Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Placa de marmură pe care era redat mitul creației omului, a dispărut din muzeul arheologic din Adamclisi

Falsurile comise și perpetuate de arheologi în privința Istoriei poporului român sunt numeroase. Monumentul colosal de la Adamclisi, jud. Constanța (România) a fost reconstituit tendențios de către istorici, în absenţa oricăror izvoare documentare de epocă sau dintr-o perioadă mai târzie, în care să fie menţionată originea şi destinaţia acestui edificiu enigmatic al antichităţii. Anul 109 hotărât de istorici români şi străini ca fiind data construirii monumentului „triumfal de la Adamclisi de către împăratul Traian, pentru a celebra victoria romanilor asupra dacilor”, a fost stabilit în mod fantezist, în urma unor falsuri grosolane comise asupra componentelor originale ale monumentului. Monumentul antic de la Adamclisi nu are nicio legătură cu împăratul Traian, fiind dintr-o epocă istorică anterioară. Un alt amănunt neglijat de istorici: armele figurate pe metopele monumentului antic sunt specifice epocii bronzului.

Împăratul roman, Traian.

Personajul militar de pe metopa nr.32.

Căptușiți cu titluri științifice, istoricii noștri nu pot deosebi imaginea împăratului Traian, de conducătorul militar redat pe metopa nr. 32, ce este expusă la Muzeul arheologic din Adamclisi. Îl confundă cu Traian. Și un școlar din ciclul primar ar fi putut să observe, că sunt două personaje diferite - unul cu barbă rasă și celălalt purtând barbă - cu simboluri care nu au nicio legătură între ele, aparținând unor epoci istorice distincte. Fața personajului de pe metopa nr. 32 a fost distrusă cu barosul și întregită cu ciment de primii istorici care au cercetat componentele Monumentului antic de la Adamclisi, în timp ce simbolul de pe platoșa personajului a fost îndepărtat prin frecare cu o răzătoare. În arhiva Academiei Române se păstrează o fotografie a metopei nr. 32, în care apare pe platoșa personajului militar un cap de meduză realizat prin retuș grosier, asemănător cu cel existent pe platoșa lui Traian. Autorul a fotografiat metopa în cauză, pentru a se vedea simbolul original de pe platoșa personajului militar. Și alte metope ale Monumentului antic de la Adamclisi au suferit modificări similare.

Dispar exponate din Muzeul arheologic Adamclisi

Placa de marmură albă care era expusă la Muzeul arheologic Adamclisi, pe care era redat, în basorelief, mitul creației omului a fost fotografiată de mine în anul 1981, cu prilejul unor cercetări făcute la sugestia lui Nicolae Copoiu, secretar științific al Institutul de studii istorice și social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R. Exponatul a dispărut din muzeu în anii următori. Când am revenit la începutul anilor ’90 și am întrebat unde este placa de marmură ce a fost expusă în muzeu, muzeografii au declarat că nu își amintesc să fi existat un asemenea exponat la Muzeul arheologic din Adamclisi. O funcționară mi-a spus în particular, că placa de marmură a fost vândută de fostul director al muzeului – un împătimit al alcoolului, cunoscut ca atare de locuitorii din Adamclisi. De beat ce era, a căzut pe scările muzeului și a decedat.

Placa de marmură albă dispărută din Muzeul arheologic din Adamclisi, pe care există, în basorelief, mitul creației. Las la latitudinea cititorilor să interpreteze simbolurile din imagine.

Este posibil ca unele componente originale ale monumentului antic de la Adamclisi, ce au fost expuse la Muzeul arheologic din Adamclisi, să fi fost înstrăinate întrucât numerele de ordine de pe elemente arheologice au fost modificate după decembrie 1989. Eu mai posed pe filme fotografice realizate la fața locului, numerele de ordine inițiale.

Potopul biblic a avut loc în depresiunea Mării Negre

Celebrul explorator subacvatic, Robert Ballard, a confirmat ipoteza potopului biblic în depresiunea Mării Negre, la finalul expediției de cercetare făcută cu echipa sa în Marea Neagră. Vestigiile Grădinii Raiului ar trebui căutate pe platforma continentală a Mării Negre, pe malurile fostului lac cu apă dulce, care s-a transformat ulterior în Marea Neagră după prăbușirea pragului geologic de la Bosfor, ce separa lacul inițial de Marea Egee – un braț al Mării Mediterane. Hidrologul William Ryan şi geologul Walter Pitman de la Universitatea Columbia, susțin că potopul descris în Biblie a existat cu adevărat în perioada deversării apelor oceanului planetar prin Marea Egee în actuală Marea Neagră, prin nou creată strâmtoare Bosfor. Mai trebuia găsită o dovadă arheologică referitoare la mitul creației - era de părere Robert Ballard. Obiectul căutat de Robert Ballard se găsea la Muzeul arheologic din Adamclisi. De acolo a fost vândut pentru bani de băutură de fostul director al muzeului.

Problema edificiului enigmatic de la Adamclisi a rămas nerezolvată din punct de vedere istoric. Poate generațiile viitoare se vor implica în soluționarea acestei sensibile chestiuni antice. Până atunci, la Adamclisi este prezentat vizitatorilor un fals grosolan, ce nu are nicio tangență cu Istoria României. Este dificil de înțeles indolența românilor față de propria istorie. Oricare venetic poate să modifice în mod negativ Istoria României, fiind sigur că populația nu va protesta. Este vorbă de lașitate, cum scria într-un cotidian românesc un secui revoltat de pasivitatea românilor, față de istoria strămoșească? Mă uit pe fereastră și citesc pe un garaj scris cu litere mari: SALVAȚI ROȘIA MONTANĂ! De nu scrie SĂ SALVĂM ROȘIA MONTANĂ!? Pentru că acest lucru implică și contribuția autorului textului la salvarea istoriei milenare a neamului nostru; și răspunderea pentru actul în sine.

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.