Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Scrisoare deschisă: Domnului prof. univ. dr. Mircea Radulian, director științific al Institutului Național de Fizică a Pământului.

“Este imposibil de prevăzut un cutremur. […] Prognozele vehiculate prin mass-media trebuie ignorate” – ați precizat dvs într-o alocuțiune recentă,  publicată în Capital.ro.

Prof. univ. dr. Mircea Radulian, director științific al Institutului Național de Fizică a Pământului.

Opiniile dvs referitoare la posibilitățile prin care pot fi prognozate seismele, ar trebui să fie ceva mai nuanțate. Este imposibil de prevăzut un cutremur de pământ, prin prisma actualelor cunoștințe științifice și cu aparatura tehnică disponibilă în prezent. Ați omis faptul că va exista și știința secolelor următoare, care va fi sensibil diferită de știința actuală. Se vor descoperi noi radiații telurice – altele decât cele cunoscute la ora actuală –, se vor inventa aparate performante pentru detecția undelor seismice, ce vor surclasa datele cunoscute în prezent despre dinamica scoarței terestre. În viitorul apropiat, seismografele aflate în uz curent  vor rămâne doar ca exponate, într-un muzeu al geodinamicii.

“Este imposibil de prevăzut un cutremur” – declarați dvs, cu siguranța omului de știință documentat, dar treceți cu vederea faptul că animalele prevăd structurarea unor seisme, părăsind din timp zonele care vor fi calamitate. Exemple sunt multe, mă opresc doar la câteva:

1. Potrivit unui studiu efectuat de cercetătorii de la Universitatea Duisburg-Essen din Germania, furnicile își modifică comportamentul înaintea producerii unui cutremur de pământ cu magnitudinea mai mare de 2 grade pe scara Richter. Acestea părăsesc colonia înainte de cutremur și revin în colonie a doua zi după producerea seismului. Evident, ca să nu fie prinse sub dărâmăturile mușuroiului. Cercetătorii au dedus că furnicile sunt sensibile la fenomene precursoare cutremurelor (gaze telurice, modificări ale câmpului magnetic în straturile geologice, etc.).

2. Şarpele Dragonul-pământului din China, iese din gaură când simte că se structurează un cutremur mai mare de 5,1 grade Richter. Dacă nu are unde să fugă, se izbește cu capul de obstacole până moare.

3. Păunii (Pavo cristatus) şi fazanii (Phasianus colichius) simt structurarea cutremurelor cu două săptămâni înainte de a se declanșa. Oamenii de știință pun această abilitate pe seama captării de către organismul lor a fenomenelor precursoare seismelor prin infrasunete, radiaţii calorice din adâncul pământului şi a variaţiilor neperiodice ale unor unde electromagnetice care preced cutremurele.

4. Catastrofalul cutremur din Oceanul Pacific, din 26 decembrie 2004 cu magnitudinea de peste 9 grade pe scara Richter, a determinat formarea unui val seismic care a ucis în zone de litoral din Asia de sud-est peste 250.000 de oameni, potrivit bilanțurilor estimative oficiale. S-a constatat totodată, că datorită unui fenomen aparent inexplicabil, uriașul val tsunami nu a curmat viaţa nici unui animal sălbatic sau domestic nepriponit. Stoluri de păsări flamingo din zonele de litoral din sud-estul Indiei şi-au luat zborul cu câteva ore înainte de începerea cutremurului devastator.

Explicaţia acestui miracol al Naturii a fost găsită ceva mai târziu, în urma investigațiilor făcute la faţa locului de oameni de știință. S-a descoperit că, începând cu aproximativ două săptămâni înainte de declanșarea cutremurului din adâncul Oceanului Pacific, animalele prin supersimţurile lor au detectat fenomenele precursoare cataclismului, au delimitat cu anticipație zonele periculoase şi au părăsit în grabă regiunile joase ale litoralului, refugiindu-se pe platouri înalte situate în interiorul continentului. Savanţii au notat acest eveniment inedit, dar nu şi-au dat silinţa să-l aprofundeze din punct de vedere ştiinţific, considerându-l normal pentru lumea animală.

Cu alte cuvinte, s-a dovedit din punct de vedere ştiinţific, că animalele au abilitatea detecţiei extrasenzoriale a fenomenelor precursoare seismelor.

Și omul ar putea să detecteze pe căi extrasenzoriale, structurarea unor cutremure devastatoare, dacă energiile sale paranormale ar fi activate. Ființa umană are în subconștient abilități extrasenzoriale în stare latentă, ce se transmit pe cale genetică de la o generație la altă generație, pentru detecția fenomenelor precursoare cutremurelor, asemănător animalelor. Eu detectez focare geopatogene seismice de ani de zile și nu m-am înșelat niciodată în prognozarea unui cutremur. Și nu este nimic “paranormal” în asta. Indivizii din regnul animal au această abilitate din vremi ancestrale; omul, datorită facilităților oferite de civilizația tehnologică actuală, a pierdut abilitatea extrasenzorială de a detecta fenomene precursoare seismelor. Dar potențialul bioenergetic latent mai există în subconștientul său și poate fi activat.

Cred că omul de știință ar trebui să fie mai circumspect, când face declarații asupra prognozei cutremurelor de pământ, privind lucrurile exclusiv din punctul de vedere al arsenalului științific de care dispune la ora actuală.

Cu stimă, Vasile Rudan

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.