Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Secrete guvernamentale: prin teledetecție extrasenzorială se pot evita catastrofe aeriene, provocate din erori umane

Am dovedit pe parcursul a peste trei decenii de cercetări experimentale întreprinse sub controlul Armatei, că prin teledetecție extrasenzorială se pot preveni erorile umane comise de piloți în timpul zborului cu aeronave și astronave.

Erorile umane ale piloților de aeronave și astronave pot fi prevenite

Dețin o metodă sigură prin care se pot preveni erorile umane ale piloților de aeronave și astronave în timpul zborului, prin testare rapidă a funcțiilor organice și psihice prin detecție extrasenzorială. Este vorba de Efectul Rudan, descoperit de mine în biocâmpul uman în primăvara anului 1965, în timpul unor experimente cerute de Ministerul Apărării Naționale din România. Efectul Rudan a fost secretizat în anul 1967. Testarea acestui efect bioenergetic durează aproximativ 2 minute și este sigur 100%. Rezultatele testului indică nivelul funcțiilor organice și psihice umane, care nu pot fi puse în evidență prin metode clinice uzuale. Descoperirea Efectului Rudan a fost publicată în anul 2013, în revista internațională australiană Nexus new times magazine – science & alternative news nr. 17 (ediție în limba română). Prin Efectul Rudan se pot preveni accidente cauzate din erori umane, comise de piloți în timpul zborului. În acest scop, pot elabora un manual practic pentru activarea super-energiilor umane din subconștient și să descriu procedeul detecției extrasenzoriale a Efectului Rudan. Pot fi contactat la adresa de e-mail: rudan@rudan.ro.


HUMAN ERRORS OF AIRCRAFT AND SPACESHIP PILOTS CAN BE PREVENTED 

I own a safe method by which human errors of aircraft and spaceship pilots can be prevented, by rapid testing of organic and psychic functions by extrasensory detection. This is all about the Rudan Effect, discovered by me in the human biofield in 1965, during some experiments conducted under the control of the Army. The Rudan effect was secreted in 1967 by the Romanian Ministry of National Defense. Testing this bioenergetic effect takes about 2 minutes and it is 100% safe. The test results indicate the level of human organic and psychic functions, which cannot be highlighted by the usual clinical methods. The discovery of the Rudan Effect was published in 2013, in the Australian international magazine Nexus newtimes magazine - science & alternative news no. 17 (a Romanian issue). The Rudan Effect can prevent accidents caused by human errors committed by pilots during flights. You can contact me at the e-mail: rudan@rudan.ro.

Vasile Rudan                                                                                                           

Bucharest, Romania.


Prin teledetecție extrasenzorială se obțin rezultate precise în localizarea țintelor militare

Prin teledetecție extrasenzorială se pot localiza cu precizie țintele militare. Rezultatele obținute prin teledetecție extrasenzorială au fost confirmate de generalul de divizie, ing. Vasile Dragomir, fost șef al Direcției Topografice Militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale din România. Generalul de divizie ing. Vasile Dragomir, a fost cu mine în teren între anii 1995 și 1999 și a verificat personal rezultatele obținute prin teledetecție extrasenzorială umană. Sistemul de teledetecție extrasenzorială elaborat de mine presupune activarea în prealabil a energiilor extrasenzoriale din subconștientul uman. Teledetecția extrasenzorială a fot inclusă de generalul Vasile Dragomir în rândul mijloacelor de teledetecție de uz militar.

Prin teledetecție extrasenzorială se poate efectua predicția cutremurelor de pământ

Am dovedit pe parcursul deceniilor de cercetare experimentală, că se poate face cu precizie predicția cutremurelor de pământ prin mijloace extrasenzoriale umane, prin monitorizarea energiilor telurice premergătoare seismelor. Speciile evoluate de animale detectează pe cale naturală fenomene telurice precursoare seismelor și se feresc e urmările cutremurelor.

Eu sunt dispus să vând dreptul de autor asupra descoperirii metodei extrasenzoriale de predicție a cutremurelor de pământ. Prin metoda elaborată de mine, se pot prevedea cutremurele de pământ cu cel puțin 24 ore înainte de a se declanșa, prin monitorizarea energiilor telurice precursoare seismelor. Cer în schimb 50% din banii investiți de Primăria Municipiului București în Catedrala Mântuirii Neamului, închinată unui dumnezeu fictiv, născocit de religii. Viața neamului românesc nu poate fi mântuită printr-o construcție faraonică, oricâte procesiuni ar face popii în jurul ei. Actuala pandemie de coronavirus este un prilej nesperat pentru religia ortodoxă, să dovedească afirmațiile năstrușnice, potrivit cărora neamul românesc poate fi mântuit prin ridicarea unei construcții faraonice, închinată unui dumnezeu fals. Eu în schimb garantez, că prin metoda descoperită de mine pot salva viața neamului românesc de ravagiile făcute de cutremurele de pământ.

Catedrala ”Mântuirii Neamului” – o construcție faraonică închinată unui dumnezeu fictiv, născocit de religii. Procesiuni ale cohortelor de popi, pentru ”mântuirea” neamului românesc.

Eu am aruncat mănușa; cine se încumetă să o ridice? Invitația este adresată și actualul primar general al capitalei României, doamna Gabriela Firea, care a prăpădit peste 15 milioane euro din banii bucureștenilor prin donații făcute în așezăminte de cult, închinate unui dumnezeu fals, sub forma unui bărbat bătrân și răzbunător, care le cere credincioșilor supune necondiționată. Printr-o coincidență stranie și guvernele terestre cer același lucru: supunere necondiționată a cetățenilor. Dumnezeu adevărat se află la un nivel superior de organizare a materiei vii, guvernată de viteze corpusculare fantastice, este veșnic, omniprezent și are puteri nelimitate. De ce nu cer prelații religiei ortodoxe sprijinul pentru mântuirea neamului românesc unei divinității adevărate, care nu are nevoie de așezăminte e cult costisitoare?

Mențin oferta pentru vânzarea dreptului de autor, asupra descoperirii metodei extrasenzoriale de predicție a cutremurelor de pământ.

Vasile Rudan

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.