Detalii asupra efectului bioenergetic Rudan


Articol apărut in NEXUS New Times magazine

Cititorii care vor să studieze efectul Rudan, îndeosebi absolvenții Cursului intensiv teoretic și practic de protecție și autoapărare extrasenzorială, au la dispoziție prin acest articol date referitoare la detecția ER și aplicațiile civile ale acestui segment bioenergetic, din structura biocâmpului.

Efectul Rudan (ER) a fost descoperit de autor în structura energetică externă a organismelor vii, în primăvara anului 1965. Componenta bioenergetică ER este detectabilă în biocâmpul uman, animal și vegetal. (A ve vedea și articole intitulate Biocâmpul organismelor vii. Biocâmpul uman și De ce nu este agreat “efectul Rudan”?, publicate în Jurnal Paranormal.) ER indică în permanență nivelul funcțiilor fiziologice vitale ale organismului biologic, indicând orice abatere funcțională ce intervine la un moment dat.

ER este generat de funcțiile fiziologice și psihice ale organismului viu și se extinde în spațiu începând de la limita de separare a organismului față de mediul proximal, până pe distanțe nedeterminabile. ER poate fi pus în evidență prin detecție extrasenzorială în limite detectabile, până la o distanță de circa 14 - 15 metri, în funcție de o sumă de factori interni și externi organismului, după cum urmează.

Factorii principali ce determină fluctuații ale efectului Rudan.

Extensia spațială a ER depinde de următorii factori interni ai organismului viu și de factori ai mediului ambiant:

  • Vârsta subiectului supus investigației. La copiii sănătoși ER este mai extins și mai uniform din punctul de vedere al extensiei spațiale. la persoanele în vârstă este mai redus spațial și are conturul diagramei sinuos;
  • Anotimpul în care se face determinarea ER. Primăvara și la începutul verii are valoare maximă din punct de vedere al extensiei spațiale. Iarna are o valoare minimă;
  • Starea de sănătate a subiectului.În caz de boală, ER se reduce spațial, în funcție de gravitatea bolii;
  • Bioritmurile circadiene, săptămânale, lunare și sezoniere ale subiectului supus investigației. Bioritmurile influențează extensia spațială a ER și compoziția spectrală a acestei bioenergii;
  • Gradul de depresie sau anxietate al subiectului investigației.În cazul depresiei sau anxietății se constată involuția spațială a ER. Psihicul uman are influențe negative sau după caz pozitive, asupra funcțiilor biologice;
  • Nivelul de iluminare şi calitatea fluxului luminos în care este expus subiectul  uman.La iluminarea directă a subiectului pe timp limitat cu o sursă având aproximativ 15.000 - 20.000 lucşi, la o temperatură de culoare de 2800 - 3400 grade Kelvin, componenta ER a biocâmpului creşte indicând optimizarea funcţiilor fiziologice;
  • Nivelul de poluare a aerului.Componenta ER din biocâmp se reduce în aerul poluat,  în special în  direcția sursei de poluare;
  • Nivelul de poluare a solului. Poluarea solului se reflectă în ER,prin reducerea dimensională a acestei radiații;
  • Focare geopatogene.ER se reduce dimensional la un subiect uman aflat sub incidența focarelor geopatogene;
  • Altitudinea atmosferică la care de face determinarea ER.Până la aproximativ 1800 metri altitudine ER se află în evoluție, semn că se optimizează funcțiile psihofiziologice ale subiectului uman. Dacă zona în care se face detecția ER este lipsită de focare geopatogene, se constată revigorarea organismului uman în aproximativ 30 de secunde, printre efectele benefice fiind și  disiparea stării de oboseală.

Pentru determinarea cu exactitate a ER la ființa umană pentru cercetare, se va ține cont de fluctuațiile induse de factorii de mai sus, comparativ cu diagrama ER individuală înregistrată în condiții optime de funcționare a organismului viu.

Componenta bioenergetică ER apare în biocâmpul oraganismelor vii în timpul organogenezei, însoţește organismul viu toată viaţa - cu fluctuaţile induse de factori de influenţă interni şi externi organismului biologic -, după care se reduce dimensional, modificându-şi forma spaţială și compoziția spectrală şi dispare înainte de trecerea organismului în nefiinţă.

Biocâmpul organismelor vii, inclusiv componenta ER reprezintă o amprentă individuală inconfundabilă a organismului biolologic.

Cum se pune în evidență efectul Rudan, prin detecție extrasenzorială.

1. Amplasați subiectul uman în picioare, cu fața spre sud (pentru emisfera nordică), cu brațele relaxate de-a lungul corpului, cu picioarele ușor îndepărtate (coapsele nu trebuie să se atingă). Cereți subiectului să se relaxeze.

2. După ce operatorul extrasenzitiv emite comanda mentală să se încrucișeze antenele biolocatoarelor fix pe verticala solului în care se simte radiația ER, vine cu biolocatoarele dispre est către subiectul uman supus investigației, de la aproximativ 10 metri distanță. Distanța de la care se pornește este apreciată în funție de vârsta subiectului, starea lui de sănătate și anotimpul în care are loc determinarea ER. La persoanele în vârstă se va porni de la 5 – 6 metri. La contactul cu radiația ER, va avea loc încrucișarea bruscă a antenelor biolocatoarelor. Pe verticala solului la care are loc încrucișarea antenelor, se va face un semn pe dușumea.

3. Se va porni apoi radial în jurul subiectului uman, în sens orar și se vor determina prin detecție celelalte segmente ale radiației ER, după modelul descris inițial. Se vor face, în funcție de interesul urmărit, 8, 16 sau 32 determinări.

4. După îndepărtarea subiectului uman, se vor măsura segmentele radiației ER detectate și se vor transpune la scară, într-o diagramă,  rezultatele determinării. Prin unirea extremităților segmentelor măsurate, rezultă extensia spațială în plan orizontal (în momentul respectiv) a efectului Rudan.

Fenomenul ER se comportă ca o radiație. Prin urmare este variabil în timp.

 La organisme vegetale detecția ER se face în același mod. Prin involuția ER se poate determina îmbolnăvirea arborilor cu 2-3 ani înainte să apară indicii fizice exterioare ireversibile. ER intră în involuție la modul general, în special pe partea arborelui care prezintă disfuncții organice, cu doi-trei ani înainte să apară indicii exterioare cauzate de îmbolnăvirea acestora. Verificarea viabilității datelor furnizate de ER se face prin detecții extrasenzoriale la arbori sănătoși, la arbori aparent sănătoși, comparativ cu arborii la care se constată uscarea ramurilor. Pe parcursul anilor am verificat aceste date la un număr de circa 18.000 de arbori de diverse specii, amplasați în diverse areale și altitudini.

La organismele vegetale ER are o extindere maximă în plan orizontal primăvara și vara. Iarna se reduce la câțiva zeci de centimetri, în funcție de temperatura negativă a aerului. La înregistrarea diagramei ER se vor nota și factorii de influență care au fost prezenți în momentul determinării ER.

În partea de nord a subiecților vegetali (pentru determinările făcute în emisfera nordică) extensia orizontală a fenomenului ER este mai redusă spațial și ca intensitate, decât în partea din sud. Pe parcursul zilei, ER are o extensie globală în direcția Soarelui.

Aplicații civile ale efectului Rudan.

În domeniul sănătății umane. Prin determinareaER la subiecții umani se va putea efectua un control prealabil a sănătății omului, fără a se veni în contact direct cu acesta. Prin măsurarea ER la un pacient se poate determina dacă un medicament este benefic pentru boala de care suferă (în acest caz ER este în evoluție), este toxic (ER este în involuție) sau dacă nu are efect asupra bolii.

Determinarea funcțiilor miocardului. Se va poziționa subiectul uman după modelul prezentat anterior, cu mențiunea că este suficient să se facă o singură detecție dinspre est. La încrucișarea bruscă a antenelor biolocatoarelor la impactul cu radiația ER, pe verticala solului se va face un semn pe dușumea.

Se cere apoi subiectului uman să facă 8 – 10 genuflexiuni. După circa 7 - 8 secunde se reia detecția ER pe același segment, plecând din aceeași poziție. La verticala solului unde se încrucișează antenele biolocatoarelor sub impactul radiației ER, se face din nou un semn pe dușumea.

Nivelul de funcționare al miocardul este dat de diferența măsurată între cele două segmente ale ER. Dacă segmentul ER determinat prin detecția 2 este mai mare decât cel înregistrat prin detecția 1, miocardul funcționeză în acel moment satisfăcător. Dacă segmentul 2 este mai mic  decât cel rezultat din detecția 1, miocardul prezință disfuncții. Cu cât este mai mare diferența negativă dintre segmentele ER 2 și ER 1, cu atât disfuncțiile miocardului sunt mai grave. Verificarea viabilității determinării extrasenzoriale prin ER a nivelului de funcționare al miocardului, se face prin mijloace clinice curente.

Prin acest procedeu se pot detecta și disfuncții ale miocardului aflate în stadii incipiente sau latente, dificil de pus evidență prin mijloace clinice actuale.

Determinarea poluării mediului. Prin determinarea ER al unui subiect uman se poate face un control operativ al mediului ambiant, pentru a testa gradul de poluare al acestuia. Se va detecta ER al unei persoane în afara spațiului poluat, comparativ cu ER inregistrat în spațiul poluat. Nu se vor folosi în acest scop copii, persoane suferinde sau persoane de vârsta a treia.

Aviație, astronautică. Prin control prin ER se poate determina operativ dacă un pilot de avion este apt din punctul de vedere al sănătății psihice și fizice să piloteze un avion. Prin ER se pot determina și disfuncțiile psihice pasagere ale unui pilot, imposibil de detectat prin procedee clinice curente, ce pot duce la accidente aviatice. Se va compara ER în stare optimă a sănătății pilotului înregistrată anterior, cu ER în momentul premergător cursei avionului. ER se înregistrează în câteva zeci de secunde, fără a se veni în contact cu pilotul. În acest mod se pot reduce substanțial accidente aviatice comise din erori umane.

Sport de performanţă. În baza unor teste efectuate de autor asupra unor sportivi  de performanţă (printre care şi atleţi din lotul olimpic), rezultă că prin măsurarea ER în perioadele de antrenamente precompetiționale se poate determina nivelul psihosomatic individual, corepunzător realizării performanţelor maxime. În situaţia în care se impune selectarea unui sportiv dintre mulţi candidaţi, departajarea acestora se poate face în momentul premergător participării la competiţie.

Determinarea virulenţei focarelor geopatogene. Prin plasarea subiectului uman în zona de incidență a unui focar geopatogen şi prin măsurarea ER, se pot estima operativ efectele distructive produse de radiaţii telurice organismului uman. Se determină ER la subiectul uman în afara perimetrului focarului geopatogen, după care este pus subiectul pentru circa 2 minute în zona aflată sub incidenţa focarului geopatogen. Virulenţa radiaţiilor telurice este dată de diferenţa negativă dintre cele două măsurători. (Nu se vor folosi pentru aceste teste copii, persoane suferinde şi persoane de vârsta a treia.)

Cură balneară, cură heliomarină.Prin compararea diagramelor ER înregistrate la persoane care beneficiază de cură balneară sau heliomarină,  se poate stabili dacă cura urmată este benefică sau dăunătoare. Se vor compara diagramele ER înregistrate la sosirea în stațiune, cu cele înregistrate după câteva zile de cură. La cură benefică ER este în evoluție.                 

Misiuni speciale civile. Prin măsurători directe făcute asupra ER individual, se poate determina dacă subiecţii umani dispun de potenţialul psihic şi fizic corespunzător participării lor la misiuni speciale, ce necesită calităţi psihice şi fizice deosebite. Se va compara diagrama înregistrată la subiectul uman având nivelul optim de sănătate, cu diagrama ER înregistrată în momentul premergător plecării în misiune. Totodată, se poate determina gradul real privind curajul sau teama în momentul premergător executării unor misiuni periculoase, de exemplu în alpinism sau speologie. La subiecţi umani cuprinşi de teamă ER se reduce substaţial, semn că au loc şi importante disfuncţii fiziologice, comparativ cu ER individual normal.Printre simptomele resimţite de subiecţi umani cuprinşi de teamă se înregistreză dureri de cap, stări de greaţă, vomă, deranjamente intestinale, disfuncţii cardiace şi respiratorii. Detectarea extrasenzorială a ER se realizează în circa 20 secunde, obţinându-se rezultate ferme. Încă nu am întâlnit un subiect uman în stare să păcălească acest procedeu.

Prin înregistarea ER la organisme vegetale se pot stabili cu 2 - 3 ani înainte disfuncțiile fiziologice, ceea ce facilitează tratarea acestora din timp și salvarea unor specii vegetale pe arii geografice extinse.


Notă. Semenii noștri a-tot-știutori vor spune că detecțiile realizate prin intermediul aparatelor tehnice sunt obiective, iar cele făcute prin intermediul mijloacelor senzoriale și extrasenzoriale sunt subiective. Este dreptul lor să creadă ce vor. În fapt, indicațiile date de un aparat tehnic asupra unui fenomen dat trebuiesc citite și interpretate în final de om, prin urmare tot pe cale subiectivă. De exemplu, dacă montăm un voltmetru la conductori electrici și aparatul ne indică o valore numerică, trebuie să citim rezultatul cu ochii, deci pe cale subiectivă. Tinând cont că, potrivit cercetărilor recente asupra simțului văzului, creierul uman reține doar circa 10%din informațiile captate prin simțul văzului, restul de 90% completează din banca sa de date înregistrate anterior, pot apărea situații în care unii pot să vadă pe scala voltmetrului cifra 6 în loc de 8, cifra 1 în loc de 7 (nu mai vorbesc de citirea diviziunilor dintr-un volt), etc. În plus, aparatul tehnic poate prezenta vicii de fabricație, de etalonare, vicii apărute în urma păstrării necorespunzătoare a instrumentului, etc.

Supersimțul detecției extrasnezoriale este un mijloc eficient de detecție a unui fenomen dat, pentru că procesarea datelor are loc în subconștient, independent de voința omului, cu mențiunea ca acest supersimț biologic să fie activat corespunzător și antrenat sub supravegherea unui specialist în domeniu.