Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

De este atacat Efectul Rudan?

Efectul Rudan (a se vedea articole publicate despre acest fenomen bioenergetic) este atacat de diverse persoane, preocupate să diminueze interesului public pentru acest mijloc extrasenzorial de stabilire a nivelului funcțiilor fiziologice vitale și psihice ale omului. Descoperit de autor în primăvara anului 1965, efectul Rudan a fost pus sub embargo datorită aplicațiilor sale militare. La eșaloanele militare superioare, efectul Rudan este viabil și se aplică în mod curent. La nivelul instituțiilor civile este ignorat. Mai mult, câțiva neîncrezători îi neagă existența, împotriva tuturor evidențelor. Este și cazul autorilor dispozitivului “Torser”. În situația creată, mă văd silit să reiterez câteva precizări asupra efectului Rudan.

Fiind român prin adopție, nu mă aștept ca descoperirea efectului ce îmi poartă numele, să fie distinsă cu premiul Nobel. Departe de mine un asemenea gând, deși la vremea respectivă câțiva medici au refuzat să colaboreze la verificarea pe cale clinică a efectului Rudan, prin replica: „Ce, ăsta vrea premiul Nobel?” Prin urmare, nu urmăresc onoruri și bani de pe urma strădaniilor mele.

Efectul Rudan, pus în evidență prin detecție extrasenzorială în jurul organismelor vii, începând cu limita de separare a organismului biologic față de mediul  proximal, reflectă în fiecare moment nivelul funcțiilor fiziologice vitale și funcții cerebrale conexe. Acest efect bioenergetic poate fi detectat fără contact direct cu subiectul uman sau vegetal al testului. Efectul Rudan poate fi detectat și pe distanțe astronomice, potrivit cu paradoxul EPR (abreviere de la numele fizicienilor Einstein, Podolsky și Rosen), pus în evidență la începutul anilor ’80 de fizicianul francez, Alain Aspect. Alain Aspect a dovedit că fotonii corelați, rezultați din același atom, comunică între ei pe cale telepatică chiar dacă sunt la un moment dat la distanțe astronomice unul față de celălalt. O altă descoperire recentă în domeniul fizicii cuantice, potrivit căreia electronii nu se rotesc în jurul nucleului atomului, ci ei există în același timp în mai multe locuri din spațiu, vine să confirme ceea ce am dedus eu în anul 1965, că efectul Rudan de poate detecta pe căi extrasenzoriale de la distanțe astronomice. Pe acest principiu am participat la monitorizarea extrasenzorială a țintelor umane, aflate în teatre de operațiuni militare.

Efectul Rudan are o serie de aplicații civile, peste care este păcat să trecem cu vederea din cauza unor orgolii omenești. Printre altele, am refuzat să admit participarea unor oameni de știință români, drept colaboratori după ce am descoperit efectul bioenergetic care îmi poartă numele. Un docent, membru corespondent al Academiei Române, mi-a propus să-mi conducă o teză de doctorat, în schimbul documentației referitoare de detecția efectului Rudan. Am refuzat oferta.

Aplicații civile ale efectului Rudan (ER)

În domeniul sănătății umane. Prin determinarea ER la subiecții umani se va putea efectua un control prealabil operativ al sănătății omului, fără a se veni în contact direct cu acesta. Prin măsurarea ER la un pacient se poate constata dacă un medicament este benefic pentru boala de care suferă (în acest caz ER este în evoluție), este toxic (ER este în involuție) sau dacă nu are efecte asupra bolii. Stabilirea efectului Rudan în astfel de cazuri, contravine intereselor industriei de medicamente. (A se consulta și articolul Chimistul Shane Ellison: adevărul despre fabricarea medicamentelor).

Determinarea funcțiilor miocardului. Prin acest procedeu se pot detecta și disfuncții ale miocardului aflate în stadii incipiente sau latente, dificil de pus evidență prin mijloace clinice actuale. (A se vedea articolul din Jurnal Paranormal, intitulat Detalii asupra efectului bioenergetic Rudan).

Determinarea poluării mediului ambiant. Prin detecția ER al unui subiect uman se poate face un control operativ al mediului ambiant, pentru a testa gradul de poluare al acestuia. Se va detecta ER al unei persoane în afara spațiului poluat, comparativ cu ER înregistrat în spațiul poluat. Nu se vor folosi în acest scop copii, persoane suferinde sau persoane de vârsta a treia. (Această funcție a efectului Rudan nu este dorită de factorii industriali.)

Aviație, astronautică. Prin controlul ER se poate determina operativ dacă un pilot de avion este apt din punctul de vedere al sănătății psihice și fizice să piloteze un avion. Prin ER se pot detecta și disfuncțiile psihice pasagere ale unui pilot, imposibil de pus în evidență prin procedee clinice curente, ce pot duce la accidente aviatice produse de erori umane. Se va compara ER în stare optimă a sănătății pilotului înregistrată anterior, cu ER în momentul premergător cursei avionului. ER se înregistrează în câteva zeci de secunde, fără a se veni în contact cu pilotul. În acest mod se pot reduce substanțial accidente aviatice comise din erori de pilotaj.

Determinarea virulenței focarelor geopatogene. Prin plasarea subiectului uman în zona de incidență a unui focar geopatogen şi prin măsurarea ER, se pot estima operativ efectele distructive produse de radiații telurice în organismul uman. Se determină ER la subiectul uman în afara perimetrului focarului geopatogen, după care este pus subiectul pentru circa 2 minute în zona aflată sub incidența focarului geopatogen. Virulența radiațiilor telurice este dată de diferența negativă dintre cele două măsurători. Nu se vor folosi pentru aceste teste copii, persoane suferinde şi persoane de vârsta a treia.    Delimitarea zonelor de influență a focarelor geopatogene, cu efecte cancerigene în plan biologic, nu este agreată de administrațiile locale, pentru că ar trebui dărâmate circa 50% din numărul de clădiri pe care le administrează, ce au fost construite pe focare geopatogene. (A se vedea în acest sens și materiale publicate în Jurnal Paranormal și articolul intitulat Ravagiile făcute de focare geopatogene asupra sănătății umane. Guvernul turc a luat decizia demolării “satului cancerului”).

Cură balneară, cură heliomarină. Prin compararea diagramelor ER înregistrate la persoane care beneficiază de cură balneară sau heliomarină,  se poate stabili dacă cura urmată este benefică sau dăunătoare. Se vor compara diagramele ER înregistrate la sosirea în stațiune, cu cele înregistrate după câteva zile de cură. La cură benefică ER este în evoluție. (Această funcție a efectului Rudan nu este acceptată de factorii economici ai stațiunilor balneare și heliomarine.)

Sport de performanta. În baza unor teste efectuate de autor asupra unor sportivi  de performanta (printre care şi atleți din lotul olimpic), rezultă că prin măsurarea ER în perioadele de antrenamente precompetiționale se poate determina nivelul psihosomatic individual, corespunzător realizării performanțelor maxime. În situația în care se impune selectarea unui sportiv dintre mulţi candidaţi, departajarea acestora se poate face în momentul premergător participării la competiţie. (Această caracteristică a efectului Rudan nu este dorită de antrenorii loturilor sportive. Un antrenor al lotului olimpic, de pildă, m-a informat că un sportiv care își va cunoaște potențialul competițional, va deveni vedetă și antrenorul nu o să se mai poată înțelege  cu el. Este necesar ca sportivul să fie ținut în frâu, să nu știe care sunt șansele sale să fie inclus în lotul final.)

 Misiuni speciale civile. Prin măsurători directe făcute asupra ER individual, se poate determina dacă subiecţii umani dispun de potenţialul psihic şi fizic corespunzător participării lor la misiuni speciale, ce necesită calităţi psihice şi fizice deosebite. Se va compara diagrama înregistrată la subiectul uman având nivelul optim de sănătate, cu diagrama ER înregistrată în momentul premergător plecării sale în misiune. Totodată, se poate determina gradul real privind curajul sau teama în momentul premergător executării unor misiuni periculoase, de exemplu în alpinism sau speologie. La subiecţi umani cuprinşi de teamă ER se reduce substanțial, semn că au loc şi importante disfuncţii fiziologice, comparativ cu ER individual normal. Printre simptomele resimţite de subiecți umani cuprinşi de teamă se înregistrează dureri de cap, stări de greaţă, vomă, deranjamente intestinale, disfuncții cardiace şi respiratorii. Detectarea extrasenzorială a ER se realizează în circa 20 secunde, obţinându-se rezultate ferme. Încă nu am întâlnit un subiect uman în stare să păcălească acest procedeu.

Prin înregistrarea ER la organisme vegetale se pot stabili disfuncțiile fiziologice cu 2 - 3 ani înainte să apară indicii exterioare ireversibile.   Procedeul facilitează tratarea acestora din timp și salvarea unor specii vegetale pe arii geografice extinse. În prezent, pădurile europene de stejari sunt pe moarte. De ce nu se aplică efectul Rudan pentru salvarea acestei specii?

Sper că acesta este ultimul articol pe care îl scriu pe tema ignorării efectului bioenergetic Rudan. Personal, nu pretind ca descoperirea acestui efect să fie acceptată de toți conaționalii. O parte dintre ei vor rămâne de-a pururi tributari filosofiei ce implică capra vecinului.

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.