Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Biblia și nemărginirea universului

Deși este împănată cu exagerări enorme, în contradicție evidentă cu fenomenele care au loc în lumea în care trăim, Biblia continuă să fie cartea de căpătâi în credința popoarelor, fiind folosită drept chezășie și la depunerea jurământului de către demnitarii statului și de martori în sălile de judecată. Să ne oprim asupra câtorva subiecte cu valoare documentară îndoielnică pe care le tratează Biblia și le raportăm la realitățile din Universul în care ne ducem existența.

Yahwe în texte biblice.

Vechiul Testament ne indică faptul că lui Yahwe, dumnezeul evreilor, îi plăcea mirosul de sânge și de carne arsă. Cităm din Biblie: “Să înjunghie vițelul înaintea Domnului; și preoții, fiii lui Aaron, să prezinte sângele și să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii.” Cap.3.8. Mic. 6.6. 2Cron.35.11. Evr.10.11;12.24.1Pet.1.2.Să spele cu apă măruntaiele și picioarele; și să le ardă pe altar: este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, un miros plăcut Domnului.” Cap.5.7; 12.8. Luc.2.24.

Potrivit textului biblic, Yahwe nu se dădea în lături să le solicite credincioșilor săi și sacrificii umane. Yahwe i-a cerut lui Avraam să-i aducă drept jertfă pe fiul său, Isaac: “Și El i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care-l iubești, pe Isaac; du-te în țara Moria și adu-l ardere-de-tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune.” Evr.11.17. 2Cron.3.1.

Drept urmare, Yahwe nu putea fi adevăratul Dumnezeu. Era, cu probabilitate, un umanoid extraterestru, ce se deplasa cu un aparat de zbor complex din punct de vedere tehnic și răspundea (ipotetic) de exploatarea resursele minerale de pe planeta noastră. Când se revoltau evreii împotriva poruncilor sale, trimitea supuși tereștri să-i calmeze pe recalcitranți, el neimplicându-se personal în potolirea răzmerițelor care se iscau între grupuri de indivizi, ce îi juraseră credință. Din datele incluse în Biblie (capitolul Ezechiel), rezultă că Yahwe zbura cu un aparat tehnic complicat, asemănător unui OZN. (A se vedea în acest sens și articolul din JP, intitulat Enigme ale preistoriei. Relicve aeronautice și astronautice.)

Referitor la textul biblic în privința “plăcerilor” lui Yahwe, este dificil să admitem că o entitate extraterestră, ajunsă la un nivel superior de evoluție etică și tehnologică, să fi cerut supușilor sacrificii animale și umane. Este posibil ca textul inclus în Biblie, să fie mai degrabă un subterfugiu pentru un ritual primitiv, practicat de evreii acelor vremuri. Fenomenul sacrificiilor animale și umane era răspândit și la populațiile de pe alte continente.

Chipul lui Dumnezeu.

Cât privește chipul lui Dumnezeu, Biblia ne spune că era interzis muritorilor să privească fața Domnului. Această interdicție s-a păstrat până mai târziu, în opere de artă monumentală antică. În evul mediu, pictorii au început în lucrările lor să-l înfățișeze pe Dumnezeu ca fiind un bărbat bătrân, cu părul și barba albe. 

Dumnezeu înfățișat sub formă umană, după fantezia pictorilor.


Însă Papa Ioan Paul al II-lea, care au avut acces la manuscrise secrete din biblioteca Vaticanului, și-a exprimat părerea, într-o declarație publică, că Dumnezeu ar fi putea fi femeie. Pentru această afirmație pledează și faptul, că femeile au creierul mai dezvoltat decât bărbații, existând mai multe conexiuni între cele două emisfere cerebrale.

Astronaut, dr. Brian O’Leary.

Revenind la chipul lui Yahwe, trebuie să ținem cont și de declarația făcută într-un interviu de astronautul dr. Brian O’Leary, potrivit căreia extratereștrii sunt de mai multe rase și arată diferit față de pământeni. Brian O’Leary a declarat, că extratereștrii au o înfățișare bizară din punctul nostru de vedere. A se vedea și articolul apărut în JP, intitulat Astronautul american Brian O’Leary a furnizat informații confidențiale despre extratereștri... Apoi a murit în condiții suspecte!

Oare noi, pământenii, suntem atât de orbiți în orgoliul nostru de cuceritori ai Terrei, încât să considerăm chipul nostru superlativul absolut în materie de estetică umană în Univers? Cum rămâne cu cele două-trei luni de acomodare, necesare pentru a ne obișnui din nou să privim specia umană terestră, după ce am văzut cum arată câteva rase extraterestre? Există rase umanoide în alte sisteme solare, care vizitează Pământul, mai plăcute la înfățișare decât noi.

Adam și Eva.

Biblia susține că omenirea se trage din Adam și Eva, primele ființe umane create de Dumnezeu. “Și Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; […]" Geneza, Cap. 5.1. 1Cor.11.7.Efes.4.24.Col.3.10.Iac.3.9.Cap.9.2.Ps.8.6. “ȘI Dumnezeu a creat pe om după chipul Său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu; i-a creat de sex masculin și de sex feminin.” 1Cor.11.7. Cap.5.2.Mat.19.4.Marc.10.6.  

Dacă ar fi precum grăiește Biblia, omenirea ar fi degenerat rapid din punct de vedere genetic, din cauza consangvinității. Este cunoscut faptul că încercarea de perpetuare unei specii dintr-o sigură pereche de mamifere  de pildă, va da naștere la urmași degenerați sub raport biologic, ce vor duce la extincția speciei respective. Creatorii Bibliei nu avea cunoștințe de genetică, ca să orienteze textul biblic în sensul realității biologice. Drept urmare, faptele descrise în Biblie au fost lăsate la nivel de legendă, pentru uzul semenilor care își pun mai puține întrebări. 

 

O posibilă reproducere a genezei omului.

Pe parcursul unor cercetări făcute de autor la Muzeul din Adamclisi, la cererea Institutului de științe istorice și social-politice, am fotografiat o placă  din marmură expusă în muzeu, ce înfățișează, cu probabilitate, creația omului de către divinitate. După evenimentele din decembrie 1989, obiectul a dispărut, iar personalul instituției declară că nu își amintește să fi existat așa ceva expus la muzeu.  

 

Placa din marmură dispărută din muzeul de la Adamclisi, unde sunt expuse piesele originale ale celebrului monumentul antic. Basorelieful înfățișează, cu probabilitate, geneza omului de către divinitate. Pe placă este figurat un personaj cu cască sferică, fără chip, prevăzut cu două scuturi. În dreptul pântecelui său este un cap de copil. (Fotografia autorului, realizată în muzeu înainte de dispariția obiectului istoric.)


Îi rog pe cititori să difuzeze imaginea basoreliefului, în speranța că se va îndura persoana care a achiziționat obiectul istoric, să-l înapoieze muzeului.

Templul lui Solomon.

Templul lui Solomon din Ierusalim, pe reconstrucția căruia se bate monedă de secole, nu era un templu în accepția zilelor noastre. Era un imens abator, cu dejecții organice aferente, în care erau sacrificate animale  întru slava lui Yahwe. 

Ruinele templului lui Solomon. Între ziduri se află Cupola Stâncii, cea mai veche  moschee islamică. Aparent, conflictul dintre cele două religii – iudaică și islamică - pare de neînlăturat. Dacă însă se va lua în calcul că textele biblice reprezintă doar o culegere de legende, adepții celor două religii ar putea conviețui în pace și în bună înțelegere.

 

Zidul Plângerii, ce împrejmuia odinioară templul lui Solomon. Evreii ultraortodocși își varsă frustrările, pentru că o moschee islamică ocupă spațiul “sacru”.  

Potopul lui Noe.

Potopul “biblic” a avut loc înainte de nașterea lui Noe. Prin prăbușirea pragului geologic dintre Marea Mediterană și Marea Neagră - eveniment teluric care s-a petrecut cu aproximativ 7.500 de ani în urmă - apele oceanului planetar au deversat în lacul cu apă dulce situat la nord, al cărui nivel se afla cu circa 90 metri sub nivelul Mării Mediterane, formând bazinul actual al Marii Negre. Cu acel prilej au fost acoperite de ape și așezările umane din jurul fostului lac.  

Marea Neagră în prezent (albastru deschis) şi în urmă cu aproximativ 7.500 de ani (albastru închis). Conform ipotezei lui Ryan şi Pitman, o mișcare a plăcilor tectonice ar fi determinat scufundarea regiunii actuale a strâmtorilor Bosfor și Dardanele, cu inundarea unei mari regiuni de câmpie situată spre nord, care a devenit actuala Marea Neagră. (Sursa: Wikipedia, enciclopedia liberă).

În Biblie, evenimentul mareic a fost preluat drept potopul lui Noe, cu adăugirile de rigoare. Spicuim din Biblie, din așa zisul legământ făcut de Dumnezeu cu Noe: “Dar cu tine fac legământul Meu; să intri în corabie, tu și cu fiii tăi, soția ta și soțiile fiilor tăi împreună cu tine.” Cap.7.1, 7.13. 1Pet.3.20. 2Pet.2.5. “Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei pe corabie câte două din fiecare specie, ca să le ții vii cu tine: să fie câte un exemplar masculin și câte unul feminin.” Cap.7.8, 9.15.16.

De altfel este lipsit de logică faptul că Noe să fi fost în stare, împreună cu fiii săi, soția sa și soțiile fiilor săi să construiască arca semnalată în textul biblic, să adune de pe Pământ și să asigure hrană pentru atâta amar de animale erbivore și carnivore, pe toată durata potopul biblic.

În prezent, conform unei statistici aproximative, pe Pământ există 7,7 milioane specii de animale. Dacă ar fi să respectăm textul biblic, ar trebui să înmulțim 7,7 cu 2, pentru a forma perechi de animale în aceeași specie, rezultând cel puțin 15,4 milioane de animale. „Estimările actuale ale numărului de specii, pot varia de la două milioane de specii la peste 30 sau chiar 100 de milioane de specii, deci nu avem o estimare exactă", afirmă dr. Braulio Dias, secretarul executiv al Convenției privind diversitatea biologică. La numărul de animale pe care i-ar fi luat Noe pe arca sa, trebuie adăugate și speciile dispărute între timp, cu “contribuția” omului. “Pierderea de specii la nivel global este mai gravă decât se credea până acum. Jumătate din speciile sălbatice au fost pierdute în ultimii 40 de ani”, se arată în raportul Living Planet, London Zoological Society (ZSL).

Chiar și în zilele noastre, cu tehnologia actuală disponibilă, nu poate fi construită o ambarcațiune care să cuprindă perechi din toate animalele existente pe Pământ. De altfel este împotriva firii să descindă milioane de urmași în cadrul unei speciei de animale, dintr-o singură pereche de înaintași. Făcătorii Bibliei nu au știut la vremea lor, că prin consângenarea unei specii  biologice, se nasc urmași cu sănătatea și caractere genetice din ce în ce mai compromise, care duc la extincția speciei respective.

Entuziaștii care caută arca lui Noe pe muntele Ararat sau în alte zone geografice, își pierd timpul de-a surda. Este doar o legendă bazată pe un sâmbure de adevăr, perpetuată de milenii, adaptată potrivit nevoilor Bibliei.

Fiul sau fiii lui Dumnezeu?

Faptul că Iisus susținea că el era fiul lui Dumnezeu este infirmat în Vechiul Testament, care conține o altă variantă, ce se referă la fiii lui Dumnezeu. „Fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de soții pe acelea pe care și le-au ales.” Biblia, Geneza 5.7. Deut.7.3, 4.  „Uriașii erau pe pământ în zilele acelea, și chiar și după ce fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor și ele le-au născut copii. Aceștia erau eroii care au fost în vechime, oameni cu renume.” Cap.8.21. Prov.6.18. Mat.15.19.

Legenda existenței uriașilor pe Pământ s-a perpetuat de-a lungul timpului, până în zilele noastre. A se vedea în acest sens și oșteni figurați pe metopele monumentului antic de la Adamclisi. Săbiile pe care le au în mână sunt specifice epocii bronzului. 

Oșteni uriași, pe metopele monumentului antic de la Adamclisi. 

 

De reținut că la marginea satului Scăieni, din județul Buzău, există o necropolă cu schelete gigantice de peste 2,40 metri lungime. Prin urmare, legenda uriașilor care au trăit pe Pământ se sprijină pe fapte reale și se cere investigată de către cercetători integri, fără idei preconcepute.

Să revenim la Biblie, la Noul Testament. Iisus însuși a avut criterii neortodoxe - ca să nu spunem mai mult - în recrutarea discipolilor săi. În acest sens, textul biblic este edificator: “Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe soția sa, pe copii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu.” Biblia, Luca 14.26; 33.9. Mat.10.37. Rom.9.13. Apoc. 12.11.

La capitolul vindecări miraculoase, Iisus a fost întrecut net de Bruno Gröning, care lecuia câte 5.000 – 10.000 de bolnavi incurabili deodată și pentru performanțele căruia au depus mărturii medici contemporani. (A se vedea și articolul din JP, intitulat Bruno Gröning - un miracol în psihoterapie.)

Locul nostru în Univers.

Trebuie să fim conștienți de faptul că în Univers nu suntem singurele ființe raționale sau mai bine zis, singurele ființe ce ar trebui să fie raționale. Planeta noastră reprezintă un grăunte de nisip, în imensitatea plajei universale. Există în Univers mii de miliarde planete asemănătoare Pământului, cu miliarde de civilizații tehnologice superioare civilizației terestre.

În Univers sunt mii de miliarde de galaxii, cu mii de miliarde de sisteme solare și cu miliarde de planete asemănătoare Pământului, cu civilizații tehnologice mai avansate decât civilizația umană terestră.

 

Locul sistemului nostru solar, în galaxia Calea Lactee.

 

Multe dintre stele din Univers sunt cu mult mai mari decât Soarele nostru. Iată de pildă, o comparație între Soarele nostru și steaua VY Canis Majoris.

 

Planeta pe care trăim este situată la periferia galaxiei Calea Lactee, un punct minuscul în nemărginirea spațiului cosmic. Să renunțăm la orgoliul nostru nemăsurat, că am fi ființe supreme în Univers. Nu suntem nici “buricul pământului” pe planeta noastră, după cum ne place să credem. Sunt alte specii de ființe terestre mai evoluate din punct de vedere genetic, decât noi. Sub aspectul genelor noastre, specia umană se află aproximativ la mijlocul scării evolutive terestre. Dacă mai punem la socoteală și compoziția celulară a oaselor speciei umane, ne dăm seama că omul provine din spațiul cosmic, unde a avut o evoluție nu tocmai optimă. Privite la microscop, celulele din oasele omului sunt dispuse haotic, vădind un timp petrecut în afara gravitației terestre, în timp ce animalele terestre au celulele osoase așezate ordonat, în șiruri paralele.

Specia umană a neglijat să-și dezvolte energiile subconștiente, deși potrivit unor studii experimentale recente, întreprinse de oameni de știință din Germania și Danemarca, 95% din acțiunile noastre zilnice sunt controlate pe cale subconștientă. Subconștientul omului se dovedește cu mult mai puternic decât mintea conștientă.  

Religia viitorului.

Deși în Biblie se spune că va fi lovit de afurisenie cel ce va schimba ceva în textul inițial, diverse culte religioase și-au dat silința să elimine pasaje ce erau prea tare trase de păr, încălcând interdicția formulată în textul biblic. Astfel a apărut Biblia ebraică, Biblia catolică, Biblia ortodoxă, Biblia luterană, etc. Conducătorii cultelor nu au ținut cont nici de cele 10 porunci,  primite de Moise de la Yahwe, în peninsula Sinai, stipulate cu claritate în Biblie. De pildă, lăcașurile cult au rămas înțesate cu statui și cu icoane de “sfinți”, realizate după fantezia unor sculptori, pictori și zugravi. Iar în calendare întocmite de diverse culte, apar ca “sfinți” și indivizi care s-au distins prin uciderea semenilor lor. Credincioșii habotnici se înșală în continuare între ei, se mint, se ucid în pentru te miri ce, potrivit informațiilor genetice acumulate de-a lungul timpului, în opoziție cu cele 10 porunci din Biblie. (A se vedea acest sens și articolul din JP, intitulat Moda sfinților făcuți la grămadă și a pupării moaștelor îi îndobitocește pe enoriași.)

Sub raportul credințelor existente pe mapamond, omenirea se află la răscruce de drumuri. În viitorul apropiat, va fi structurată o religie cu caracter universal, bazată pe realitățile din Universul cunoscut până în prezent și locul nostru în imensitatea spațiului cosmic. Dar o atare inițiativă se anunță dificil de pus în practică, din cauza opoziției inerente a conducătorilor cultelor religioase, care și-ar vedea astfel amenințată supremația asupra maselor populare. 

Religia viitorului va fi bazată pe respectul pentru viața ființelor ce își duc traiul pe Pământ și, implicit, pe respectul pentru natura înconjurătoare. Dar acest lucru se pare că va fi greu de aplicat, întrucât contravine informațiilor genetice (beligerante) existente pe “hard diskul” cerebral al omenirii. Prin urmare, va rămâne un deziderat de neatins pentru specia umană. Și în această situație ne îndreptăm, încet dar sigur, către extincție biologică, ce va avea loc mai curând decât imaginăm. Specia umană va pieri prin autodistrugere, dacă nu va fi distrusă între timp de forțe extraterestre, asemănător cu civilizația de pe planeta Marte. În acest sens, a se vedea și articolul din JP, intitulat Fizicianul John Brandenburg: civilizația de tip umanoid de pe Marte, a fost distrusă în urma unui atac nuclear!

Doar un efort cerebral peste puterile noastre actuale, ne-ar putea salva de extincție. Dar vom fi capabili să depunem un astfel de efort psihic, în situația în care creierul nostru s-a “lenevit” într-o asemenea măsură, încât și pentru lucruri elementare zilnice apelăm la facilități tehnologice?

... Și totuși, demnitarii jură în continuare pe Biblie, la preluarea funcțiilor în stat. Probabil că de asta avem un număr record de politicieni, în spatele gratiilor.

Jurnal Paranormal recunoaște totodată, dreptul fiecărui semen de crede în ceea ce socoate de cuviință.

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.