Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Mitomania aurei umane

Cu riscul de a stârni viesparul resentimentelor din partea unor energo-terapeuți”, ce câștigă bani grei de pe urma mitomaniei aurei umane, trebuie să spun adevărul despre aceasta găselniță, născocită pentru păcălirea maselor umane. Ce este adevărat și ce este fals în puzderia de lucrări și referate apărute de-a lungul timpului despre aura umană? Autorii lor confundă biocâmpul, care este o noțiune specifică organismelor vii, cu ”aura umană” - o invenție sterilă, fără nicio finalitate în cercetare științifică sau în diagnoză medicală.

Biocâmpul este structura energetică externă a organismelor umane, animale și vegetale. Este generat de funcțiile organice și psihice ale speciilor vii. Energiile din biocâmp se propagă multidirecțional în spaţiu, pe distanţe nedeterminabile, începând de la limita de separare a organismului viu faţă de mediul proximal. Biocâmpul este o caracteristică definitorie a viului. Organismele biologice aflate în stare letală nu generează biocâmp. Energiile din biocâmp nu pot fi înregistrate pe suport fotografic și nici prin alte metode tehnice.

Pseudocâmpul este redat prin aure electrografice marginale, inclusiv aura Kirlian şi aure simulate. Totodată, trebuie să atrag atenţia asupra aurei create prin programe de calculator de către diverşi întreprinzători în scopuri comerciale, care nu are nicio legătură cu organisme vii.

Aure marginale electrografice          

Aure marginale electrografice se realizează prin diverse metode tehnice, în jurul unor țesuturi biologice de mică amploare spaţială, a unor obiecte materiale sau preparate chimice. Primele înregistrări electrografice au fost realizate de fizicianul german G.C.Lichtenberg în anul 1777, prin efect ponderomotor al unor pulberi fine amplasate între doi electrozi. Imagini fotografice a acestor aure fost realizate în anul 1851, prin intermediul dagherotipiei. Primele imagini prin electroluminiscenţă au fost obţinute de medicul polonez, Jacob Narchievich. În anul 1939 S.D. Kirlian realizează, pe filme radiologice, efluvii luminoase ale unor ţesuturi biologice expuse în câmpuri electromagnetice de unde ultrascurte. Investigarea prin mijloace tehnice a aurei marginale a fost continuată de diverşi cercetători, printre care V. Adamenko în anii 1970 -1974 şi Inuşin în anul 1974.

Electrografia se bazează pe umătoarele efecte: efectul de penetraţie dielectrică; efectul ponderomotor (sau electrofotetic); efectul de electroluminiscenţă; efectul de încărcare electrostatică; efectul de blocare a emisiei secundare de lumină; efectul electrotermic; efectul electronooptic specific; efectul electrochimic; efectul de absorbţie diferențiată a microundelor.

Aure marginale electrografice nu au nicio legătură cu funcționarea organismelor vii. Pot fi obținute și aure marginale în jurul unor ţesuturi biologice inerte, obiecte materiale, substanţe chimice, etc. Aura Kirlian nu face excepţie. Datele înregistrate pe filme radiologice sunt aleatorii, fiind în funcţie de o sumă de factori: presiunea atmosferică, temperatura aerului, umiditatea atmosferică, compoziţia chimică şi concentraţia de ionică a aerului unde se face înregistrarea, caracteristici ale curentului electric explorator, proprietățile fizice și chimice ale suportului filmului pe care face înregistrarea, însușirea fizică şi chimică a dielectricului folosit la înregistrarea aurei marginale, aciditatea dermală (pH) a subiectului uman supus investigaţiei, etc.

Din aceste cauze, nu se pot obține două aure identice la același subiect uman. Susținătorii aurei Kirlian pun în seama… vindecării diferențele înregistrate dar nu suflă nicio vorbă despre aure diferite, înregistrate succesiv la același individ. A se reține și faptul, că pe filme radiologice utilizate pentru înregistrarea aurei Kirlian, se obțin concomitent două aure marginale cu efluvii luminoase diferite, dispuse pe cele două emulsii fotosensibile.

Aură marginală electrografică, înregistrată la o frunză.

 

Aure marginale la obiecte metalice, înregistrate prin metoda Kirlian.

Ideea aurei marginale a prins și continuă cu asiduitate și în zilele noastre. Chiar și la sesiuni de comunicări pe teme medicale mai apare câte un referent întârziat, care dezbate importanța aurei Kirlian în diagnoza unor boli umane.

Aure simulate

Dr. Peter Mandel din Germania a emis o ipoteză controversată, că anumite afecţiuni fiziologice pot fi vizualizate prin defecte ale imaginii aurei marginale ale degetelor mâinilor. Mandel avansează ipoteza falsă, că imaginea (aura) extremităţilor degetelor ar corespunde cu organele corpului uman. Prin intermediul sistemului GDV camera Pro, inventat de dr. Konstatin Korotkov din Rusia, se înregistrează aura fiecărui deget şi se poziţionează grafic aurele celor 10 degete în jurul schiţei corpului uman, pentru a simula o aură. Inutil să spun, că asemenea aure nu au nicio relevanță științifică. Cât despre faptul, că aura umană poate fi ”reparată” - după cum pretind unii terapeuți improvizați, Dumnezeu cu mila!

GDV camera Pro, inventată de dr. Konstatin Korotkov din Rusia.

Compoziții ale ”aurei umane”, realizate din imagini marginale ale celor 10 degete ale subiectului uman, înregistrate anterior cu un aparat GDV. Este doar o compoziție grafică aleatorie, fără nicio legătură cu biocâmpul uman. Energo-terapeuții” s-au grăbit să publice găselnița, fără să citească cu atenție ce înseamnă metoda GDV.

Aura pusă în evidență de fizicianul german G. C. Lichtenberg în anul 1777, a evoluat și a fost perpetuată în diverse lucrări și referate științifice până în zilele noastre. Un autor autohton, profilat pe ascunzișurile câmpului de luptă mintal, a inclus aura Kirlian printre cele mai bine păzite… secrete militare!

Aure realizate pe calculator de diverși comercianți, pentru păcălirea persoanelor suferinde

Comercianți fără scrupule au invadat piața cu aure făcute pe calculator, pentru cabineteleterapeuților cu bioenergie”. Evident, că asemenea năstrușnicii nu au nicio valoare științifică și au fost realizate exclusiv cu scopul păcălirii persoanelor suferinde.

Aure umane, realizate pe calculator.

Există și indivizi care pretind că pot vedea aure colorate în jurul unor semeni

Indivizii care pretind că pot vedea aure colorate în jurul unor oameni, au defecte structurale oculare, care produc fenomenul dispersiei luminii. În cazuri mai grave, este vorba de disfuncții neurologice. Aceste beteșuguri biologice sunt percepute de unii ”energo-terapeuți” ca fiind o virtute paranormală, ce se cere distribuită (contra-cost) altor semeni, mai puțin școliți. A pretinde că un om sănătos poate vizualiza lumini colorate în jurul unor oameni este o lipsă de modestie, ca să nu spun mai mult.

Biocâmpul nu poate fi fotografiat

Biocâmpul însumează energii produse de organisme vii. Energiile generate de organisme biologice se extind multidirecțional în spațiu, pe distanțe nelimitate. Energiile din biocâmp nu pot fi înregistrate prin fotografiere și nici prin alte mijloace tehnice. Dacă cineva ar fi în stare să înregistreze biocâmpul, ar primi premiul Nobel; dar acest lucru nu se va întâmpla niciodată.

 

Vasile Rudan

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.