Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Civilizație proto-sumeriană în Munții Orăștiei?

Pe parcursul investigaţiilor multidisciplinare efectuate între anii 1995-1999 pentru Studiul multidisciplinar de evaluare, delimitare, protecţie şi conservare a zonelor arheologice din munţii Orăştiei, comandat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pe care le-a coordonat în teren autorul, au fost găsite în situri arhelogice necercetate fragmente mari de ceramică antică, purtând simboluri sumeriene. Cel mai frapant simbol este însemnul solar aparţinând zeului suprem sumerian, identic cu cel de pe o stelă din templul din Sumer (foto 1 şi 2).

Foto 1. Fragment de vas din munţii Orăştiei (posibil vas de cult), cu simbolul solar sumerian.

Foto 2. Acelaşi simbol, pe o stelă din templul din Sumer.

Este interesant faptul că în urma datării cu C14 a fragmentului din ceramică cu simbolul solar găsit în munţii Orăştiei, a rezultat  o vechime de aproximativ 7.200 de ani, aceeaşi vechime ca a conductelor antice de alimentare cu apă, descoperite în acelaşi sit (foto 3).

Foto 3

Printre simbolurile sumeriene de pe ceramica antică din munţii Orăştiei, se află şi însemnul zeului sumerian al exploatării zăcămintelor minerale (foto 4).

Foto 4

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.