Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Secrete ale istoriei omenirii. La Vatican se află documente, care atestă adevărul despre daci

Potrivit teoriei elaborată de istorici, limba dacilor a dispărut” în numai 165 ani de colonizare de către romani a unei părți reduse din teritoriul Daciei. Istoricii sunt de părere, că dacii liberi, care nu au fost ocupați de către romani, au importat” limba latină de la Roma și au renunțat de bună voie la limba strămoșească pe care o vorbeau de câteva milenii. Cine să creadă o asemenea născocire, care este în contradicție evidentă cu psihologia speciei umane? Armenii din România își păstrează limba de mai bine de 1000 de ani; ungurii din România vorbesc aceeași limbă de pe peste un mileniu; germanii care s-au stabilit în Transilvania în anul 1103 și-au păstrat limba, etc. Numai dacii – potrivit concluziilor savante” ale unor istorici - și-au pierdut limba strămoșească în numai 165 de ani de ocupație parțială a teritoriului Daciei. Ceea ce dovedește cu prisosință, că istoria este departe de a fi o știință.

Harta Daciei în anul 82, î.e.n. ( Sursa: Wikipedia).

Istoricii omit cu bună știință faptul, că potrivit informațiilor transmise de cărturari din antichitate, a existat Imperiul DACIA MARE care a înglobat aproape tot continentul european. Sute de statui de daci se găsesc în țările europene. Istoricii aserviți altor interese, nu pot explica faptul, că regii daci au ajuns cârmuitori ai unui imperiu, care se întindea din Iberia până în Rusia. Războiul fratricid provocat anterior de romani a avut drept scop jefuirea Daciei de aurul, argintul și alte bogății adunate de-a lungul timpului cu trudă de către populația autohtonă.

Vaticanul ascunde manuscrise antice despre umilințele îndurate de romani din partea împăraților daci, ce se aflau la cârma Imperiului DACIA MARE

 ”Potrivit informațiilor transmise posterității de către istoricul latin Lactantius (240 – 320 e.n.), contemporan cu Galeriusîmpărații daci din Roma Italică se purtau fără menajamente față de populația romană. De pildă, împăratul Galerius Maximianus a tratat cetățenii romani cu o cruzime exemplară, așa cum cuceritorii îi tratează pe cuceriți, totul în numele aceluiași tratament pe care victoriosul Traian l-a aplicat cu două secole înainte poporului lui dac.” (Sursa: Enciclopedia Wikipedia).

Efigia împăratul dac Galerius Maximianus pe monede din aur, primul conducător al Imperiului DACIA MARE.

În alocuțiunea rostită de regina Margareta a II-a a Danemarcei, cu prilejul vizitei de stat a lui Nicolae Ceaușescu în Danemarca, regina a elogiat cunoștințele agricole ale dacilor, pe care le-au lăsat dacii moștenire danezilor. Constituie o dovadă în plus, că Imperiul DACIA MARE a existat. (A se vedea și articolul din JP, cu titlul: Secrete guvernamentale. Vaticanul deține documente care confirmă că a existat Imperiul DACIA MARE.)

A venit timpul după secole de tăinuire a istoriei reale ale omenirii de către Vatican, să fie scoase la vedere documente privind istoria Daciei și a poporului dac. Biserica catolică nu se mai poate opune în continuare să își asume greșelile trecutului. Vaticanul a fost condus secole de-a rândul de papi atei, care au condamnat la moarte prin ardere pe rug zeci de mii de așa-ziși ”eretici” pentru a li se confisca averile. A se vedea în acest sens, articolul intitulat Istoria crimelor papalității, apărut în JURNAL PARANORMAL. Vaticanul a falsificat totodată, istoria Europei potrivit cu interesele sale.

Populația din România păstrează o tăcere nefirească în privința istoriei falsificate a strămoșilor daci. Dar va veni și ziua în care românii se vor trezi din somnul cel de moarte” și vor lua în propriile mâini destinul milenar al poporului nostru, în loc să ia calea pribegiei alături de alți dezmoșteniți ai sorții.

Vasile Rudan

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.