Fasolea generalului

Autor: Vasile Rudan

         Generalul de divizie Vasile Dragomir, fost şef al Direcţiei Topografice Militare din cadrul M.Ap.N., avea o vorbă cazonă pentru a-şi manisfeta dezacordul vizavi de o problemă: muci în fasole. Rostea această replică cu atâta convingere, încât expresia sa facială - în special nasul şi gura – sugera mucii ce se prelingeau într-o mâncare de fasole.

         Într-o zi când ne aflam în munţii Orăştiei, cu o temă de cercetare comandată de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, venise arhitecta O.N. din partea beneficiarului. Era o doamnă în vârstă, cu maniere sofisticate, ce vădea o reţinere instinctivă faţă de exprimări licenţioase.

         A doua zi dis-de-dimineaţă plecarăm tustrei la drum prin pădure, ca să-i arătăm la faţa locului stadiul lucrărilor. Ne-am căţărat pe deşelate pe zeci de terase antice până spre orele prânzului, până ce distinsa doamnă a dat-o în primire, cerând în gura mare să ne oprim, să-şi tragă sufletul.

         Am profitat de ocazie, ca să îmbucăm ceva de prânz. Am scos învelitoarea din raniţă, merindele, apa şi ne puserăm pe mâncat. Doamna arhitect rândui bucatele dumneaei pe un şervet imaculat, înfipse cu delicateţe furculiţa într-o pârjoală minusculă şi luă dintr-un borcănel o liguriţă de fasole iahnie. Lipsită de inspiraţie, făcu observaţia că profesorul universitar Ioan Glodariu, din Cluj-Napoca, critică utilitatea proiectul de delimitare a vestigiilor arheologice, demarat de MLPAT.

         - Muci în fasole! zise generelalul cu grimasa-i cunoscută. Glodariu ar face mai bine şă-şi vadă de beteşugurile sale, are destule probleme cu alcoolul.

         Doamna arhitect se congestionă la faţă, ochii i se bulbucară şi după ce aruncă o privire spre borcănelul cu iahnie, scăpă linguriţa şi duse mâna la gură. Apoi se precipită lividă după nişte tufe din apropiere. Se auziră câteva icnete înfundate şi zgomotul inconfudabil de vomă.

         - Ce o fi apucat-o? se miră generalul. Cu câteva clipe-n urmă era sănătoasă şi acum... O fi bătut-o soarele-n cap; sau mai ştii? O fi rămas însărcinată, deşi la vârsta ei... Ce ţi-e şi cu muierile astea!