Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Secrete guvernamentale: ”Viața omului nu este o întâmplare; este ceva ce trebuia să se întâmple”

Renașterea noastră după moartea terestră este un fenomen biofizic real, susținut de legi ale științei actuale

Prof. univ. dr. Robert Lanza

Numeroși cercetători din diverse țări, care studiază fenomenul morții terestre a speciei umane, au ajuns la concluzii asemănătoare. Formele de viață din lumea noastră nu dispar, întrucât sunt constituite din materie vie, care dezvoltă energii și informații despre geneza energiilor. Energiile nu pot fi create din nimic și nu pot fi distruse; și nici informațiile atașate energiilor.

Profesorul Robert Lanza, doctor în medicină la Universitatea Wake Forest (SUA), specialist în cercetarea celulelor stem şi autorul teoriei biocentrismului, a argumentat în mod științific, că moartea este doar o iluzie. Universul este structurat şi guvernat de legi şi forţe care sunt favorabile vieţii. Conservarea energiei este un adevăr fundamental al ştiinţei. Energia nu poate fi creată, nici distrusă, doar se transformă corespunzător primei legi a termodinamicii. Potrivit cercetărilor doctorului Robert Lanza, conștiința umană este conservată după moarte sub forma unei energii, chiar dacă trupul este distrus. ”Viaţa omului nu este o întâmplare; este ceva ce trebuia să se întâmple” – a declarat dr. Robert Lanza. (Sursa: Huffington Post).

Prelungirea vieții actuale este un non-sens

Prelungirea proceselor biologice naturale este o tendință greșită a speciei umane, care contravine legilor fundamentale ale Naturii. Toate ființele se nasc, trăiesc, mor fizic și se întrupează din nou, potrivit cu informațiile atașate energiilor, ce dezvoltă materia vie. Durata vieții actuale se află înscrisă în genele noastre individuale.

Omul își acoperă chipul cu o mască de chimicale toxice, transformându-l în într-o bucată de mucava pe care își zugrăvește alt chip. Înseamnă că în subconștientul său, ființa umană păstrează informații despre un alt chip pe care l-a avut într-o viață anterioară, mai plăcut la vedere decât chipul actual. Acoperirea ridurilor cu machiaje șterge totodată, particularitățile individuale naturale ale omului. Semenii care recurg la astfel de practici nu pot păstra igiena corespunzătoare, deoarece au epiderma acoperită cu cosmetice nocive și nu este lăsată pielea să respire pe cale naturală. Prin machiaje se accelerează procesul de îmbătrânire al pielii și se intoxică organismul uman, ceea ce duce la diferite boli, nu rareori letale. Prin vopsirea părului, omul otrăvește în permanență creierul, întrucât pielea este un organ viu și absoarbe circa 60% din substanțele chimice cu care vine în contact. Recent, compania Johnson & Johnson din SUA a trebuit să plătească 72 milioane dolari, pentru că nu a avertizat în prospectul ce însoțește produsele sale cosmetice, că folosește talcul la fabricarea acestora. Talcul este un produs toxic, ce provoacă cancer ovarian. A se vedea și articolul din Jurnal Paranormal, intitulat Energiile patogene din locuințele noastre, publicat la 16.03.2015.

Dintre cele aproximativ 10.500 substanțe chimice folosite în industria cosmetică, doar 11% au fost testate sub raportul toxicității de producători. (Sursa: Grupul de Activităţi pentru Mediu – SUA).  A se vedea și articolul intitulat: Produsele cosmetice – un cocktail mortal de chimicale. Guvernele țin clasificate informațiile despre ravagiile pe care le fac machiajele, în cârdășie cu industria produselor cosmetice, care finanțează campaniile electorale pentru diverși politicieni și le oferă posturi călduțe la finalul activității guvernamentale.

Mai nou, omenirea recurge și la operații estetice, pentru a masca procesul natural de îmbătrânire, ce are drept rezultat crearea unor chipuri grotești ale  speciei umane terestre. 

Operații estetice realizate chirurgi fără scrupul, la care se adaugă machiaje toxice, aplicate cu nemiluită. Cine ar dori să privească aceste chipuri?


Îmbătrânirea omului trebuie acceptată ca un proces biologic pozitiv, în conformitate cu legile  Naturii.

Prin decesul biologic actual ne renaștem în alte ființe, umane, animale sau vegetale

Papă ateu, Leon al X-lea, despre care contemporanii spuneau că era necredincios, desfrânat, corupt și avid de îmbogățire.

Prin decesul fizic ne renaștem în alte ființe, umane, animale sau vegetale, inclusiv în organisme microscopice, ce iau ființă în clipa în care părăsim învelișul biologic actual. Din punct de vedere genetic, omul se află cu aproximație la mijlocul scării evolutive pe Terra, fenomen care facilitează renașterea omului în oricare ființă terestră. Nașterea, moartea fizică și renașterea sunt procese naturale în Universul în care trăim.

Faptele rele comise de oameni împotriva altor semeni, împotriva altor ființe și în contradicție mediului ambiant, nu se pot contracara prin iertarea păcatelor oferită contra-cost de clerici, care, la rândul lor, sunt plini de păcate omenești. Găselnița cu iertarea păcatelor” contra-cost aparține papei Iulius al II-lea și a fost propulsată pe culmi nebănuite de către papa (ateu!) Leon al X-lea, care oferea pe loc iertarea păcatelor – contra unei sume consistente de bani sau donații imobiliare - pentru crime, poligamie, sacrilegiu, sperjur și vrăjitorie. (A se vedea în acest sens și articolul intitulat Istoria crimelor papalității.) Obiceiul iertării păcatelor” contra-cost este perpetuat de biserica creștină și în zilele noastre.

Suntem răspunzători pentru faptele comise în viața noastră

Informațiile despre faptele reprobabile pe care le comitem în viața actuală,   se atașează indisolubil de energiile individuale ale fiecăruia dintre noi. Țineți minte: energiile nu pot fi distruse niciodată; și nici informațiile atașate energiilor. Este o lege fundamentală a fizicii clasice. Nu stă în voința noastră să judecăm, în ce măsură faptele bune pot contracara lucrurile rele pe care le comitem în viață.

Omul când se găsește în clipa morții, rămâne singur, absolut singur. Relațiile lui sociale, politice sau profesionale nu îl vor ajuta când va trebui să treacă pragul dintre viața actuală și cea viitoare; și se va întrupa corespunzător cu informațiile despre faptele comise pe Pământ. Nu vă amăgiți cu ideea, că odată cu încetarea vieții actuale, se sfârșește și viața voastră. Materia vie este compusă din energii și informații. Energiile nu pier niciodată; doar se transformă în alte forme energetice, în funcție de informațiile care le însoțesc. Toate lucrurile din Univers sunt supuse unui proces continuu de transformare. De exemplu, stelele pe care le studiază astronomii, nu mai există de mii de ani în forma lor fizică pe care o vedem. Au rămas numai energiile lor care călătoresc prin spațiul cosmic și ne influențează viața prin radiațiile pe care le-au generat - radiații vizibile, infraroșii, gamma, X, etc. – până când energiile se vor coagula în noi forme fizice, în funcție de informațiile atașate energiilor. Viața din Univers este un proces continuu, guvernat de legi care se află mai sus de înțelegerea noastră.

Omul - asemănător celorlalte ființe terestre - este alcătuit din materie vie, ce dezvoltă energii și informații corpusculare privind geneza energiilor. La sfârșitul vieții actuale, energiile omului sunt reciclate în alte forme de viață, umane, animale sau vegetale, în funcție de informațiile cumulate pe parcursul vieții actuale, atașate energiilor individuale. Credeți-mă, știu ce spun; am trecut prin moarte clinică și am înregistrat fenomenul morții terestre cu mintea lucidă a unui cercetător imparțial. V-ați gândit vreodată, de unde posedă speciile animale informații despre plantele medicinale și substanțe minerale pe care le caută când sunt bolnave, informații  despre ruta pe care trebuie să migreze în fiecare an, etc.? De pildă, fluturii monarh din Mexic străbat în zbor în fiecare an aproximativ 4000 km către nord-estul continentului american și se întorc pe același traseu la arborii de pe care au plecat străbunii lor. În timpul unei singure migrații se succed patru generații de fluturi. Dar puii berzelor negre din lunca Dunării, care migrează în Africa înaintea părinților, de unde au informații despre traseul pe care trebuie să-l urmeze? Firește că dețin informații în subconștient, dintr-o viață anterioară.

Ar trebui să ne pună pe gânduri miliarde de ființe ce trăiesc la suprafața Terrei, în pământ, în apele ce acoperă două treimi din suprafața planetei noastre, în aerul pe care îl respirăm și în noi  înșine și să urmărim cu atenție cum se desfășoară viața acestora. Există o probabilitate de cel puțin 1% să ne întrupăm în viața viitoare într-o ființă asemănătoare. Dar procentajul este mai mare, cu mult mai mare. Poate că astfel ne vom convinge să renunțăm la ură, la rapacitate și la beligeranță între semeni și să sistăm războaiele costisitoare în care pier milioane de victime nevinovate, pentru satisfacerea orgoliilor trecătoare ale speciei umane masculine terestre. Și să respectăm Pământul, sursa vieții noastre.
 


Nu pierdeți articolul din Jurnal Paranormal, cu titlul:  Puterile întunericului și Sfântul Graal al cercetării extrasenzoriale. Nu credeam că voi ajunge vreodată să public acest articol, ce tratează un subiect neplăcut pentru autor. 


 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.