Precizări asupra superiorității creierului feminin

Prin articolul intitulat Un studiu alarmat: creierul uman se află în proces involutiv din anii 1990, autorul a stârnit unele reacții neprincipiale din partea unor cititoare, care consideră aprioric că sunt mai inteligente decât bărbații. Este adevărat că femeile dispun de un creier mai elevat din punctul de vedere al conexiunilor neuronale între cele două emisfere cerebrale, comparativ cu creierul masculin. Diferența este atât pronunțată, încât după opinia unor neurologi s-ar putea să fie vorba de două de specii umane diferite. De pildă, în urma unor cercetări făcute la Universitatea Stanford (SUA), s-a demonstrat pe cale experimentală că detaliile-imagine stimulează 9 centri nervoşi la femei, dispuşi în ambele emisfere cerebrale. La analiza detaliilor-imagine, în creierul masculin se activează numai 2 centri nervoşi, într-o singură emisferă cerebrală. Experimente efectuate la City University of New York au arătat că bărbaţii întâmpină dificultăți în a percepe corect culorile galben, verde şi albastru. Totodată, s-a descoperit că femeile au capacitatea de a memora mai multe detalii decât bărbaţii. Alt studiu, publicat în jurnalul ştiinţific Biology of Sex Differeces, revelă faptul că femeile au simţul auzului, simţul mirosului şi al gustului mai fine decât ale bărbaţilor.

Omenirea a rămas la acest capitol în contradicție cu legile firii. La animale sociale, femela conduce familia. La elefanţi, lei, bizoni, lupi, mistreţi, hiene, manguste, lemurieni, orci, etc., femela are rol conducător iar masculii se ocupă de protecţia familiei. Pe parcursul migraţiei anuale ale turmelor de elefanţi prin deşertul Namibiei, de pildă, cea mai bătrână femelă conduce turma, pentru că beneficiază de memorie, simt de orientare şi simţ responsabil faţă de familie superioare masculilor. Caii eliberați în sălbăticie se constituie în herghelii conduse de femele. Și în regnul animal femele au creierul mai dezvoltat decât masculii. De exemplu, neocortexul responsabil cu funcții superioare cognitive este mai mare la leoaice decât la leii masculi.

Dominaţia bărbaţilor a transformat planeta într-un câmp de luptă perpetuă pentru putere şi subordonare. În goana lor după putere politică şi economică, bărbații au infestat radioactiv, chimic şi bacteriologic solul, subsolul, apele de suprafaţă şi cele subterane, aerul pe care îl respirăm - eludând astfel dreptul generaţiilor viitoare ale omenirii la existență. Prin manipularea mass-media mondială, conducătorii bărbaţi au redus femeia la un simplu obiect sexual, privând-o de prerogativele fireşti de conducere a societăţii. Efectele negative ale acestei stări de fapt se văd cu pregnanţă în unele ţări, care au anulat prin religie dreptul femeilor de a participa decizional la viaţa societăţii.

Creierul uman și animal continuă să reprezinte o enigmă la scară universală. La capitolul performanțelor se pare că nu contează volumul cerebral, ci modul în care este organizat și programat creierul. Cimpanzeii de pildă, care au volumul creierului de trei ori mai mic decât cel uman, au dovedit în cadrul unor experimente făcute de oameni de știință, că au o memorie vizuală fantastică - practic instantanee, ce depășește net memoria umană. Și exemple de acest gen ar putea continua, fără să epuizăm posibilitățile de manifestare ale acestei structuri biologice miraculoase.

Prin natura lucrurilor, creierul feminin și crerul masculin sunt supuse unui proces îndelungat de organizare și programare în care intervine zestrea genetică, sănătatea mintală, educația școlară și socială, experiența de viață și alți factori mai puțin cunoscuți. Este de preferat un creier masculin programat în mod corect și echilibrat, unui creier feminin programat incorect și dezechilibrat, care are posibilitatea prin surplusul conexiunilor sale cerebrale să producă catastrofe umane incontrolabile, în cazul în care persoana respectivă ajunge să dețină prerogative decizionale vitale. Cu toate minusurile posibile ale creierul uman feminin, nu voi înceta să pledez pentru revenirea omenirii la matriarhat - organizare socială în care treburile planetei noastre să fie conduse de femei geniale, care să aibă în vedere perpetuarea speciilor terestre și salvarea mediului înconjurător - mediul care întreține viața tuturor organismelor biologice terestre. Și să fie sistată hârjoana masculină de-a războiul, în care se pierd mii de vieți umane și cu distrugeri materiale incomensurabile, cu cheltuieli exorbitante care ar îndestula populația planetei noastre. Furia genetică masculină ar putea fi orientată spre repararea stricăciunilor cauzate Pământului, de beligeranța milenară masculină. (A se vedea în acest sens și articolul Imperii antice prospere și pașnice, conduse de femei, despre care istoricii nu vorbesc). Potrivit unor oameni de știință care și-au păstrat anonimatul din motive lesne de înțeles, se pare că femeile poartă responsabilitatea pierderii statutului de conducătoare ale societății umane, renunțând la criteriul natural de selecție al partenerilor de viață după virtuți fizice și mentale.

Referitor la remarca unei corespondente, că populațiile din zone industrializate ar fi mai inteligente decât cele din țările din lumea a treia, pentru că au acces la mai multe surse de informare, precizez că doamna face o confuzie între inteligență umană (și animală) și posibilitățile de documentare. Inteligență înseamnă capacitatea de a înțelege, de a sesiza ceea ce este esențial, de a rezolva situații sau probleme pe baza experienței acumulate. A fi inteligent echivalează cu a fi deștept, ager la minte, pătrunzător. (Sursa: DEX)

Radiațiile electromagnetice – factor decisiv în procesul compromiterii funcțiilor cerebrale umane

Potrivit părerilor unor cititori, conform cărora populațiile din țările din lumea a treia sunt ferite de influența nefastă a factorilor tehnologici care produc involuția creierului uman, țin să atrag atenția asupra faptului, că pământenii trăiesc în permanență într-un păienjeniș de radiații electromagnetice emise de miliarde de antene instalate pe sol și în spațiul extraterestru. Și populațiile umane din lumea a treia ”beneficiază” de acest produs nefast al tehnologiei actuale, ce nu a fost cercetat niciodată în mod serios sub aspectul nocivității asupra organismelor vii terestre.

Miliarde de antene sunt răspândite pe suprafața Pământului și iradiază în permanență speciile biologice terestre.


Radiațiile electromagnetice emise de instalațiile tehnice terestre reprezintă, în opinia unor oameni de știință credibili, principala cauză care duce la involuția creierului uman și animal. Din cauza unei democrații  perimate, care oferă în egală măsură drept de vot cetățenilor informați și cetățenilor dezinformați, am ajuns în clipa distrugerii ireversibile a planetei noastre printr-un război nuclear devastator. Dacă ne-a mai rămas o fărâmă de luciditate, trebuie să oprim deîndată derapajul în care este împinsă omenirea de către minți tulburi masculine și să revenim la legile Naturii.

(Nota autorului: Imaginile folosite în acest articol au fost prelevate de pe Internet.)