Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

LEVITAȚIA

Levitația exercită o fascinație aparte asupra imaginației umane. Din cele mai vechi timpuri, omul și-a dorit - cel puțin la vârsta copilăriei - să leviteze deasupra solului. Este posibil ca în subconștientul nostru să fi rămas informații asupra acestui fenomen straniu, din vremea când ființa umană putea să beneficize de acest lucru. Ce este levitația și care sunt modalitățile sub care se manifestă? Pentru a ne lămuri asupra acestui subiect, să recurgem la literatura de specialitate.

Potrivit Enciclopediei libere Wikipedia,levitația este o capacitate atribuită unor persoane (ocultiști, fachiri, etc.) de a face să se ridice diverse corpuri fără să le atingă sau de a se ridica ei înșiși de la pământ, prin puterea voinței, fără vreun sprijin material. Prin extensie, levitație se numește și însușirea corpurilor de a pluti în aer, în anumite condiții, ce par a contraveni legilor fizicii.

În Dicționarul esoterismului, întocmit de Pirre Riffard, lucrare de referință în domeniu, fenomenul levitației este descris astfel: O persoană (sau un obiect) se găsește în stare de levitație atunci când se menține “deasupra solului, fără sprijin, fără ajutor material”. Levitația este un fenomen fie metapsihic, fie mistic, fie inițiatic.

     a) Levitația aparține metapsihicii atunci când se produce la subiecți dotați cu unele “puteri” rare și inexplicabile: “Am fost, anul acesta, de mai multe ori ridicat în aer, destul de sus ca să plutesc pe deasupra capetelor asistenților”, spunea în sec. al XIX – lea , medimul D.D. Home.

    b)  Levitația aparține misticii atunci când individul la care se referă se distinge prin pioșenia lui și când acest dar vine pe neașteptate, “prin grație”, zic teologii; asa s-a întâmplat cu Sfăntul Giuseppe din Copertino, în sec. al XVII – lea.

   c) În sfârsit, levitația poate fi și inițiatică, în acest caz ea este un dar dobândit după exerciții spirituale apropiate ca putere și semn; levitația figurează printre puterile miraculoase ale yoghinului.

“Înțelepții se ridică de doi coți deasupra solului, nu pentru a etala o artă miraculoasă, căci ei disprețuiesc gloria iluzorie, ci pentru ca toate ritualurile pe care le îndeplinesc ridicându-se asfel de la pământ împreună cu soarele, ei le socotesc plăcute lui Dumnezeu”. (După Philostrate, Vie d’Aapollonios de Tyane.)

Conform Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), levitație înseamnă: 1. capacitate atribuită ocultiştilor, fachirilor etc. de a ridica diverse corpuri sau a se ridica ei înşişi de la pământ prin puterea voinţei. 2. levitație magnetică = anulare a gravitaţiei prin acţiunea unui câmp magnetic asupra unui corp străbătut de un curent electric.

Levitația magnetică este un fenomen fizic real, controlabil din punct de vedere științific, și are loc atunci când conductorii electrici sunt puși la anumite temperaturi, ceea ce face ca rezistența lor să devină aproape nulă, trasformându-se în supraconductori. Această proprietate fizică a dus la dezvoltarea unor noi tehnologii. De exemplu, trenurile cu propulsie magnetică.

Levitație magnetică.

Obiect în levitație magnetică.

Tren de mare viteză cu propulsie magnetică, ceea ce îl menține în levitație deasupra liniilor pe care se deplasează.

Să ne întoacem la levitația ființei umane. În condițiile de gravitație zero, omul levitează. Cosmonauții și obietele din astronave levitează în permanență, când sunt în afara granițelor gravității terestre. 

Cosmonaut în levitație, în spatiul cosmic.

Se cuvine să menționăm și o tehnologie extraterestră, antigravitațională. Navele extraterestre funcționează, după cum s-a observat, pe baza propulsiei antigravitaționale.

Naște întrebarea dacă omul, grație energiilor sale extrasenzoriale, poate levita în condiițile gravitației terestre. Subiectul uman aflat într-o atare situație, ar trebui prin puterile sale psihice să anuleze forța gravitațională a Pământului. Este posibil acest lucru?

Să nu ne grăbim a infirma această posibilitate. Pentru că, iată ce a declarat savantul Henri Coandă, la 17 decembrie 1970, la o întâlnire cu studenții și cadrele didactice universitare de la Universitatea Politehnică din București: “Omul ar putea călători spre stele cu o viteză fantastică, folosind pentru propulsie propria sa energie”.
Ființele vii, spunea Henri Coandă, generează în jurul lor o energie corpusculară colosală, pe care a denumit-o emisie de gravitoni. Gravitonii din biocâmpul uman sunt capabili să propulseze omul în spaţiul cosmic, cu o viteză fenomenală. După părerea savantului, ar trebui proiectat un dispozitiv tehnic de ecranare și direcționare a gravitonilor, pentru a li se imprima o direcţie şi un sens prestabilite. Şi, desigur, să fie pus la punct un procedeu tehnic de prezervare a vieţii omului la asemenea viteze.

Autorul a reținut această declarație, întrucât se afla în apropierea savantului. (A se vedea și articolul din Jurnal Paranomal, intitulat Omul ar putea călători spre stele, cu propria sa energie.) 

Henri Coandă, la intâlnirea cu studenții și cadrele didactice universitare. Fotografie relizată de autor, în timpul declarației făcute de savant privind posibilitatea autopropulsării omului în spațiul cosmic.

Prin urmare, omul dispune de energia necesară pentru a levita în spațiu. Nu ne rămâne decât să căutăm mijloace extrasenzoriale pentru a manipula emisia de gravitoni din biocâmpul uman, astfel încât să anulăm  gravitația terestră. În concluzie, nu se poate exclude cu totul faptul ca ființe umane din vechime, să fi descoperit procedeul psihic prin care să dirijeze emisia de gravitoni din biocâmpul individual, ca să anihileze gravitația terestră. Și să fi levitat.

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.