Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

O nouă eră în știința cunoașterii: Universul paranormal

În curând vom publica informații integrale despre energiile paranormale, ce se află în stare latentă (în adormire”) în subconștientul uman, care se transmit pe cale genetică între generații. Vom face cunoscute și modalitățile practice prin care pot fi activate aceste energii uimitoare.

Știința tradițională neagă existența fenomenelor paranormale, cu toate că nu se știe ce este electricitatea, magnetismul, gravitația, materia și energia întunecată care ține Universul indivizibil, nu se știe ce sunt găurile negre, care au un volum de milioane de ori mai mare decât Soarele nostru, capabile să aspire planete, sisteme solare și lumina. Undele gravitaționale, pe care savanții tributari științei tradiționale se chinuie de zeci de ani (fără succes!) să le pună în evidență, pot fi lesne detectate prin mijloace extrasenzoriale. Prin urmare, fenomene paranormale pot fi puse în evidență prin procedee paranormale. Oamenii de știință omit faptul, că prin natura lucrurilor și ei înșiși au geneză paranormală. Viața în Univers este un fenomen 100% paranormal, inclusiv viața omului. Vă surprind afirmațiile mele? Nu este cazul. Omul se naște prin unirea a două ființe microscopice distincte, invizibile cu ochiul liber, un ovul și un spermatozoid. Aceste două micro-ființe conțin toate informațiile despre viitoarea ființă umană. Este un fenomen 100% paranormal.

Două ființe microscopice, un ovul și un spermatozoid, se află la originea vieții. Cele două ființe paranormale, pe care nu le putem vedea cu ochiul liber, conțin toate informațiile despre viitoarea ființă umană. Un procedeu similar se află la geneza tuturor organismelor vii existente pe planeta noastră.

Din punct de vedere genetic, toate ființele din Univers sunt de obârșie paranormală. Și Dumnezeu este o entitate 100% paranormală. El există din vremi imemoriale, este veșnic, omniprezent și are puteri nelimitate.

Viața omului, viața celorlalte specii terestre, însăși noțiunea de viață sunt fenomene complexe de natură paranormală, ce nu pot fi explicate prin metodele științei tradiționale. Moartea fizică a organismelor vii este învăluită în mister. Energiile care le generează nu se pierd odată cu învelișul biologic, doar se transformă în alte forme energetice, în funcție de informațiile pe care le dețin. Energiile sunt fără început și fără sfârșit, ceea ce reprezintă o enigmă paranormală la scară universală.

O întrebare tulburătoare stăruie în mintea noastră: după ce murim, ce se întâmplă cu energiile biologice individuale, care, s-a dovedit în mod științific, rămân în urma trecerii noastre în ”neființă”? Încotro se duc? Și în ce ființe se întruchipează? Să nu uităm, că toate formele materiei din Univers sunt constituite din energii, ce poartă informații despre compoziția materiei din care provin. Și este știut, că energiile nu dispar, ci se transformă în alte forme energetice, în funcție de informațiile pe care le conțin în structura lor. Ar trebui să ne pună pe gânduri acest principiu; și să revedem articolul intitulat PLECAREA NOASTRĂ ÎN ETERNITATE – O RENAȘTERE SUB ALT SOARE?

Profesorul Robert Lanza, doctor în medicină la Universitatea Wake Forest (SUA), specialist în cercetarea celulelor stem şi autorul teoriei biocentrismului, a argumentat în mod științific, că moartea este doar o iluzie. Universul este structurat şi guvernat de legi şi forţe care sunt favorabile vieţii. Conservarea energiei este un adevăr fundamental al ştiinţei. Energia nu poate fi creată, nici distrusă, doar se transformă corespunzător primei legi a termodinamicii. (Sursa: Huffington Post).

Guvernele păstrează o discreție absolută asupra fenomenelor paranormale. În caz contrar, ar trebui să admită adevărul, potrivit căruia și omul este o ființă paranormală; și deține în subconștient, în stare latentă, puteri paranormale uimitoare. Ceea ce poate înclina balanța în favoarea omului. Or, tocmai de acest lucru se feresc guvernele lumii. Guvernele preferă cetățeni subordonați, neinformați asupra lumii înconjurătoare și lipsiți de inițiativă, ca să fie mai ușor de condus. Guvernele stârnesc ura între semeni, rapacitatea și crima. Altfel nu s-ar putea ca omul să fie pornit împotriva altui om, nu ar exista războaie de cotropire pe planeta noastră.

Iată pentru ce am luat inițiativa publicării informațiilor integrale despre energiile paranormale, care se află în stare latentă în subconștientul uman, ce se transmit pe cale genetică între generații. Vom face cunoscute și modalitățile practice prin care pot fi activate aceste energii uimitoare. A sosit timpul ca specia umană să se trezească din suficiența civilizației de consum și să descătușeze energiile paranormale din subconștient în folosul propriu și al semenilor noștri. Vom fi martori, pe parcursul acestei generații, la avantajele oferite de activarea energiilor extrasenzoriale pe care le deținem în stare latentă în subconștient. Sub ochii noștri, se va naște o nouă eră în știința cunoașterii.

Nota autorului. Am elaborat articolul intitulat O NOUĂ ERĂ ÎN ȘTIINȚA CUNOAȘTERII: UNIVERSUL PARANORMAL, la sugestia doamnei doctor Georgiana Petrescu, fostă cursantă la prelegeri pe tema activării super-simțurilor umane. Îi mulțumesc pe această cale pentru idee.

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.