Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Călătorii astrale cu energii telurice?


Notam în articolul intitulat OZN-uri prin Calea Lactee. Extratereștri sunt aici!, apărut în Jurnal Paranormal, că, potrivit propriilor observații, OZN-urile se deplasează în zigzag prin Calea Lactee, lăsând impresia că extrag din planete adiacente energia necesară zborului. Dacă ne gândim bine, nici nu ar trebui să ne mire acest lucru. Planetele, inclusiv Terra sunt înconjurate de energii colosale, la care - cel puțin deocamdată - nu avem acces. De exemplu, gravitația. Sau energia electrică a Pământului, rezultată din compresiunea unor cristale în straturile gelologice. Se știe că un cristal de cuarț supus la presiune, generează electricitate. Este ceea ce numim piezoelectricitate. Dacă raportăm acest fenomen la miliarde de miliarde de cristale de cuarț existente în adâncul pământului, care sunt supuse la presiuni enorme în interiorul rocilor, rezultă o energie piezoelectrică cumulată de o intensitate incomersurabilă. Energie ce se pierde în spațiu.

         Să ne oprim la energia focarelor geopatogene, altele decât focare geopatotogene seismice (deși energiile telurice nu sunt de neglijat) sau focare geopatogene rezultate în urma descompunerii de către bacterii a substanțelor organice aflate în sol, care sunt alte forme de energie: gaz metan, hidrogen sulfurat, etc. Să ne ocupăm în cele ce urmează de energia focarelor geopatone cu parametri fizici necunoscuți la ora actuală, a căror existență poate fi dovedită prin detecție extrasenzorială și prin ravagiile făcute în planul sănătății umane și animale, ce poate fi pusă în evidență prin analize clinice uzuale. Este incontestabil faptul că, focarele geopatogene pot fi detectate având aceeași virulență și la etajele superioare ale clădirilor. Din punctul de vedere al distribuției acestora pe suprafața Terrei, focarele geopatogene formează o rețea energetică globală, dispusă în jurul planetei. (Nu mă refer la rețele Hartmann.)

         Vrând-nevrând trebuie să dăm crezare (până la proba contrarie) și ipotezei extratereștrilor antici, ipoteză ce prevede existența punctelor energetice pe suprafața planetei noastre, în locul în care au fost amplasate piramidele și obeliscurile, care, în accepția cercetătorilor ce susțin această supoziție, ar reprezenta amplificatoare de energii neconvenționale extrase din adâncul pământului. Care energii au putut fi folosite pentru alimentarea navelor spațiale. Cât privește existența navelor spațiale extraterestre, nu mai încape nici o îndoială: ele există 100%. Au fost văzute deplasându-se cu viteză fantastică, în zigzag, prin Galaxia Calea Lactee, aparent acumulând energie de la planetele pe lângă care zboară.     

        Revenim la focarele geopatogene și la ipoteza extratereștrilor antici. Vârsta și starea sănătății mele nu îmi mai permit să fac călătorii, pentru a verifica dacă există focare gepatogene în zona piramidelor și obeliscurilor, pe care adepții supoziției extratereștrilor antici le indică ca fiind generatoare și amplificatoare de energii telurice, pe care le-au folosit extratereștri antici. Dar absolvenții cursului teoretic și practic de detecție extrasenzorială pe care îl predau, pot face acest lucru. Ar putea să facă investigații dacă 

Celebrul astronom și astrofizician, Carl Sagan.

în zonele semnalate de cercetătorii adepți ai ipotezei extratereștrilor antici există focare geopatogene comune sau seismice și dacă în apropierea obiectivelor menționate se constată amplificarea energiilor telurice. Dat fiind faptul că detecția extrasenzorială prezintă un grad de selectivitate superior dispozitivelor tehnice actuale, se pot decela și alte energii în jurul piramidelor și a obeliscurilor antice.

         Înainte de a combate o ipoteză sau alta, se cuvine să o verificăm prin mijloacele de care dispunem. După cum spunea celebrul astronom și astrofizician Carl Sagan, pentru a cerceta un fenomen extraordinar, trebuiesc mijloace de investigare extraordinare. Rămâne de văzut dacă au dreptate adepții ipotezei extratereștrilor antici, cu privire la unele construcții străvechi amplasate pe planeta noastră.

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.