Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Președintele în exercițiu al ONU, Mogens Iykketoft, este favorabil numirii unei femei în funcția de Secretar General

În 70 de ani de existență, Organizația Națiunilor Unite (ONU) – prin definiție, organizație internațională pentru promovarea păcii între națiuni -, a fost condusă  numai de bărbați, cea mai beligerantă specie terestră. Din punct de vedere psihologic, bărbații și masculii  din regnul animal, sunt programați cerebral la dispute veșnice cu semenii lor. Este un comportament specific masculin, prevăzut în legile Naturii. Bărbați cu minți lucide recunosc superioritatea gândirii feminine. Femeile și femele din regnul animal sunt inteligente, dau naștere ființelor terestre și se îngrijesc de generațiile viitoare. Bărbații și masculii din regnul animal distrug viața prin războaie și poluarea mediului înconjurător, prin lupte perpetui cu semenii lor, nesocotind dreptul generațiilor viitoare la existență. Omenirea se află în acest sens, în contradicție cu legile firii. În cadrul speciilor de animale sociale, femele au rol conducător, iar masculii se ocupă de protejarea familiilor. Referitor la preponderența creierului feminin, Papa Paul al II-lea a emis ipoteza potrivit căreia Dumnezeu ar putea fi femeie.
 

Mogens Lykketoft, președintele Adunării Generale a ONU.

Președintele Adunării Generale a ONU, Mogens Lykketoft, a declarat recent, că va examina cu atenție candidaturile feminine pentru postul de Secretar General al ONU. ”Sunt convins că există un anumit număr de candidate potențiale, care au toate competențele cerute și chiar mai multe pentru acest post”. (Sursa: AFP, preluată de Agerpres)

 

 

Dacian Cioloș, prim-ministru al României.

Dacian Cioloș, premierul României: ”Femeile au fost mult mai eficiente decât bărbaţii pe anumite funcţii”. (Sursa: Agerpres). A se vedea articolul din JP, intitulat: Imperii antice prospere și pașnice, conduse de femei, despre care istoricii nu vorbesc.

 

Structura ONU

Organizația Națiunilor Unite (abreviat: ONU) este cea mai importantă organizație internațională din lume. Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 194 de state membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de către membrii ei fondatori, a Cartei Organizației Națiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura pacea mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea internațională și respectarea dreptului internațional. Sediul central al organizației este la New York (SUA).

Consiliul de Securitate

Consiliul de Securitate este însărcinat cu menținerea păcii și securității în state. În timp ce alte organe ale Națiunilor Unite pot face doar „recomandări” statelor membre, Consiliul de Securitate are puterea să ia decizii obligatorii pe care statele membre au înțeles să le accepte, sub termenii Articolului Cartei 25. Deciziile Consiliului sunt cunoscute ca rezoluțiile Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.

Secretariatul

Secretariatul ONU este condus de către Secretarul General, asistat de o echipă internațională de funcționari civili din întreaga lume. Acesta asigură studii, informații, și facilități necesare entităților Națiunilor Unite pentru ședințele lor. De asemenea, preia și efectuează sarcini de la Consiliul de Securitate, Adunarea Generală, Consiliul Economic și Social, și de la alte entități ONU.
Curtea Internațională de Justiție
Curtea Internațională de Justiție (CIJ) se află în Haga, Olanda. Aceasta este principalul organ judiciar al ONU. Stabilită în 1945 de Carta ONU, Curtea a fost pusă în funcțiune în 1946, ca succesorul Permanentei Curți Internaționale de Justiție. CIJ este compusă din 15 judecători care dețin funcția pentru 9 ani și sunt numiți de Adunarea Generală; fiecare judecător în funcție trebuie să fie de naționalitate diferită.

Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic și Social (ECOSOC) asistă Adunarea Generală în promovarea cooperării și dezvoltării economice și sociale globale. ECOSOC are 54 de membri, care sunt aleși de Adunarea Generală timp de trei ani. Președintele este ales pentru un an din puterile mici sau medii reprezentate de ECOSOC. Consiliul are o ședință anuală în iulie, ținută în New York sau Geneva. Văzut separat față de entitățile pe care le coordonează, funcțiile ECOSOC includ strângerea de informații, sfătuirea statelor membre și propunerea de recomandări. Avându-și mandatul extins de coordonare a mai multor agenții, ECOSOC a fost uneori criticat ca fiind nenecesar sau instabil. 

Agenții specializate

Carta Organizației Națiunilor Unite stipulează că fiecare organ primar a ONU poate stabili variate agenții specializate pentru a-și îndeplini datoriile. Unele dintre cele mai bine cunoscute agenții sunt Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Organizația pentru Alimentație și Agricultură, UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură), Banca Mondială, și Organizația Mondială a Sănătății (OMS). ONU efectuează majoritatea acțiunilor umanitare prin aceste agenții. Exemplele includ programe de vaccinare mondiale (prin OMS), ocolirea foametei și malnutriției (prin PAM), și protecția oamenilor vulnerabili sau strămutați (prin Marele Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați - MCNUR). 

Misiunile de pace ale ONU

Pentru a menține pacea mondială, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite este în drept să întreprindă acţiuni militare. Statele membre trebuie să disloce trupe, ONU nedispunând de un corp militar propriu. Trupele pot fi trimise direct împotriva unui agresor. Consiliul de Securitate acordă apoi statelor permisiunea de a instaura pacea prin forţă.  (…) Majoriatea acțiunilor sunt misiuni de menţinere a păcii care urmează unui conflict. In aceste cazuri, contingentele de trupe multinational aşa-numitele „căşti albastre” – au rolul unor trupe-tampon neutre între beligeranţi, mediatizând acordul de încetare a focului. (…) Trupele ONU au permisiunea de a lua măsuri militare împotriva persoanelor violente, iar specialiştii sprijină construcţia infrastructurilor civile. (Sursa: Encilopedia Wikipedia).
 

Pentru ca lucrurile să nu rămână în contradicție cu legile Naturii, ar fi rezonabil ca la ONU - care prin documentul fondator este o organizație internațională pentru menținerea păcii între națiuni - funcțiile de conducere să fie ocupate în proporție de două treimi de femei și o treime de bărbați. Bărbații ar trebui dirijați către funcții masculine, ce prevăd organizarea militară a trupelor ONU, pentru menținerea păcii în zone de conflict armat. Rămâne în responsabilitatea femeilor, ce vor fi în viitorul apropriat în structurile ONU, să oprească distrugerea omenirii prin Cel de al Treilea Război Mondial, ce se află la orizontul actualei civilizații  umane terestre.

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.