Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Rezolvarea unor situații mai puțin obișnuite, care se ivesc în practica detecțiilor extrasenzoriale

Regret că nu mai am timp disponibil să răspund la telefon la solicitările cititorilor, care au urmat cursurile de activare a energiilor extrasenzoriale latente din subconștientul uman - modulul 1. Din păcate, din cauza îmbolnăvirii mele nu s-a mai organizat modulul 2, pe parcursul căruia am prevăzut și explicații experimentale pentru lămurirea unor situații mai puțin obișnuite, ce ivesc uneori în practica detecțiilor extrasenzoriale. În acest articol încerc să suplinesc acest neajuns, prin sintetizarea câtorva răspunsuri la întrebările puse de foștii cursanți. Situațiile atipice negative din practica detecțiilor extrasenzoriale pot fi evitate, dacă țineți cont de următoarele recomandări:

 • Dacă apar momente în care observați o neconcordanţă între indicaţiile biolocatoarelor şi locaţia ţintelor, întrerupeţi operaţiunile de teledetecţie pentru ziua respectivă. Înseamnă că sunteţi obosit din punct de vedere psihic. Forţând limitele voastre psihice, riscaţi să obosiţi şi mai mult, în dauna preciziei localizării ţintelor. Acest fenomen are loc uneori la începutul cariei de operator extrasenzitiv. Acest neajuns dispare cu timpul, datorită antrenamentelor. Dacă trebuie neapărat să detectați extrasenzorial anumite repere, este recomandabil să faceţi în prealabil câteva exerciţii de detecţie extrasenzorială la vedere, înainte să căutați ţinte ascunse.
   
 • Dacă biolocatoarele rămân inerte în mâinile voastre pe verticala unei ţinte (caz de feeding), îndreptaţi cu mâna întinsă o tijă înspre soare şi sistemul vostru biologic de biodetecţie va reveni la parametri normali în circa 20 secunde. Poate fi utilizată în acest scop şi antena unui biolocator. Procedeul a fost semnalat de celebrul radiestezist francez Alexis Mermet (1866 – 1937), încă nu are o explicație științifică, dar vă asigur că funcționează.
   
 • În determinările extrasenzoriale trebuie să ţineţi cont de faptul, că în timpul localizării unor repere subterane poate apărea fenomenul migraţiei proiecției ţintelor pe suprafaţa solului, în funcţie de poziţia soarelui pe bolta cerească. De exemplu, dacă veţi localiza extrasenzorial o încrucişare de ziduri subterane, veţi constata că la diferite ore ale zilei proiecţia verticală a acestora pe suprafaţa solului va migra dinspre est către vest (în emisfera nordică) în direcţia soarelui, cu aproximativ 5 - 40 cm în funcţie de anotimp, descriind un arc de cerc. Un extrasenzor militar din M.Ap.N. nu a ținut cont de existența acestui fenomen și a trecut la Sarmizegetusa Regia pe lângă ziduri antice în subsol, căzând în dizgrația generalului Ilie Ceaușescu. Prin exerciții, subconştientul vostru va remedia acest neajuns.
   
 • Dacă în timpul căutării unui reper subteran antenele biolocatoarelor se închid şi se deschid ritmic în timp ce vă deplasaţi, înseamnă că aţi obosit şi sistemul vostru de teledetecție a scăpat de sub control. Încrucişarea antenelor poate să indice ţinte amplasate orizontal în dreapta sau în stânga voastră. Să vă opriţi și să verificaţi acest lucru, luând o pauză de recuperare psihică.
   
 • Nu este necesar să exersaţi zilnic teledetecţia extrasenzorială. Odată ce aţi deprins această abilitate, într-o primă fază se recomandă să testaţi precizia de localizare a unor repere odată la trei–patru zile. Ulterior puteţi să măriţi intervalul la 15 zile pentru a menţine sistemul vostru psihobiologic de teledetecție extrasezorială în parametri optimi.
   
 • Teledetecţia extrasenzorială funcţionează în orice anotimp, cu menţiunea că în sezonul rece reacţia subconştientă care determină închiderea antenelor biolocatoarelor este mai lentă. Efectul se remediază prin încălzirea biolocatoarelor. Cele mai bune rezultate se obţin primăvara, vara şi la începutul toamnei.
   
 • Teledetecţia extrasenzorială se bazează pe informaţii captate din mediul înconjurător prin stimuli senzoriali şi extrasenzoriali. Şi pielea omului prin senzorii săi are un rol important în teledetecţie extrasenzorială. Ca tare, se impune o igenă corporală şi vestimentară corespunzătoare. Va fi evitată îmbrăcămintea din fibre sintetice. Operatorul extrasenzitiv va fi îmbrăcat uşor, să nu fie stânjenit de haine. Cele mai bune rezultate se obţin vara în costum de plajă, astfel încât cea mai mare parte a învelişului cutanat al operatorului extrasenzitiv să fie expusă la lumină naturală.
   
 • Nu faceţi determinări extrasenzoriale cu stomacul încărcat. Aşteptaţi să treacă în medie 2 ore după ce aţi servit masa, în funcţie de metabolismul individual. Evitați consumul de alcool în perioada premergătoare și în timp ce executați teledetecții extrasenzoriale. Intervalul de lucru optim este dimineaţă până la ora 11 şi după-amiază începând cu ora 16. Se pot realiza determinări prin teledetecție extrasenzorială şi seara sau în cursul nopţii.
   
 • Dacă sunteţi pus în situaţia să faceţi detecţii extrasenzoriale în prezenţa unor persoane psihopatogene, nu ţineţi cont de existenţa acestora. Lansaţi comanda-program după care întrerupeţi conexiunea cu subconştientul vostru, pentru a nu-l bruia cu informaţii neadecvate. Persoanele negativiste nu trebuie să vă scoată din regimul de lucru. Am cunoscut operatori extrasenzitivi militari cu psihic labil, care în prezenţa unor persoane psihogene nu se mai puteau concentra asupra actului biodetecţiei. Dar este vorba de cazuri rare, fără relevanţă în branşa teledetecţiei extrasenzoriale.
   
 • Evitați să detectați pe căi extrasenzoriale orice reper, dacă nu aveți instructajul făcut. Este vorba de mintea voastră subconștientă care deține energii extrasenzoriale fantastice, pe care trebuie să o protejați. Biolocatoarele trebuie să fie întreţinute curate. Să evitaţi ca biolocatoarele voastre să fie folosite de alte persoane, pentru a nu lăsa pe mânerele acestora transpiraţia din palmele lor, care se poate constitui accidental în mostră în actul biodetecției. Dacă a pus mâna altă persoană pe biolocatoarele voastre, ştergeţi-le cu o lavetă curată îmbibată uşor cu spirt, după care se şterg cu o lavetă curată uscată.
   
 • Operatorul de teledetecție extrasenzorială trebuie să aibă încredere absolută în reușita detecțiilor pe care le execută. Nu trebuie să se lanseze în actul teledetecției extrasenzoriale la modul șovăielnic, nesigur. Răspunsul subconștientului operatorului trebuie să fie ferm, rapid și precis. Pentru a deveni operatori profesioniști de teledetecție extrasenzorială, nu trebuie să grăbim lucrurile fără să fim documentați asupra cestui fenomen de frontieră și antrenați corespunzător din punct de vedere psihic. Din păcate, puțini cursanți au răbdare să aștepte până ce psihicul lor este pregătit prin antrenamente specifice pentru realizarea performanțelor înalte. Este întrucâtva asemănător cu studiul viorii. Pentru a deveni un violonist virtuoz, trebuie parcurse toate etapele învățării instrumentului și mult exercițiu realizat în mod corect sub supravegherea unui maestru.
   
 • Nu utilizați teledetecția extrasenzorială mai mult decât este necesar. Acest procedeu biologic de localizare a țintelor se desfășoară cu viteze corpusculare instantanee. Dacă veți simți o energie rece în brațe, care urcă de la biolocatoare către umeri, să întrerupeți actul teledetecției extrasenzoriale. Înseamnă că ați accesat din cauza oboselii energii necunoscute, care vă pot afecta sănătatea. Luați o pauză de recuperare psihică.


Sub raportul performanţelor, în teledetecţie extrasezorială există stratificări calitative în funcţie de abilităţi native şi perseverenţă individuală, ca în orice alt domeniu al activităţilor umane. Ca atare, unii exrasenzori vor accede spre vârful piramidei valorice, iar alţii se vor eşalona către baza acesteia. În pofida acestui fapt, performanţele pe care le obţin operatorii extrasenzitivi sunt deosebit de înalte, aceştia având posibilitatea să acceseze medii impenetrabile pentru mijloacele tehnice actuale. Un operator extrasensitiv profesionist poate detecta în timp real și ținte de interes civil sau militar din spațiul cosmic - un motiv în plus pentru inființarea școlii de biodetecție.

Teledetecția extrasenzorială, dacă este folosită în mod corect, nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea omului. Dimpotrivă, activarea energiilor extrasenzoriale individuale este benefică sănătății noastre. De pildă, simțul văzului poate fi recuperat la orice vârstă prin acest procedeu, ochelarii de vedere devenind inutili. (A se consulta în acest sens și articolul intitulat Secrete guvernamentale: Din cauza poluării mediului cu substanțe chimice și radiații electromagnetice, omenirea își pierde vederea, publicat în Jurnal Paranormal.)

 


Citiți neapărat articolul următor, intitulat Precizări asupra superiorității creierului feminin.


 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.