Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Parlamentarii bombardați cu microunde

Întrucât nu a fost luată nicio măsură pentru mutarea corpului de antene al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în afara Capitalei, mă văd nevoit să revin cu un articol publicat anterior în mass-media autohtonă.
 

Un important eveniment internaţional ce urma să aibă loc la sfârşitul lunii septembrie în capitala României, m-a determinat să amân pe mai târziu subiectul promis cu o săptămână în urmă. (Era vorba de fenomenul biofizic secret, ce stă la baza monitorizării extrasenzoriale a ţintelor umane.) I-am asigurat pe cititori că nu vor rămâne în pagubă nici de astă dată, întrucât cu câteva zile în urmă se petrecuse o întâmplare interesantă, ce se va constitui neîndoielnic în prilej de nesperată bucurie pentru români. Parlamentarii noştri au intrat în panică, pe motiv de radiaţii. Pe bune. Şi nu orice radiaţii, ci unele dintre cele mai parşive din spectrul electromagnetic al undelor hertziene, microundele. Aleşii neamului au descoperit pe pielea lor ceea ce ştiau până şi curcile, că microundele provoacă oboseală fizică şi psihică generalizată, cancer, stafidirea bărbăţiei – de aici eforturi suplimentare depuse la toaletă pentru evitarea stropirii pantofilor şi alte neajunsuri. Drept care, au cerut îndepărtarea grabnică a antenelor Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) de pe acoperişul Palatului Parlamentului şi votarea – în regim de urgenţă – a unui spor de periclitate de 10% la salariu. Îi asigur, în cunoştinţă de cauză, că iniţiativa votării acelui spor de periclitate e tardivă. Mortul de la groapă nu se mai întoarce!

În fapt, iată cum stăteau lucrurile. În urma simptomelor semnalate, victimele microundelor comandaseră efectuarea unor măsurători pentru determinarea nivelurilor câmpurilor electromagnetice din clădirea faraonică a Parlamentului. Buletinul de măsurători, primit la Biroul Permanent al Senatului, a avut darul să înmoaie picioarele aleşilor. Şi nu numai picioarele. Intensitatea câmpurilor electromagnetice depăşea zdravăn limita admisă. În consecinţă, panica s-a răspândit cu iuţeala prăbuşirii pieselor de domino, începând cu ultimul etaj – până la temelia stabilimentului. Înspăimântaţi, parlamentarii prinseră să vorbească pe şleau în faţa camerelor de luat vederi despre cancerizare, sterilitate și impotenţă, fără să precizeze dacă se refereau la impotenţă sexuală sau la cea  profesională. (Microundele le provoacă pe amândouă.)

Pentru „liniştirea” spiritelor, în cele ce urmează supun atenţiei domniilor lor câteva date ştiinţifice mai puţin cunoscute, privind iradierea electromagnetică a organismelor vii, în speţă a omului. În primul rând, acele niveluri minime admisibile de radiaţii – fie ele microunde hertziene, gama, X sau de altă natură, sunt simple ficţiuni tehnice, stabilite de fabricanţii şi utilizatorii de echipamente destinate îndeosebi telecomunicaţiilor și uzului casnic.

Astfel nivelul radiaţiilor electromegnetice într-un spaţiu dat, se stabileşte în urma impactului undelor electromagnetice asupra unor componente materiale ale aparatelor de măsură şi control, nu în funcţie de reacţiile biologice ale organismului viu, aflat în zona de incidenţă a radiaţiilor incriminate. În realitate, câmpuri electromagnetice cu intensităţi inferioare limitelor considerate „admisibile”, cauzează perturbări psihofiziologice importante în organismele uman şi animal. Acest lucru s-a constatat fără dubii pe parcursul unor cercetări având ca obiect efectul factorilor de mediu,  asupra organismelor vii.

În ce priveşte expunerea organismului la bombardamente cu  microunde utilizate în telecomunicaţii, situaţia este alarmantă. În urma declasificării unor date referitoare la experimente secrete efectuate în fosta Uniune Sovietică pe cobai umani, a reieşit că microundele induc modificări impresionante asupra funcţiilor cerebrale, în procesele electrochimice din organismul uman cum ar fi tulburări neurologice şi cardiovasculare, dezorganizarea tiparelor comportamentale, stări prelungite de greaţă, ameţeli, amnezii și severe dificultăţi în concentrarea mentală, stări alternative de anxietate şi depresie. Omul se numără printre cele mai sensibile fiinţe terestre la acţiunea distructivă a iradierilor electromagnetice.

Trebuie cunoscut totodată, faptul că pe parcursul vieţii omul face în medie 15 -  20 de forme uşoare de cancer, pe care organismul său le rezolvă prin propriile mijloace biologice. Cu o condiţie esenţială: în perioada în care organismul biologic luptă să anihileze pe cale naturală celulele canceroase, pentru ca numărul acestora să nu atingă limita critică ireversibilă, să fie evitată expunerea accidentală sau „liber consimţită” la microunde, radiaţii gama, X, câmpuri electrostatice intense – şi radiaţii cosmice în cazul personalului navigant aeronautic. A se reţine că, până şi un banal fier de călcat conectat la priză generează în jurul său câmp electrostatic corpuscular, cu efecte cancerigene.

Iar pentru că s-a ivit - în sfârşit! - mult aşteptatul prilej ca parlamentarii să mediteze la rezolvarea stringentei probleme a iradierii populaţiei cu microunde (de mai bine de 20 de  ani predic în pustie pe tema asta!),  în cele ce urmează menţionez pe scurt, spre ştiinţa legiuitorilor noştri, principale surse electromagnetice generatoare de microunde în medii urbane, cum ar fi cazul capitalei, de pildă.

Potrivit concluziilor unor specialişti în domeniu, în Bucureşti cea mai însemnată sursă de poluare electromagnetică este Serviciul de Telecomunicații Speciale care, prin cele peste 100 de antene ale sale în banda microundelor herţiene, instalate pe cea mai înaltă structură metalică din perimetrul capitalei, iradiază cancerigen populaţia din toate sectoarele, inclusiv Parlamentul României. În acest sens, parlamentarii ar face un gest umanitar, prezervându-şi totodată propria sănătate, dacă ar lua măsuri legislative pentru mutarea menţionatei instituţii  în afara oraşului, la o distanţă minimă de 4 – 5 km, comparabilă cu cea prevăzută în legislaţia Uniunii Europene. Mai ales că în imediată apropire de corpul de antene al STS  se află o grădiniță și o școală!

Următoarele surse de microunde sunt constituite din numărul imens de antene de emisie/recepţie instalate fără discernământ pe diverse clădiri, precum şi releele de telefonie mobilă. Cunosc numeroase cazuri în care membrii unor familii s-au îmbolnăvit de cancer, pentru că apartamentele lor sunt situate în apropierea releelor de telefonie mobilă.

Revenind la necazurile parlamentarilor noştri, nu trebuie scăpat din vedere şi un alt factor al ecuaţiei poluării cu radiații nocive a clădirii Parlamentului României, şi anume focarele geopatogene. După cum am semnalat şi cu alte prilejuri - şi aici mă refer şi la palatul Cotroceni şi Parlamentul României - trebuiesc luate în calcul şi radiaţiile telurice care, la rândul lor au un înalt grad de nocivitate asupra organismelor vii. Aceste radiaţii sunt generate de zăcăminte de uraniu, plumb, cărbuni, ţiţei, gaze naturale şi de alte elemente ce prezintă radionuclizi în natură. Particulele de materii radioactive sunt antrenate de ape subterane şi răspândite pe arii geografice considerabile; iar gazele sulfuroase şi radioactive  - printre care şi radonul – se ridică la suprafaţa solului prin porozitatea pământului, se acumulează în subsoluri, de unde pătrund în încăperile clădirilor, fiind inhalate de persoane care locuiesc sau îşi desfăşoară activităţile profesionale acolo.

În urma unei cercetări finalizate în anul 1994, autorul a constatat că și elementele organice aflate în curs de descompunere în sol ar trebui incluse în gama focarelor geopatogene. Prin emanațiile gazoase nocive (gaz metan, hidrogen sulfurat, etc.) rezultate în urma descompunerii elementelor organice de către bacterii, depreciază sănătatea celor care locuiesc sau își desfășoară activitățile profesionale în clădirile amplasate în atari perimetre. Este vorba de foste gropi pentru depozitarea gunoaielor menajere și industriale, foste mlaștini sau necropole, terenuri infiltrate cu dejecții umane și animale, cu produse chimice reziduale, etc.

Pe de altă parte, unele clădiri sunt sub incidența radiațiilor telurice nespecifice, cu origini obscure şi parametri fizici necunoscuţi, care pot fi delimitate deocamdată numai prin detecţii extrasenzoriale, având şi acestea efecte distructive asupra organismelor vii, asemănătoare cu cele cauzate de radiaţii gama,  determinând în final apariţia unor tumori maligne.

Cred că nici până la ora actuală Palatul Parlamentului nu a fost scanat pentru localizarea şi monitorizarea radiaţiilor telurice nocive. Or, se ştie că Elena Ceauşescu a avut în vedere efectuarea măsurătorilor radiometrice, emanometrice şi extrasenzoriale pe toată suprafaţa construită a Casei Poporului. Mai mult, spaţiile oficiale urmau să fie monitorizate cu o frecvenţă de patru ori pe lună, şi zilnic în cazul evoluţiei sau migrării focarelor geopatogene, ceea ce actualii locatari ai Casei Poporului au uitat cu desăvârşire.

Şi iată cum, ceea ce părea să fie un fapt divers reconfortant pentru români, privit în profunzimea lucrurilor tinde să devină o adevărată dramă, trăită zi cu zi de aleşii noştri. Dar la urma urmelor, cine i-a pus să se mute în fosta Casă a Poporului, fără să controleze în prealabil și ce se află dedesubt? Iar dacă se decid să deschidă Cutia Pandorei din Dealul Spirii, n-ar fi rău să verifice totodată şi zvonul ce începuse să circule în anii ’80, potrivit căruia sub Casa Poporului - pe verticala adăpostului antiatomic - ar fi fost amplasat un misterios sarcofag din plumb, prevăzut cu câteva anexe tehnice ciudate, ca urmare a unei idei clocite de mintea diabolică a Elenei Ceauşescu.

 

Sursa: revista Independent

În articolul următor: Ce ne ascund guvernele. Studii experimentale intreprinse de oameni de știință cu privire la nocivitatea microundelor hertziene, au fost secretizate pentru următorii 50 de ani.

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.