Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Energiile extrasenzoriale din subconștientul uman pot fi reactivate

Evenimentele care se derulează pe Terra impun reactivarea energiilor extrasenzoriale ale omului, pentru a le aduce la un nivel comparabil cu super-simțurile deținute în stare activă de animale evoluate. În urma facilităților tehnologice, specia umană a renunțat să mai facă uz de super-simțurile proprii materiei vii, care nefiind folosite, s-au retras în stare latentă (în ”adormire”) în subconștient. Aceste super-energii se transmit pe cale genetică între generații și pot fi reactivate. Este o operație de anvergură și totodată necesară, pentru că în viitorul apropiat omenirea va avea de înfruntat pericole iminente, care vor pune în grea cumpănă și existența sa ca specie pe planeta Pământ. Solul, subsolul, apele de suprafață și cele subterane au fost otrăvite din vina exclusivă a omului. Clima terestră a fost bulversată. Aerul pe care îl respirăm a fost poluat până la saturație cu reziduuri chimice periculoase pentru viața organismelor vii. Trăim într-un păienjeniș de radiații electromagnetice, emise de miliarde instalații tehnologice amplasate pe suprafața Terrei și în spațiul extraterestru, ce ne macină sănătatea. Cutremurele de pământ, erupțiile vulcanice și inundațiile catastrofale se intensifică. Vom fi siliți în viitorul apropiat să coborâm în adâncul Pământului și să trăim laolaltă cu șobolanii. În acest sens, guvernele au pregătit în secret așezări subterane pentru zeci de mii locuitori. A se vedea și articolul din JURNAL PARANORMAL, intitulat Secrete guvernamentale: Oașe subterane pentru zeci de mii de locuitori. Specia umană a mai comis delicte asemănătoare în istoria civilizației sale de peste 65 milioane de ani. În realitate, omul a fost contemporan cu dinozaurii, fapt ascuns de guverne masculine terestre. A se citi în acest sens și articolul întitulat: Istoria secretă a speciilor terestre. Omenirea a fost silită de nenumărate ori să coboare în adâncul Pământului din vina sa. Dar nu s-a învățat minte.

Trebuie să ne reactivăm de urgență energiile extrasenzoriale din subconștient, pentru a supraviețui în mediul pe care l-am creat din nesăbuința noastră. Super-energiile pe care le deține ființa umană în stare latentă, pot fi reactivate prin procedee psihice, care se află la îndemâna omului. Eu am descoperit pe parcursul celor trei decenii de experimente extrasenzoriale făcute sub controlul Armatei, că energiile extrasenzoriale ale omului pot fi reactivate la oricare vârstă.

Super-simțuri care pot fi reactivate din subconștientul uman

Specia umană deține în stare latentă în subconștient, următoarele super-simțuri, care pot fi reactivate:

  • Super-simțul teledetecției extrasenzoriale a biocâmpului uman, animal și vegetal, pentru determinarea rapidă a nivelului de sănătate umană, animală și vegetală;
  • Super-simțul teledetecției focarelor geopatogene, pentru evitarea efectelor distructive ale radiațiilor telurice asupra sănătății umane și animale;
  • Super-simțul predicției cutremurelor de pământ prin mijloace extrasenzoriale ale omului, pentru protejarea omenirii de urmările seismelor, care au o evoluție fără precedent în perioada actuală. Animale evoluate dețin în stare activă abilitățile necesare predicției cutremurelor și se feresc de ravagiile pe care le fac aceste fenomene telurice;
  • Super-simțul teledetecției extrasenzoriale a vestigiilor arheologice din subsol, pentru cunoașterea istoriei adevărate a civilizației umane. Prin intermediul teledetecției extrasenzoriale se pot localiza și așezările subterane secrete, pregătite de guverne pentru retragerea ”elitelor” omenirii în adâncul Pământului în viitorul apropiat;
  • Inventarierea prin teledetecție extrasenzorială a resurselor petrolifere, pentru a se preveni epuizarea lor;
  • Teledetecție extrasenzorială a undelor gravitaționale, pentru impulsionarea cercetării științifice asupra gravitației terestre, care este în strânsă legătură cu sănătatea umană și animală. Undele gravitaționale, pe care oamenii de știință se chinuie de zeci de ani să le pună evidență, pot fi lesne detectate prin mijloace extrasenzoriale ale omului;
  • Teledetecție în spațiul cosmic. Undele telepatice emise de creierul uman se propagă instantaneu în spațiul extraterestru, fenomen dovedit prin localizarea vestigiilor arheologice în subsolul planetei Marte. A se vedea în acest sens și articolul din JURNAL PARANORMAL: Au fost detectate vestigii arheologice în subsolul planetei Marte.

Pentru mai multe detalii, citiți articole publicate în JURNAL PARANORMAL, referitoare la super-energiile aflate în stare latentă în subconștientul uman.

Pot fi recuperate și simțurile ”clasice”

Prin reactivarea super-simțurilor umane se pot recupera și simțurile ”clasice”, care au slăbit pe parcursul vieții. De exemplu, eu am recuperat acuitatea vizuală și am renunțat definitiv la ochelari de vedere pe peste 30 de ani. Văd perfect fără ochelari, citesc texte scrise cu cele mai mici litere și văd detalii tehnice la obiecte situate la 4 – 5 km distanță. Am împlinit vârsta de 85 ani și vederea mea se menține în parametri optimi.

Trebuie să public metode psihice de reactivare a super-simțurilor umane, fără ingerințe din partea unor persoane răuvoitoare

Pentru difuzarea metodelor reactivării super-energiilor din subconștientul uman, este necesar să fie tipărită revista JURNAL PARANORMAL, în care să public procedee de activare extrasenzorială, pentru a evita ingerințele unor persoane răuvoitoare, ce se manifestă în publicația online a revistei noastre. Persoane dubioase sustrag fotografii din articole publicate în anii anteriori în JURNAL PARANORMAL, pentru a le face greu de înțeles pentru cititori. Dispar și fotografii din manuscrise existente pe site-ul nostru. Sunt șterse mod frecvent comentariile favorabile ale cititorilor noștri.

Stimați cititori, judecați cu mintea voastră dacă aveți nevoie în viitorul apropiat de super-simțuri active. Dacă veți ajunge la concluzia, că energiile extrasenzoriale trebuie reactivate în folosul vostru și al semenilor voștri, donați banii necesari pentru editarea, tipărirea și difuzarea revistei JURNAL PARANORMAL în care voi publica pe înțelesul tuturor metodele reactivării energiilor extrasenzoriale din subconștientul omului. Eu nu posed banii necesari pentru editarea în format tipărit a revistei JURNAL PARANORMAL. Să vă grăbiți în luarea unei decizii în acest sens, întrucât în anii următori voi pleca în eternitate; și voi lua cu mine cunoștințele în domeniul extrasenzorial pe care le-am dobândit.

Vasile Rudan

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.