Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Secrete guvernamentale. La orizont se află încă o bombă epidemică: mycoplasma

Guvernele păstrează o tăcere stranie în privința cauzei reale care a declanșat răspândirea coronavirus (covid-19) pe plan global. Nicio reacției în acest sens din partea organismelor mondiale abilitate. Organizația Mondială a Sănătății (OMS), ONU și NATO – nu trag la răspundere guvernul care a declanșat răspândirea acestui virus ucigător. Au fost luate doar măsuri anemice de protecție” împotriva acestui agent patogen virulent, ce tinde să decimeze cea mai marte parte a populației planetei noastre.

La orizont se află amorsată încă o bombă epidemică, care va extermina și ea o parte însemnată din specia umană: mycoplasma. Cu patru ani în urmă am avertizat pe semenii mei, prin JURNAL PARANORMAL, despre existența unui virus ucigător ținut în relativ secret de guverne, prin care este infestată în mod deliberat populația prin vaccinare obligatorie. A se vedea în acest sens, articolul Un secret teribil al Industriei farmaceutice: medicamentele nu sunt elaborate ca să vindece bolile, apărut în JURNAL PARANORMAL la data de 01.08.2016.

Înmulțirea populației umane terestre a scăpat de sub control

Populația Pământului a depășit 7,3 miliarde de oameni, pe care planeta noastră nu îi mai poate hrăni din cauza împuținării resurselor de hrană, din vina exclusivă a omului. Până în anul 2050, ONU preconizează o creștere a populației terestre la peste 9 miliarde de oameni. Înmulțirea necontrolată a omenirii va duce la analfabetism, foamete, pandemii și conflicte armate pentru hrană și apă potabilă. Omul este cea mai iresponsabilă specie de pe Terra, distrugând sistematic mediul în care trăiește; și se înmulțește peste măsură.

Explozia demografică mondială se revarsă către țările avansate din punct de vedre economic.

Zilnic, mii de migranți din țările sărace ale Pământului se îndreaptă către țările dezvoltate din punct de vedere economic, constituind o povară financiară și socială pentru locuitorii din țările occidentale. Migranții nu au nicio calificare profesională și sunt îndemnați de liderii lor spirituali să ia cu asalt bogățiile din țările occidentale pentru că li se ”cuvin”.

La nivelul de informare a populației se cunoaște faptul, că principalii agenți patogeni, care declanșează diverse maladii la specia umană, sunt grupați în două clase: viruși și bacterii. Despre cel de-al treilea și mai important agent patogen, ce va provoca o epidemie globală, se păstrează tăcere: o specie letală de mycoplasma. Inocularea cu mycoplasma prin vaccinări obligatorii, va reduce drastic în viitorul apropiat populația Terrei dar nu în mod selectiv. Vor deceda semeni valoroși, laolaltă cu indivizi care nu au nicio legătură cu progresul societății umane. (Sursa: Revista australiană Nexus new times magazine).

Ce pot face guvernele în sensul prevenirii înmulțirii necontrolate a populației terestre? Fac ceea ce știu îndeobște să facă: să stârnească ura între oameni, să declanșeze războaie regionale și mondiale, să răspândească epidemii letale la nivel zonal și global. Pentru acest scop abject se păstrează în relativ secret, un agent patogen deosebit de virulent, ce se manifestă cu simptome de gripă dar nu este gripă, prin care majoritatea populației a fost deja infectată prin vaccinări obligatorii: mycoplasma. Pe de altă parte, după cum reiese din documente guvernamentale secrete britanice declasificate, vaccinurile sunt o farsă pusă la cale de companiile farmaceutice multinaționale. (Sursa: Revista Nexus new times magazine).

Mycoplasma - agent patogen deosebit de virulent, care este inoculat prin vaccinare obligatorie, care va decima o mare parte din populația terestră.

Potrivit unor informații neoficiale scăpate din laboratoare militare, se fac experimente pentru crearea unor noi arme biologice, cu efecte catastrofale asupra sănătății și vieții umane, printre care și un proiectil ce va dispersa prin aer virusul rabiei. Dacă vor fi scăpate de sub control și aceste experimente din cauza unei erori umane sau din rea intenție, se va declanșa o pandemie de rabie, care va decima o însemnată parte a speciei umane, întrucât nu există niciun tratament medical pentru oprirea evoluției acestei cumplite boli.

În laboratoare militare se fac experimente genetice, pentru crearea unor viruși periculoși pentru specia umană, transmisibili prin aer.

Există o cale pașnică pentru oprirea proliferării necontrolate a populației umane terestre

În timp ce guvernele lumii se pregătesc să reprime proliferarea demografică prin războaie nucleare, prin arme chimice și bacteriologice, eu sunt convins că există o cale pașnică pentru ieșirea din acest nefast impas: o parte din bugetele militare să fie alocate pentru educație și pentru sănătatea populației din țările sărace, inclusiv pentru dezvoltarea economică a zonelor defavorizate. Populațiile umane trebuie să rămână în locul lor de obârșie și să participe activ la progresul economic al țărilor de origine, în loc să migreze către alte regiuni geografice, care au beneficiat de aportul fizic și intelectual al cetățenilor din țările evoluate din punct de vedere economic, prin truda și priceperea locuitorilor autohtoni.

Costurile unei reforme în acest domeniu vor fi incomparabil mai mici, decât cele necesare pentru a stăvili exodul maselor umane din țările subdezvoltate și ravagiile pe care le fac în țări dezvoltate economic. Este necesară totodată, o reprogramare a subconștientului uman, pentru al face pe om capabil să gândească cu mintea sa, ce trebuie făcut pentru împuținarea populației globului pe căi naturale, pașnic și în mod selectiv. Mai ales în mod selectiv; cititorii vor înțelege la mă refer.

Până atunci, stăruie o întrebare crucială. Coronavirus este similar cu mycoplasma prin simptome și efectele sale catastrofale pentru sănătatea și viața omului. Și coronavirus a fost elaborat pentru a reduce populația umană terestră?

Președintele nostru, domnul Klaus Iohannis, ne sfătuia recent să nu răspândim panică printre români pe tema coronavirus. Articole din JURNAL PARANORMAL nu sunt publicate pentru cei care se sperie când află adevărul despre greșelile noastre față de mediul înconjurător. Sunt scrise pentru semeni care gândesc cu mintea lor și vor să înțeleagă care este cauza fenomenelor nefaste în care sunt siliți să trăiască. Domnul Klaus Iohannis este cel mai eficient Președinte în relații internaționale pe care l-a avut România și cel mai elocvent politician. Va înțelege cu siguranță rostul articolelor pe care le public în JURNAL PARANORMAL.

Vasile Rudan

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.