PRECIZĂRI ASUPRA CURSULUI DE PROTECŢIE ŞI AUTOAPĂRARE EXTRASENZORIALĂ - modulul 1

Cititorii se interesează, prin publicaţia NEXUS new times magazine, asupra detaliilor metodei de activare a supersimţului detecţiei extrasenzoriale, pe care o folosesc eu. Regret că nu pot furniza detalii asupra metodei folosite de mine. Este vorba de peste 30 de ani de cercetare şi experienţă în domeniu, de investiţii materiale şi strădanii fizice şi psihice pe care le-am făcut pe parcursul anilor. Numai cursanţii vor beneficia de explicaţii în acest sens. Cititorilor pot să le ofer date generale asupra subiectului.            

        Supersimţul detecţiei extrasenzoriale este un atribut latent natural al omului. Pentru activarea supersimţului biodetecţiei, există două căi viabile de urmat: prin impuls telepatic emis de un instructor autorizat, sau prin informaţie persuasivă. La unele persoane supersimţul detecţiei extrasenzoriale se poate activa în mod spontan, dar este necesar să beneficieze de aportul unui instructor calificat.      

        Pentru evitarea unor situaţii nedorite, în care un cursant să piardă controlul asupra realităţii în urma dobândirii abilităţii detecţiei extrasenzoriale, autorul recurge la activarea supersimţului biodetecţiei prin informaţie persuasivă. După caz, foloseşte şi metoda activării supersimţului biodeteţiei prin impuls telepatic.       

        Detecţia extrasenzorială nu este o abilitate supranaturală a omului. Este un atribut natural al speciilor vii evoluate. Datorită unui trai mai comod, pe parcursul timpului omul şi-a pierdut abilităţile extrasenzoriale conştiente. Ele mai există în stare latentă, în subconştientul său. Rolul cursului nostru constă în activarea abilităţilor extrasenzoriale latente ce se află în „adormire” în subconştientul uman, informarea corespunzătoare a cursanţilor asupra metodologiei detecţiei şi teledetecţiei extrasenzoriale şi exersarea biodecteţiei în teren.

        Ca metodă de investigare, detecţia extrasenzorială – după alţi autori, biodetecţia – este definită drept ansamblul operaţiilor efectuate cu mijloace şi procedee specifice biosinergeticii, cu implicarea directă a biocâmpurilor vieţuitoarelor (vegetale, animale, umane) în scopul obţinerii de informaţii funcţionale, spaţiale şi/sau temporale asupra unui fenomen fizic, chimic, biologic, social. Enunţul, elaborat de omul de ştiinţă român profesor univ. dr. Alexandru Măruţă, acoperă în mod satisfăcător plajele teoretică şi aplicativă ale detecţiei extrasenzoriale.         

          Abilitatea detecţiei extrasenzoriale poate fi folosită, cu succes,  pentru localizarea ţintelor subterane de interes civil. De exemplu, detecţia şi localizarea precisă a vestigiilor aheologice din subsol, a resurselor de apă din pământ, a zăcămintelor petrolifere, a cavităţilor şi faliilor subterane, a focarelor geopatogene, a fenomenelor geofizice precursoare seismelor, precum şi ca metodă folosită pentru a releva operativ disfuncţii cardiace, chiar şi în fază incipientă sau latentă, dificil de pus în evidenţă prin mijloace clinice actuale. Ceea ce afirm, poate fi verificat de oricare absolvent  al cursului nostru.