihicul uman, astfel încât omul să vadă „fantome”. Ceea ce este un fenomen natural. Noi, oamenii, vedem în fiecare noapte fantome  ale unor lumi dispărute de mii de ani. Lumina unor stele îndepărtate, este imaginea unor corpuri cerești demult dispărute din punct de vedere fizic. Noi vedem în acest caz doar fantomele acelor stele, prin energiile pe care le-au generat, ce călătoresc prin Univers. În mod paradoxal, fantomele stelelor neutronice influențează negativ sănătatea omului și după dispariția lor fizică.

Câteva exemple privind influențele negative exercitate de energii cosmice asupra organismelor vii terestre:

Radiația cosmică de fond este generată de spațiul cosmic și străbate atmosfera Pământului afectând negativ sănătatea ființelor vii, în funcție de altitudine. La altitudini mari, impactul corpuscular al radiației cosmice asupra sănătății umane este mai intens și este resimțit îndeosebi de personalul navigant al liniilor aviatice comerciale și de călători ce folosesc mijloace de transport aeriene.

Radiația cosmică de fond influențează în mod negativ sănătatea organismelor vii terestre.


Explozii solare. Efectele negative ale furtunilor magnetice produse de explozii solare, pot compromite funcționarea sateliților de pe orbite circumterestre, a rețelelor electrice de la sol și pot perturba sistemele de telecomunicații. Concomitent, afectează și sănătatea umană provocând  nevralgii, probleme ale tensiunii arteriale și o stare generală de rău.  

Exploziile solare afectează viața terestră.


Aurorele polare terestre. Sunt determinate de magnetismul solar, ce intră în interferență cu magnetismul Pământului.  Partea vizibilă a fenomenului se produce la cei doi poli ai Terrei. Aurorele polare influențează viața pe Pământ, prin interferențele acestei energii cu componenta magnetică din biocâmpul uman, animal și vegetal.

Aurora polară terestră.


Mareele. Fluxul și refluxul apelor mărilor și oceanelor este determinat de rotirea Pământului în jurul axei sale și de forțele gravitaționale conjugate ale Lunii și Soarelui. Energiile generate de maree exercită o influentă certă asupra sănătății unor organisme vii terestre, în special în zonele de litoral. 

În Goflul Fundy, din America de Nord, fluxul și refluxul apei oceanului măsoară 19,60 metri, constituind cea mai mare maree de pe glob. 


Modificarea formei Pământului. Sub impactul forțelor gravitaționale lunare și solare, globul pământesc este supus în continuu la stres, prin modificarea formei sale în funcție de poziția celor doi aștri pe bolta cerească. Suprafața globului de extinde sau se comprimă zonal, schimbând și intensitățile geomagnetice pe arii extinse, ce au impact asupra biocâmpului organismelor vii. Seismologi de avangardă au emis ipoteza potrivit căreia, poziția Lunii și Soarelui are influență asupra producerii cutremurelor de pământ. 

Zilnic sfericitatea globului pământesc este compromisă de forțele gravitaționale ale Lunii și ale Soarelui.

 

Am inserat câteva surse energetice din spațiul cosmic, cu influență  negativă asupra vieții organismelor terestre. Energiile generate de corpuri astrale și ale spațiilor interstelare ce conțin materie întunecată și misterioasele sale impulsuri energetice, sunt la începuturile cunoașterii. Ființa umană trăiește fără tăgadă sub impactul energiilor conjugate din spațiul cosmic și terestru. Aceste energii influențează sănătatea psihică,  organică și în ultimă instanță destinul omului.

Astrologilor se reproșează că nu se implică în cercetarea cauzelor care  determină destinul ființei umane și că predicțiile pe care le fac sunt prea vagi, lipsite de claritatea datelor, fiind adesea elaborate de astrologi amatori, ce au deprins meseria la modul superficial. Sub aspect profesional și astrologii se supun legii concurenței, asemănător cu specialiștii din alte domenii ale activităților umane. Unii dintre ei vor urca spre vârful piramidei valorice, iar alții se vor eșalona către baza acesteia. Și, de reținut, dacă prezicătorii astrologi vor ține cont de factorii cosmici care au efect negativ asupra sănătății și a vieții umane, ce își pun amprenta și asupra destinului speciei umane, astrologia poate ieși din conul de penumbră al artelor divinatorii și se poate înscrie pe drumul științelor de frontieră ale deceniilor următoare. În sprijinul acestei idei vine și o descoperire științifică recentă, cu implicații în domeniul astrologiei. O echipă de cercetare a aflat ceea ce cunoșteau astrologii de peste 5000 de ani, că data nașterii are o legătură inevitabilă cu maladiile pe care o persoană le va face pe parcursului vieții. Oamenii de știință au făcut investigații în arhiva electronică a Centrului Medical al Universității Columbia, ce conține informații medicale a peste 1,7 milioane de persoane  născute între anii 1900 și 2000 și au constat că un număr de 55 boli are legătură cu luna nașterii. (Sursa: Journal of the American Medical Informatics Association).

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.