Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

NU NEGLIJAȚI EFECTUL CANCERIGEN AL FOCARELOR GEOPATOGENE

Neglijența omului în privința iradierii cu focare geopatogene la domiciliul său sau la locul în care își desfășoară activitățile profesionale diurne, este surprinzătoare. Semenii noștri se îmbolnăvesc de cancer în urma expunerii la radiații telurice și consideră lucrul acesta ca fiind ceva de neînlăturat. Focarele geopatogene iradiază, deopotrivă, pe săraci și bogați. Sunt iradiate locuințe modeste, vile sau palate guvernamentale. Nu există nici un mijloc material, să fie oprite aceste radiații patogene. Cei bogați au, în schimb, mijloace financiare să-și construiască locuințe în afara incidenței radioactive ale focarelor geopatogene. Cu o condiție: să dispună de specialiști în detecția și localizarea zonelor aflate temporar sau permanent sub influența radiațiilor telurice. Și să controleze ei dacă delimitarea zonelor cu radiații telurice, a fost stabilită corect.

        Nu este suficient să fie detectat doar nivelul radiațiilor gamma, ce se manifestă într-o locație dată. Focarele geopatogene sunt constituite, în deosebi, din radiații telurice cu paramentri fizici necunoscuți. De pildă, autorul a constatat la începutul anilor ’90, că și substanțele organice aflate în curs de descompunere în subsol, generează radiații patogene. Singura modalitate de a pune în evidență focarele geopatogene este biodetecția. Organismul omului reacționează la nivel celular sub impactul radiațiilor nocive, ceea ce permite localizarea și delimitarea zonelor cu focare geopatogene. Animalele au nealterată abilitatea biologică de detecție a radiațiilor telurice și evită să staționeze în zone aflate sub incidența acestor radiații.

        Pentru a veni în sprijinul cititorilor, în scopul discernerii adevărului de speculații în privința biodetecției, inserez definiția corectă a detecției  extrasenzoriale.

        Ca metodă de investigare, detecţia extrasenzorială – după alţi autori, biodetecţia – este definită drept ansamblul operaţiilor efectuate cu mijloace şi procedee specifice biosinergeticii, cu implicarea directă a biocâmpurilor vieţuitoarelor (vegetale, animale, umane) în scopul obţinerii de informaţii funcţionale, spaţiale şi/sau temporale asupra unui fenomen fizic, chimic, biologic, social. Enunţul, elaborat de omul de ştiinţă român, profesor universitar dr. Alexandru Măruţă, acoperă în mod satisfăcător plajele teoretică şi aplicativă ale detecţiei extrasenzoriale.         

        Ca pricipiu, biodetecția constă în reacţia organismului biologic la nivel celular, la impactul vibraţiilor materiei. Biodetecţia are la bază cele trei elemente fundamentale ale Naturii: materia, energia şi informaţia. Creierul uman captează prin terminalele sale senzoriale şi extrasenzoriale şi decodifică informaţia corpusculară, generată de materie în procesul de transformare fizică şi chimică. Oamenii de știință au stabilit că memoria corpusculară conţine informaţii despre materia din care provine. În procesul detecției extrasenzoriale, creierul uman transmite practic instantaneu rezultatul decodificării informaţiei corpusculare prin terminale nervoase specializate, care determină închiderea subconştientă a dispozitivelor tehnice de reacţie (biolocatoare).

        Focarele geopatogene depreciază sănătatea omului, după cum urmează (simptome): oboseală generalizată, în deosebi seara și dimineață la trezire. Dureri de cap. Greață. Palpitații. Aritmii și fibrilații cardiace.  După o staționare mai îndelungată deasupra unui focar geopatogen, apar tumori maligne letale.

        Potrivit observaţiilor făcute de autor pe parcusul anilor de cercetare experimentală a focarelor geopatogene, radiaţiile telurice au efecte negative şi asupra pshicului uman, ducând la dezorientare şi dezbinare în tiparele comportamentale, amnezii, stări alternative de anxietate şi depresie.

        Cum să ne ferim de influența nocivă a focarelor geopatogene? Întrucât efectelele dezastruoase în planul sănătății ale radiațiilor telurice nu pot fi contracarate prin niciun mijloc material cunoscut, nu ne rămâne decât să ne ferim din calea lor. Să deprindem tehnica detecției  extrasenzoriale – în fond, o abilitate existentă în subconștientul nostru în stare latentă din vremi ancestrale – și să controlăm periodic locuința noastră.

        Focarele geopatogene se manifestă sub formă unor zone radioactive, având contururi în plan orizontal relativ circulare sau eliptice, ce acoperă suprafețe de teren de la câțiva metri pătrați, până la zone de ordinul kilometrilor. Efectul nociv al focarelor geopatogene se manisfestă și la etajele superioare ale clădirilor. Dacă s–ar ține cont de iradierea produsă de focare geopatogene, s-ar reduce substanțial numărul îmbolnăvirilor de cancer și al deceselor cauzate de această boală.  Surprinzător rămâne faptul că și semenii noștri care au posibilități materiale să-și construiască o locuință în afara zonelor de influență ale  radiațiilor telurice, se complac să fie iradiați de focare geopatogene cu urmările ce se cunosc.

        Recomandăm cititorilor să lectureze și articole pe ceeași temă  apărute în Jurnal Paranormal: Atenție la focare geopatogene și Ce sunt focarele geopatogene.

 “Remediile” oferite spre vânzare de diverși speculanți pentru “contracararea” radiațiilor telurice, nu au nicio eficiență. 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.