Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Descoperiri științifice, omise de concetățenii mei

În pofida perspectivelor ce mi se ofereau după evenimentele din decembrie 1989, de a continua cercetările experimentale în domeniul extrasenzorial pe alte meleaguri mai primitoare, am rămas în România, fiind convins că aici este locul meu. Printre țările care m-au ofertat, se numără Germania, Franța, Israel, Anglia (din inițiativa regretatului Ion Rațiu) și una dintre țările arabe, a căror emisari au declarat că îmi vor fi puse la dispoziție fonduri bănești îndestulătoare, pentru cercetare și pentru uzul meu personal. Nu am dat curs ofertelor, sperând că în țara mea voi primi cele de cuviință, pentru a continua cercetările în sectoare de frontieră. Nu a fost să fie. România este o țară minunată, la fel sunt și parte din locuitorii săi. Cealaltă parte a trăitorilor pe pământ românesc  este măcinată de invidie și ură față de semeni, ce se ghidează după principiul neaoș ”să moară capra vecinului”; și contestă tot ce realizează un alt român, încercând prin furt sau omisiune să tragă spuza pe turta lor.

Viză britanică pe pașaportul meu, din data de 30.11.1990, căreia nu am dat curs, fiind convins că în România îmi voi putea desfășura în continuare activitatea de cercetare experimentală în domeniul extrasenzorial.


Iată câteva repere despre contribuția mea pe parcursul unei jumătăți de secol, la investigarea unor fenomene de frontieră, despre care ar fi trebuit să vorbească alți semeni în locul meu:

Efectul Rudan. Efectul Rudan (ER) a fost descoperit de autor în structura energetică externă a organismelor vii, în primăvara anului 1965. Componenta bioenergetică ER este detectabilă în biocâmpul uman, animal și vegetal. (A se vedea și articole intitulate Biocâmpul organismelor vii. Biocâmpul uman și De ce nu este agreat “efectul Rudan”?, publicate în Jurnal Paranormal.) ER este generat de funcțiile psihice și fiziologice ale organismului viu și se extinde în spațiu, începând de la limita de separare a organismului biologic față de mediul proximal, până pe distanțe nedeterminabile. ER indică în permanență nivelul funcțiilor vitale ale organismului biologic, indicând orice abatere funcțională ce intervine la un moment dat. ER poate fi pus în evidență prin detecție extrasenzorială în limite detectabile, până la o distanță de circa 14 - 15 metri, în funcție de o sumă de factori interni și externi organismului viu. Se utilează și la monitorizarea unor ținte umane cu prerogative de decizie, aflate la distanțe mari față de operatorul extrasenzitiv.

Domenii de aplicare a efectului Rudan:

Domeniul sănătății umane. Prin detectarea ER la subiecții umani se poate  efectua un control prealabil a sănătății omului, fără a se veni în contact direct cu acesta. Prin măsurarea ER la un pacient se poate determina dacă un medicament este benefic pentru boala de care suferă (în acest caz ER este în evoluție), este toxic (ER este în involuție) sau dacă nu are efect asupra bolii.

Determinarea funcțiilor miocardului.  Prin procedeul elaborat de autor  se pot determina și disfuncții ale miocardului aflate în stadii incipiente sau latente, dificil de pus evidență prin mijloace clinice actuale.

Aviație, astronautică. Prin controlul ER se poate determina operativ, dacă un pilot de avion este apt din punctul de vedere al sănătății psihice și fizice să piloteze un avion. În acest mod se pot reduce substanțial accidente aviatice, comise din erori umane.

Sport de performanţă. În baza unor teste efectuate de autor asupra unor sportivi  (printre care şi atleţi din lotul olimpic), rezultă că prin măsurarea ER în perioadele de antrenamente precompetiționale se poate determina nivelul condiției fizice și psihice individuale, corespunzătoare realizării performanţelor maxime.

Determinarea poluării mediului. Prin detecția ER a unui organism viu se poate face un control operativ al mediului ambiant, pentru testarea gradul de poluare al acestuia.

Determinarea virulenţei focarelor geopatogene. Prin plasarea subiectului uman în zona de incidență a unui focar geopatogen şi prin măsurarea ER, se pot estima operativ efectele distructive produse de radiaţii telurice organismului uman.

Cură balneară, cură heliomarină. Prin compararea diagramelor ER înregistrate la persoane care beneficiază de cură balneară sau heliomarină, se poate stabili dacă cura urmată este benefică sau dăunătoare.

Misiuni speciale. Prin măsurători directe făcute asupra ER individual, se poate determina operativ dacă subiecţii umani dispun de potenţialul psihic şi fizic corespunzător participării lor la misiuni speciale, ce necesită calităţi psihice şi fizice deosebite. Încă nu am întâlnit un subiect uman în stare să păcălească acest procedeu.

Prin înregistrarea ER la organisme vegetale, se pot stabili cu 2 - 3 ani înainte disfuncțiile fiziologice, ceea ce facilitează tratarea acestora din timp și salvarea unor specii vegetale pe arii geografice extinse.

Descoperirea efectului Rudan ar fi trebuit să primească premiul Nobel. Nu a avut cine să propună descoperirea, pentru a participa  la preselecția pentru acel prestigios premiu.

Am stabilit 4 recorduri mondiale în comunicații telepatice, cu acuratețe de 98%. Cursanții mei au reușit de trei ori consecutiv, în premieră mondială, performanța de 100% acuratețe transmisie-recepție telepatică.

Am descoperit geneza focarelor geopatogene și influența lor nefastă asupra psihicului și fiziologiei umane și animale. Până la cercetările mele experimentale, se știa doar că exista rețeaua ipotetică de noduri”  patogene Hartmann.

Am completat geneza focarelor geopatogene și cu cele cauzate de descompunerea produselor organice în sol de către bacterii, rezultând gaz metan, hidrogen sulfurat și alte gaze nocive pentru sănătatea umană și animală.

Am descoperit existența focarelor geopatogene seismice și legătura acestor radiații telurice cu dinamica scoarței terestre. Pe baza acestei descoperiri, am elaborat o metodă de predicție a cutremurelor de pământ prin mijloace extrasenzoriale, ce niciodată nu dă greș. Această descoperire contravine ideii de împuținare a populației terestre.

Am elaborat o nouă metodă extrasenzorială de investigare a subsolului, ce pune în evidență orice lucru existent sub pământ, indiferent de adâncimea la care este amplasat. Pe baza acestei metode am descoperit  pe parcursul cercetărilor făcute între anii 1995 – 1999 pentru un studiu multidisciplinar guvernamental, împreună cu generalul de divizie Vasile Dragomir, fost șef al Direcției Topografice Militare din cadrul M.Ap.N., zeci de kilometri de conducte antice de ceramică pentru captarea, aducțiunea și distribuirea apei potabile în cetățile și așezările fortificate antice din Munții Orăștiei. Am infirmat astfel ipoteza arheologilor,  potrivit căreia dacii ar fi băut apă de ploaie, colectată în cisterne” pietruite de meșteri aduși de la Roma, amplasate în afara fortificațiilor. Prin implicațiile sale, această metodă nu este agreată de guverne, care nu vor să ca omenii de rând să scotocească subsolul.

Am pus la punct o metodă extrazenzorială pentru detecția și localizarea zăcămintelor petrolifere în anticlinal. Prin acest procedeu pot fi descoperite operativ zăcămintele de țiței, se poate determina suprafața zăcămintelor prin  decelarea zăcământul de petrol de punga de gaz metan și depozitul de apă. Acest procedeu contravine intereselor industriei de prospecțiuni petrolifere.

În luna august 2013, am localizat, prin teledetecție extrasenzorială, vestigii arheologice în subsolul planetei Marte. Descoperirea a fost publicată în Jurnal Paranormal la 27 august 2013. În anul următor, descoperirea vestigiilor arheologice pe planeta Marte a fost confirmată de către NASA. 

Fotografie realizată de NASA la suprafața planetei Marte, prin care se confirmă existența vestigiilor arheologice. 

 

Astfel am încurajat” NASA să recunoască și existența apei pe planeta Marte. Aștept și detalii asupra vieții umanoide și dovezi materiale ale unei  civilizații în adâncul solului marțian.

Am elaborat un studiu pe baza unor cercetări experimentale pertinente, că așa-zisele capacități paranormale ale omului sunt în realitate supersimțuri umane naturale, pe care le are orice individ în stare latentă în subconștient, asemănătoare cu simțurile și supersimțurile existe la regnul animal. Aceste supersimțuri de transmit pe cale genetică de la o generație la alta și pot fi activate. Guvernele interzic să fie activate supersimțurile umane.

Sunt conștient că o parte cercetările mele experimentale, vizează domenii interzise pentru marele public. Am suferit consecințe severe pentru că nu am respectat prevederile legale, ce reglementează acest lucru. Dar investigațiile pe care le-am întreprins de-a lungul timpului, au și aplicații civile, care pot să aducă beneficii importante speciei umane.

Câțiva trepăduși, ce privesc peste gard în aria cercetării extrasenzoriale, își dau silința să diminueze contribuția mea la cercetarea  experimentală a unor fenomene de frontieră – domeniu în care dețin câteva priorități mondiale - și îmi maculează numele cu născociri puerile. Să regret gestul făcut de mama mea, care, ucraineancă fiind, m-a încins cu brâul tricolor la vârsta copilăriei și m-a închinat patriei mele, România, la biserica din satul meu natal din Bucovina de Nord, potrivit datinii străbune? Nicidecum. Patria nu este bazarul jefuitorilor vremelnici ai neamului românesc. Trebuie să avem încredere în viitorul României și în  inteligența și abnegația generațiilor ce vor urma după noi. Generațiile viitoare vor înțelege mai bine decât noi, importanța vitală a rădăcinilor noastre.

Păstrez și acum, cu sfințenie, tricolorul românesc cu care m-a încins mama mea la vârsta copilăriei, pentru a mă închina patriei mele la biserica din satul meu natal. 

Vasile Rudan

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.