Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

CE SUNT FOCARELE GEOPATOGENE?


        Înainte să abordăm problema focarelor geopatogene – fenomen teluric radiant cu urmări nefaste asupra funcţionalităţii organismului uman şi animal, cunoscut încă din antichitate dar foarte puţin cercetat la modul oficial în epoca modernă - ar fi util să ne reamintim câteva date generale referitoare la nocivitatea mediului înconjurător.

         Efectele patogene ale radioactivităţii naturale şi ale radioactivităţii  artificiale cauzate de activităţi umane, sunt cumulative organic pe termen lung şi determină apariţia unor boli considerate incurabile de medicina alopată actuală. Să facem în acest sens o succintă „radiografiere” a nocivităţii mediului ambiant.

         Radioactivitatea naturală este una dintre componentele de bază ale mediului înconjurător terestru. Potrivit concluziilor oamenilor de ştiinţă, nivelul radioactivităţii naturale este determinat de prezenţa elementelor radioactive din sol, din vegetaţie, din ape subterane şi de suprafaţă, din aer, din organisme umane, animale şi vegetale; la care se adaugă radiaţia cosmică de care au parte îndeosebi cosmonauţii, personalul navigant aerian şi călătorii ce folosesc mijloacele aeriene de transport.

          La radioactivitatea naturală se adaugă radioactivitatea artificială  cauzată de activităţi umane cum ar fi mineritul, stocarea rocilor combustibile la suprafaţa solului, cenuşile şi zgurile zburătoare din preajma termocentralelor electrice, scăpări de particule nucleare (iod radioactiv, plutoniu, cesiu) în preajma centralelor atomoelectrice, miile de tone de deşeuri nucleare stocate în diverse zone ale planetei noastre (deşeurile nucleare râmăn active 10.000 de ani), experimente cu arme nucleare, etc.

         Potrivit unor estimări făcute de Comitetul ştiinţific al Naţiunilor Unite privind efectele radiaţiilor atomice (UNSCEAR), concentraţiile elementelor radioactive din subsol, la suprafaţa solului şi în atmosfera terestră cauzate de activităţi umane depăşesc nivelul radioactivităţii naturale. Apa, gazele naturale, materiale de construcţii şi o serie de alte lucruri de uz curent sunt radioactive, la care se adaugă poluarea planetei până la limita saturaţiei cu diverse substanţe chimice, folosite fără discernământ de specia umană. În urma poluării apelelor, de pildă, Marea Japoniei şi Marea Chinei sunt invadate de miliarde de meduze mutant Nemura de până la 3,60 metri în diamentru şi cu greutatea de până la 300 kg, care distrug celelalte specii marine. Potrivit  bilologilor, meduzele Nemura nu pot fi ucise pentru că imediat ce se simt agresate, femelele eliberează milioane de ouă iar masculii le fertilizează instantaneu. Oule fertilizate cad pe fundul mării şi se trasformă în polipi, ce dau naştere fiecare la zeci de meduze Nemura. Oamenii de ştiinţă sunt de părere că din cauza poluării, toate mările şi oceanele terestre riscă să fie sufocate de meduze  mutant Nemura.

         Pe de altă parte, pământenii trăiesc 24 de ore din 24 într-un păienjeniş de radiaţii electromagnetice generate de instalaţiile tehnologice terestre şi sub baleiajul electromagnetic permanent al miilor de sateliţi plasaţi pe orbite circumterestre – sateliţi pentru telecomunicaţii, meteorologici, de spionaj economic şi militar şi nu ar fi exclus să existe şi sateliţi cu alte destinaţii. Întâmplător sau nu, la finele ultimului său mandat prezidenţial, Bil Clinton ceruse iertare poporului american pentru faptul de a fi permis iradierea experimentală a populaţiei, îndeosebi a celei din vestul SUA şi monitorizării în secret a efectelor iradierii în spitale special destinate acestui scop abominal.

         Fenomenul teluric radioactiv denumit focare geopatogene este cunoscut din timpuri străvechi. În China antică, de pildă, existau edicte imperiale ce sancţionau cu severitate pe cei care construiau case, înainte ca specialiştii extrasenzitivi împărăteşti să verifice dacă locul ales era prielnic vieţii, sau se afla sub influenţa energiilor telurice generatoare de boli.

         Focarele geopatogene sunt detectabile îndeosebi prin supersimţuri, în special de către animale, ce evită să staţioneze pe suprafeţele de teren ce se află sub incidenţa radiaţiilor telurice periculoase. Omul, pierzând pe parcursul evoluţiei sale abilităţile extrasenzoriale native, încearcă uneori suplinirea acestui handicap biologic prin observarea comportamentului animalelor în mediul lor natural. Huţulii din Bucovina, de pildă, încă mai păstrează obiceiul arhaic de a dura locuinţe şi staule pentru vite pe locurile în care vacile se opresc să rumege iarba păscută pe parcursul zilei, considerându-l potrivit pentru menţinerea sănătăţii  oamenilor şi animalelor.

         În epoca modernă, efectele distructive ale radiaţiilor telurice asupra organismelor biologice au fost trecute sub tăcere. Accesul la informaţii reale asupra acestui fenomen teluric este doar apanajul unor înalte oficialităţi statale, ce beneficiază cu discreţie de monitorizarea evoluţiei radiaţiilor geopatogene în interioarele locuinţelor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activităţile diurne.

         În raport cu durata expunerii organismului uman la acţiunea focarelor geopatogene, simptomele se pot eşalona de la stări inexplicabile de oboseală fizică şi psihică (îndeosebi seara şi dimineaţa), la insomnii chinuitoare, greaţă, cefalee, ameţeli şi aritmii cardiace, până la apariţia unor tumori canceroase cu urmări letale.

         Focarele geopatogene sunt cauzate de zăcăminte de uraniu, plumb, cărbuni, hidrocarburi şi de alte elemente generatoare de radionuclizi. În general, elementele radioactive sunt antrenate de ape subterane şi răspândite în diverse concentraţii pe arii geografice extinse.

         Gazele radioactive ce se ridică la suprafaţa solului prin porozitatea scoarţei terestre - cum ar fi radonul, de exemplu, incriminat pentru apariţia cancerului pulmonar - se acumulează în subsolurile clădirilor şi pătrund în apartamente, birouri, hale industriale, spaţii comerciale, etc., de unde sunt inhalate de oameni şi de animale.

         Suplimentar, organismele vii sunt iradiate din interiorul Pământului şi cu radiaţii cu parametri fizico-chimici necunoscuţi, ce îşi fac simţită prezenţa prin efecte nocive induse asupra organismelor biologice, determinabile prin analize clinice.    

         În urma unor cercetări finalizate în anii 1993 - 1994, autorul a constatat că şi elementele organice aflate în curs de descompunere în sol ar trebui incluse în gama focarelor geopatogene. Prin emanaţiile gazoase nocive (gaz metan, hidrogen sulfurat, etc.) rezultate în urma descompunerii elementelor organice de către bacterii, depreciază sănătatea celor care locuiesc sau îşi desfăşoară activităţile profesionale în clădirile situate în atari perimetre. Este vorba de foste gropi pentru depozitarea gunoaielor menajere şi industriale, foste mlaştini sau necropole, terenuri infiltrate cu dejecţii umane şi animale, cu produse chimice reziduale, etc.

          Nefrita endemică balcanică (NEB), maladie cronică a rinichilor ce duce deseori la cancer, care se manifestă la locuitorii satelelor riverane Dunării din România, Bulgaria, Serbia, Bosnia şi Croaţia, ale cărei cauze nu se cunosc de peste o jumate de secol, este determinată de  focare geopatogene din această ultimă categorie. Am analizat fotografii publicate de National Geographic pe această temă şi am constat că prin detecţie extrasenzorială la faţa locului, problema poate fi rezolvată operativ prin decelarea focarelor geopatogene ce atacă selectiv locuinţele din aceste aşezări umane.

         În prezent, pentru localizarea focarelor geopatogene se foloseşte procedura standard a biodetecţiei, iar disfuncţiile organice cauzate persoanelor aflate sub incidenţa acestor radiaţii se pun în evidenţă prin intermediul analizelor clinice uzuale.

         Şi în România se pare că există câţiva extrasenzitivi cu asemenea atribuţii în cadrul unui serviciu de protecţie şi pază a demnitarilor, dar nu e sigur dacă respectivii specialişti în focare geopatogene sunt cu adevărat cunoscători în materie, sau sunt implantaţi cu alte scopuri în preajma personalităţilor cu prerogative de decizie. Îmbolnăvirea frecventă cu diverse forme de cancer a unor demnitari români, pledează în favoarea ultimei ipoteze.

         (Mai multe informaţii despre formarea, delimitarea şi evitarea focarelor geopatogene, la Cursul practic intensiv de protecţie şi autoapărare extrasenzorială.)

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.