Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Avertisment al oamenilor de știință: pe Terra s-a declanșat extincția în masă a speciilor biologice

Prin articole publicate în Jurnal Paranormal și în revista Nexus new time magazine, precum și în referate prezentate la sesiuni de comunicări științifice, am atras atenția în repetate rânduri asupra pericolului extincției speciei umane. Acest nefast eveniment va avea loc mai curând decât ne închipuim. Am relevat și câteva cauze care vor aduce omenirea pe marginea prăpastiei demografice. A vedea și Prolog la manualul de supraviețuire, pe care de doi ani de zile nu reușesc să-l public, din lipsă de fonduri financiare. Informațiile despre starea actuală a populației planetei noastre sunt cenzurate de guverne, care  controlează mass-media mondială. La marele public ajung doar știrile prefabricate, eventual semnate de oameni de știință ce își vând conștiința pentru câțiva arginți. Astfel glasul cercetătorilor incoruptibili se pierde în masa celor controlați din umbră, de factorii politici mondiali.

Potrivit informațiilor (parțiale) furnizate de prestigioasa revistă Science, cercetătorii trag un semnal de alarmă potrivit căruia pe Terra a început deja extincția în masă a speciilor, care va lovi și specia umană. Extincția speciilor terestre este cauzată de intervenția brutală a omului, în legile care guvernează Natura. Din cauza comportamentul uman aberant, au dispărut în ultima vreme peste 320 specii animale.

Rodolfo Dirzo, profesor de biologie la Stanford, coordonatorul echipei internaționale care a realizat un studiu pe această temă, a declarat că acolo unde crește densitatea umană, crește și rata defaunării și implicit dezvoltarea necontrolată a rozătoarelor, ceea ce duce la proliferarea agenților patogeni și transmiterea maladiilor la indivizi umani. Populația planetei s-a dublat în ultimii 35 de ani iar în aceeași perioada numărul speciilor animale s-a redus cu 45%.

Potrivit sursei citate, extincția speciilor este determinată, în primul rând,  de pierderea habitatului animal prin procesul de urbanizare accelerată şi de schimbările dramatice ale climei globale, fenomene care afectează viața cotidiană. Un articol apărut în revista Scientific American, susține însă că nu este totul pierdut. David Biello este de părere că actuala extincție ar putea fi stopată, dacă am adopta tactici de conservare mai agresive. Acestea ar presupune mutarea speciilor în alte zone pentru a face faţă schimbărilor climatice, reintroducerea animalelor care făceau parte din anumite ecosisteme şi au dispărut, chiar și la eliminarea speciilor nou-venite, pentru a face loc florei şi faunei locale.

Modalitatea de rezolvare a acestei spinoase probleme, preconizată de revista Scientific American, ar putea fi salutară dar nu este aplicabilă din cauza caracterului general al raselor umane terestre. Omul este cel mai vorace prădător de pe Pământ și ca orice prădător, nu gândește decât pe termen scurt la existența sa. Ceea ce contează pentru el este să aibă burta plină. Când nu mai are ce prăda, piere de inaniție odată cu extirparea celorlalte specii.

Cred că soluția rezonabilă ar fi să ne întoarcem la matriarhat, cât mai avem timp. Dominația bărbaţilor a transformat planeta într-un câmp de luptă perpetuă pentru putere şi subordonare, fără responsabilitate pentru generațiile viitoare. În goana lor după putere politică şi economică, au infestat radioactiv, chimic şi bacteriologic solul, subsolul, apele de suprafaţă şi cele subterane, aerul, eludând astfel dreptul generaţiilor viitoare la existență. Prin manipularea mass-media mondială, conducătorii bărbați au redus femeia la un simplu obiect sexual, privând-o de prerogativele fireşti de conducere a societăţii. În lumea animală, femela are rol conducător pentru că are simţ resposabil superior masculilor faţă de viitorul familiei.  

Soluția oferită de David Biello ar avea sorți de izbândă, dacă guvernele ar  disponibiliza bugete de zeci de miliarde de dolari, pentru repararea daunelor aduse de către omenire mediului înconjurător. Acești bani există  dar sunt dirijați prioritar pentru înarmare și războaie regionale și mondiale, pe care le ordonă politicieni corupți, lipsiți de scrupule și de rațiune. Iar popoarele se supun deciziilor luate de acești indivizi semidocți, ce nu pot dovedi că erau în deplinătatea facultăților mintale la preluarea funcțiilor de decizii, de care atârnă soarta planetei noastre.

Dacă banii investiți în înarmare și în războaie ar fi folosiți pentru prosperitatea omului, omenirea ar fi îndestulată, mai sănătoasă și fericită. Dar acest lucru nu este posibil din cauza lașității omului. Cu toate că își dă seama că banii risipiți pe înarmare și războaie provin din munca sa, omenirea execută ordinele unor politicieni inculți, fără scrupule, pentru a se ucide reciproc spre potolirea orgoliilor unor indivizi săriți de pe fix. Mai mult, la ordine date de către acești scelerați, masele umane se îndreaptă fără să crâcnească către moarte.

Frica de moarte este mai greu de suportat de către majoritatea omenirii,   decât moartea în sine. În fapt, ce este moartea? Este un proces natural care încununează viața. Acolo unde există viață, există și moarte. Această regulă este valabilă în tot Universul. Începând chiar din clipa nașterii, orice ființă vie se îndreaptă implacabil către moarte. Oameni, animale, plante, au toate o viață definită prin moarte. Prin procesul morții, materia biologică se descompune prin eliberarea energiilor ce i-au dat naștere. Însă energiile rezultate din materie nu se pierd, ci se transformă din punct de vedere calitativ. Energia ființei umane - sufletul dacă vreți să-i spuneți astfel -, urmează drumul către viața viitoare.

Vom accede în viața viitoare, potrivit cu faptele noastre comise pe Pământ. Unii dintre noi vor urca spre vârful piramidei valorice, alții se vor eșalona către baza acesteia; iar alții vor urma drumul către suferință. Să nu uităm cuvintele lui Iisus, care a spus că raiul și iadul există în noi. Alegem raiul, vom avea parte de rai; alegem iadul, vom avea parte de iad. Fiecare om este liber să aleagă drumul pe care dorește să-l urmeze în viață.

Iertarea păcatelor de către popi (plini și ei de păcate omenești) este o himeră comercială, exploatată în folosul clerului. Popii nu pot ierta păcatele nimănui, pentru că divinitatea nu i-a investit cu aceste prerogative. Fiecare avem de dat seamă pentru păcatele săvârșite față de ceilalți semeni, fată de celelalte ființe terestre, față de mediul în care trăim. Pentru toate vom plăti la sfârșitul vieții actuale și în viața viitoare. Și să nu uităm că rămânem singuri în fața morții. Nu ne vor ajuta în nici un fel relațiile noastre sociale, financiare sau politice. Trebuie să ne pregătim din timp pentru călătoria în eternitate, pe care să o abordăm cu seninătate, detașare și cu simt responsabil față de faptele noastre.

Pentru a vă manipula mai lesne, guvernul din umbră ascunde informațiile reale despre viața viitoare a omului, situată la alt nivel de organizare a materiei vii, guvernată de energii și viteze de propagare ce sfidează legile fizicii actuale. Viața în sine este veșnică, numai ciclurile vieții sunt finite de  praguri de trecere la cicluri următoare.

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.