Secrete guvernamentale. Focare geopatogene – un pericol pentru sănătatea pământenilor


Acest articol este publicat la sugestia unui doctor în științe medicale - fost participant la Cursul pentru activarea energiilor extrasenzoriale umane, care a atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă radiațiile telurice pentru sănătatea organică și psihică a pământenilor.


Scurt istoric al descoperirii radiațiilor telurice nocive. În China antică au existat edicte împărătești, care interziceau construcția unor locuințe pe suprafețe de teren în care se produceau fenomene negative, cauzate de ”colții dragonului” – adică de radiații telurice. În epoca modernă, doctorul elvețian Ernst Hartmann, a studiat influența nefastă a radiațiilor telurice asupra sănătății umane și a emis o teorie denumită ”Rețele patogene Hartmann”. Numeroși oameni de știință au continuat studiile făcute de Ernst Hartmann, încercând să acrediteze ipoteza ”Rețelelor patogene Hartmann”, care era viabilă numai în cazul în care Pământul ar fi fost o structură artificială. Autorul a continuat studiile experimentale asupra radiaților telurice nocive și a ajuns la concluzia, că aceste radiații nu sunt dispuse geometric pe Terra conform ipotezei Hartmann, focarele geopatogene ocupând zone terestre extinse cu suprafețe variabile în timp, în funcție de dinamica plăcilor tectonice.

În privința dreptului de autor asupra acestei descoperiri științifice, să nu uităm că suntem la Porțile Orientului unde dreptul de autor se negociază. De pildă, un academician - director al unui Institut de geodinamică al Academiei Române, a vrut să îmi ofere titlul de doctor în științe, în schimbul renunțării în favoarea sa a dreptului de autor asupra descoperirii focarelor geopatogene seismice.

În prezent din cauza dinamismului accelerat al faliilor geologice, are loc o recrudescență a energiilor telurice, ceea ce constituie un pericol iminent asupra speciilor biologice terestre. Focarele geopatogene sunt cauzate de energiile precursoare cutremurelor de pământ, de zăcămintele subterane radioactive, precum și de substanțe menajere din sol produse din activități umane și animale. Nu există nicio aparatură tehnică pentru detecția focarelor geopatogene. Unica cale de a le pune în evidență și de a se feriri de urmările lor distructive asupra țesuturilor biologice, rămâne teledetecția extrasenzorială. Animale terestre au simțurile active și se feresc de locurile în care se manifestă energiile distructive ale focarelor geopatogene.

Recent, un oficial francez a exprimat în mod public îngrijorarea privind creșterea numărului deselor prin cancer la copii. A omis însă să precizeze, că Parisul a fost scanat prin teledetecție extrasenzorială cu câteva decenii în urmă și a fost descoperită o situație catastrofală: două treimi din clădirile capitalei Franței sunt amplasate pe radiații telurice cancerigene.

Ravagiile în plan organic și psihic, cauzate de focare geopatogene

Dacă aveţi insomnii chinuitoare, dacă constataţi că sunteţi obosit fizic şi psihic aparent fără motiv, în special seara înainte de culcare şi dimineaţă când vă treziţi din somn, dacă aveţi palpitaţii, aritmii cardiace, disfuncţii hepatice sau renale, dureri de cap, greaţă şi ameţeli, dacă vă apar aluniţe sau excrescenţe pe corp, adresaţi-vă medicului de familie şi solicitaţi efectuarea analizelor medicale. Dormiţi sau vă desfăşuraţi activitatea profesională sub incidenţa radioactivă a unui focar geopatogen.

Focarele geopatogene nu sunt stabile în timp. Mărimea și forma suprafeţelor de tren pe care se manifestă radiațiile telurice nocive sunt în funcţie de dinamica straturilor geologice. În urma unor cutremure sau erupţii vulcanice, focarele geopatogene pot apărea în locurile în care nu s-au manifestat anterior. La ora actuală nu există nici un remediu pentru neutralizarea efectelor negative în plan biologic, provocate de focare geopatogene. Semenii noştri care locuiesc în case modeste sau în palate rezidenţiale sunt expuşi deopotrivă la radiaţii telurice. Efectele focarelor geopatogene se manifestă în subsol şi la suprafaţa solului, până la etajele superioare ale clădirilor. În faţa ravagiilor făcute în plan biologic de focare geopatogene, toţi oamenii sunt egali în suferinţă.

Focarele geopatogene sunt însoţite de emanaţii de radon - gaz radioactiv ce rezultă din dezintegrarea naturală a uraniului. Radonul se infiltrează prin porozitatea pământului şi se acumulează în subsolul clădirilor, de unde pătrunde în locuinţe, în spaţii în care se desfăşoră activităţi profesionale, etc.

Infiltrarea radonului în locuințele noastre - gaz teluric radioactiv, ce provoacă cancer pulmonar.

Radonul este responsabil de apariţia cancerului pulmonar. În România au loc anual în jurul a 2.000 decese, cauzate de cancer pulmonar prin inhalare de radon. De reţinut, că radioactivitatea naturală este una dintre componentele de bază ale mediului înconjurător terestru. Potrivit concluziilor oamenilor de ştiinţă, nivelul radioactivităţii naturale este determinat de prezenţa substanţelor radioactive din sol, din vegetaţie, din ape subterane şi de suprafaţă, din aer, din organisme animale la care se adaugă radiaţia cosmică de care au parte îndeosebi cosmonauţii și personalul navigant aerian. Apa, gazele naturale, materiale de construcţii şi o serie de alte lucruri de uz curent sunt radioactive, la care se adaugă poluarea planetei până la limita saturaţiei cu diverse substanţe chimice, folosite fără discernământ de specia antropoidă autointitulată homo sapiens.

Radioactivitatea naturală este sporită substanţial şi incontrolabil de radioactivitatea artificială cauzată de activiţi umane, cum ar fi mineritul, stocarea rocilor combustibile la suprafaţa solului, cenuşile şi zgurile zburătoare din preajma termocentralelor electrice, experimentele cu arme nucleare, etc. Potrivit unor estimări făcute de Comitetul ştiinţific al Naţiunilor Unite privind efectele radiaţiilor atomice (UNSCEAR), concentraţiile elementelor radioactive din subsol, la suprafaţa solului şi din atmosfera terestră cauzate de activităţi umane depăşesc nivelul radioactivităţii naturale.

Nu se produce nici un cutremur de pământ, fără evoluția prealabilă a focarelor geopatogene seismice

Cu peste patru decenii în urmă am descoperit pe cale experimentală, că nu se produce niciun cutremur de pământ fără evoluția prealabilă a focarelor geopatogene seismice - fenomen teluric pus în evidență de către autor în anul 1967. Timp de peste patru decenii am făcut determinări experimentale asupra focarelor geopatogene seismice, am corelat datele obținute cu seisme de diverse magnitudini ce au avut loc pe Pământ şi am dezvoltat o metodă extrasenzorială precisă pentru predicția cutremurelor. Metoda elaborată de autor pentru predicția cutremurelor de pământ, bazată pe monitorizarea prin teledetecție extrasenzorială a fenomenelor telurice precursoare seismelor, face posibilă predicția cutremurelor cu un avans de până la 14 zile.

Din dispoziția autorităților politice ale vremii, s-a dispus secretizarea la nivelul Ministerului Apării Naționale din România a predicției cutremurelor de pământ prin metoda Rudan, prin argumentul că s-ar instala panică în rândul populației civile dacă s-ar afla că în următoarele zile (caz ipotetic) se va declanșa un cutremur local semnificativ.

Am făcut mii de teste experimentale asupra evoluțiilor focarelor geopatogene seismice și niciodată nu a fost înregistrat un cutremur de pământ fără evoluția prealabilă a focarelor geopatogene seismice. Metoda extrasenzorială Rudan pentru predicția cutremurelor, bazată pe monitorizarea fenomenelor geodinamice precursoare seismelor, are o precizie de 100%.

Ce trebuie să facem, pentru diminuarea efectelor distructive ale radiațiilor telurice asupra sănătății pământenilor

Și civilizații mai avansate tehnologic din alte sisteme solare, se confruntă cu efectele distructive în plan biologic cauzate de focare geopatogene. Oricare planetă din Univers generează radiații telurice nocive în urma unor dislocări geologice și de substanțe radioactive existente în subsol. Este de presupus, că energiile extrasenzoriale ale semenilor noștri din alte sisteme solare sunt active și nu constituie secret de stat, asemănător civilizației terestre.

Pentru diminuarea efectelor negative asupra sănătății organice și psihice ale pământenilor, este necesar să activăm energiile extrasenzoriale din subconștient, care se află în stare latentă (în ”adormire”) la specia umană terestră și se transmit pe cale genetică de la o generație la altă generație. Și să ne ferim, în limita posibilităților, de radiații telurice distructive prin localizarea acestora prin teledetecție extrasenzorială. Animale sălbatice au super-simțuri active și evită să staționeze în zone aflate sub incidența radiațiilor telurice. Această operație capitală pentru omenire se poate realiza într-un cadru instituționalizat, la FUNDAȚIA UMANITARĂ EUROPEANĂ VASILE RUDAN prin cursuri active sau cursuri fără frecvență. Nu este prea târziu să înțelegem importanța activării energiilor paranormale ale omului, pentru salvarea sănătății noastre și a urmașilor noștri.

Vasile Rudan