Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Simțurile subconștiente pe care omul actual nu le folosește niciodată

Omul raționează egocentric, pornind de la sine către infinit. De pildă, dacă întrebăm pe un savant până unde se extinde Universul, el va răspunde cu promptitudine: La infinit!” - expresie care pune punct gândirii noastre. Pentru a extinde cunoștințele noastre despre Universul în care trăim, trebuie să privim lucrurile și din exteriorul noțiunii infinit. Și atunci ne vom da seama că Universul este format din miliarde de galaxii și sisteme solare, cu mii de miliarde de planete cu civilizații tehnologice aflate în diferite faze de dezvoltare. Să ne îndepărtăm și mai mult de limita infinit. Vom constata că există mii de alte universuri, ce interacționează energetic între ele și țin această megastructură cosmică indivizibilă.

În continuare, calea duce către adevăratul Dumnezeu. Dar nu spre un dumnezeu plăsmuit de religii, cu aspect umanoid și cu necesități biologice aferente speciei umane terestre, ci către un Dumnezeu sub formă de energie supremă, situat la nivel superior de manifestare a materiei vii. 

Universurile interacționează energetic.

 

În spațiul cosmic totul se rezumă la materie, energie și informație; iar energiile universale sunt supuse procesului de transformare continuă și au o existență nelimitată în timp.

Egocentrismul uman constituie o piedică și în cunoașterea energiilor paranormale existente în subconștientul omenirii, ce au trecut în stare latentă (în adormire) prin nefolosirea acestora. Este demonstrat din punct de vedere științific, că simțurile care nu sunt folosite se atenuează și dispar în labirintul necunoscut al creierului uman. Trebuie să analizăm energiile omului și din exterior spre interior, în raport cu biosfera terestră. Iată câteva simțuri existente în stare latentă, pe care le are specia umană în subconștient, ce se transmit pe cale genetică din generație în generație și pot fi activate:

Simțul detecției extrasenzoriale

Acest simț este intens folosit în domeniul militar pentru accesarea unor ținte strategice, ce nu pot fi detectate cu aparatură tehnică actuală.

Operator militar extra-senzitiv, detectând ținte ce nu pot fi accesate cu aparatura tehnică actuală.


Instruirea militarilor în branșa detecției extrasenzoriale constituie un secret pus sub cod zero. Selecția viitorilor extrasenzori se face cu discreție, ținându-se cont de gradul de inteligență și sensibilitate psiho-bilologică a acestora. Pentru a se evita situații nedorite, în care un viitor extrasenzor să intre în contact telepatic neautorizat cu un omolog din tabăra inamică, psihologii militari verifică riguros lealitatea acestora. Prin detecția efectului Rudan se poate verifica operativ gradul de sinceritate a subiecților umani, ce se prezintă la selecții.

Simțul structurării cutremurelor de pământ

Prin detecția extrasenzorială a evoluțiilor focarelor geopatogene seismice la suprafața solului, există posibilitatea certă ca omul să poată face predicția cutremurelor de pământ, asemănător cu alte specii terestre evoluate. A se vedea în acest sens și articolul publicat în Jurnal Paranormal, cu titlul : Descoperire experimentală certă: nu are loc nici un cutremur de pământ, fără evoluția prealabilă a focarelor geopatogene seismice.

Simțul comunicației telepatice

Prin contact telepatic se poate lua legătură operativ cu unele rase extraterestre, ce răspund la mesajele pământenilor. Undele telepatice se propagă instantaneu în spațiul cosmic, ceea ce permite comunicarea în timp real. Până în prezent au avut loc numeroase întâlniri de gradul III între oameni și rase umanoide din alte sisteme solare, asupra cărora guvernele păstrează un secret absolut. (A se vedea și articolul publicat în Jurnal Paranormal, intitulat: Adevărul despre civilizațiile extraterestre.

Simțul detecției efectului Rudan – o componentă energetică din biocâmpul uman, animal și vegetal, care reflectă în orice moment nivelul funcțiilor biologice ale organismului viu

Prin  detecția extrasenzorială a efectului Rudan se poate determina în orice moment nivelul de sănătate organică și psihică a speciilor biologice terestre și se pot lua măsuri operative pentru remedierea sănătății acestora. A se vedea și articolul intitulat: Detalii asupra efectului bioenergetic Rudan.

Simțul localizării în subsol a vestigiilor arheologice, indiferent la ce adâncime se află

Subsolul poate deveni transparent” pentru omul care are activat acest simț. Se pot detecta cu o precizie de plus/minus 10 milimetri orice vestigii arheologice și alte neomogenități ale subsolului, indiferent la ce adâncimea se află. Prin acest procedeu am localizat în subsol, împreună cu generalul de divizie Vasile Dragomir, fost șef al Direcției Topografice Militare din cadrul M.Ap.N., zeci de kilometri de conducte antice din ceramică pentru aducțiunea apei potabile către cetățile și așezările fortificate dacice din Munții Orăștiei (România) și am descoperit opt cetăți necunoscute de către arheologi. A se vedea și articolul publicat în Jurnal Paranormal, cu titlul:  Activarea energiilor paranormale subconștiente – o necesitate pentru specia umană.

Simțul detecției resurselor subterane de apă

Este un simț uman cunoscut din vremi ancestrale, denumit rabdomanție sau radiestezie. Este folosit de căutătorii de resurse subterane de apă.

Simțul detecției resurselor de petrol

Prin activarea acestui simț din subconștientul uman, pot fi localizate cu precizie resurse petrolifere în anticlinal, delimitându-se în ori ce moment suprafețele variabile ale zăcământului de petrol, ale depozitul de apă și gazului de sondă.

Simțul detecției obiectelor aflate în spațiul extraterestru, indiferent ce distanță astronomică se află față de Terra

Omul are posibilitatea să detecteze operativ ținte situate la distanțe astronomice. De pildă, în luna august 2013, am localizat prin teledetecție extrasenzorială, vestigii arheologice în subsolul planetei Marte. Descoperirea a fost publicată în Jurnal Paranormal la 27 august 2013. În anul următor, descoperirea vestigiilor arheologice din planeta Marte a fost confirmată de către NASA.

Fotografie realizată de NASA la suprafața planetei Marte, prin care se confirmă existența vestigiilor arheologice. Fotografia a fost retușată de către NASA, pentru a se ascunde unele detalii tehnice.

Simțul detecției undelor gravitaționale

Dacă omul are activat simțul detecției energiei gravitaționale, poate localiza cu ușurință undele gravitaționale, ce se manifestă peste tot la  suprafața Terrei. De ce nu recurg cercetătorii civili la acest procedeu de detecție în cercetarea gravitației terestre, constituie o enigmă ce va fi elucidată în articolul următor din Jurnal Paranormal.

Orizontul rațiunii umane se îngustează în mod sistematic

Este știut că energiile și abilitățile biologice umane dacă nu sunt folosite,   se atenuează și dispar din zona minții conștiente, trecând în subconștient   în stare latentă. Orizontul rațiunii omului ”modern” se îngustează în mod sistematic, în funcție de dezvoltarea tehnologică și crearea unor facilități pentru a face viața terestră mai comodă. Până la urmă vom ajunge hibrizi tehnici cu urme biologice, stăpâniți în totalitate de tehnologia pe care am creat-o și pe care am scăpat-o de sub control. Simțurile omului slăbesc pe zi ce trece din varii cauze, în special de cele de care se face responsabilă specia umană: poluarea în exces a aerului, a apelor de suprafață și apelor subterane, a solului și a subsolului, a biosferei din punct de vedere chimic, fizic și bacteriologic. 

Savanții preconizează că așa va arăta specia umană în viitorul nu prea îndepărtat.

 

Simțul văzului uman se atenuează constant și este corectat, într-o oarecare măsură, prin purtarea ochelarilor de vedere cu dioptrii ce cresc,  în general, la fiecare doi ani. Astfel omul este obligat să privească lumea înconjurătoare printr-un câmp vizual restricționat și atenuat de lentile ochelarilor de vedere. Am dovedit că simțul văzului poate fi corectat pe cale psihică, astfel ca omul să aibă o vedere optimă toată viața. Dar acest lucru este în contradicție cu interesele financiare meschine ale industriei ochelarilor de vedere și ale cabinetelor oftalmologice de pe mapamond. Specia umană a ajuns în robia banilor, neglijând sănătatea sa și sănătatea  generațiilor viitoare ale omenirii. Simțul văzului la unele specii de animale este cu mult mai performant decât cel uman. De exemplu, omul are în fiecare ochi trei senzori pentru perceperea culorilor. Crevetele cu mantie beneficiază de 16 senzori în fiecare ochi, având o acuitate vizuală de peste cinci ori mai bună decât ființa umană. Vede și în lungimile de undă ultra-violete, infra-roșii și în lumină polarizată. 

 

Crevetele cu mantie. Potrivit estimărilor făcute de oameni de știință, crevetele cu mantie are simțul văzului cel mai performat de pe planeta noastră.


Sunt și animale cu vedere panoramică. De pildă, unele specii de păianjeni au ochi multipli amplasați circular în jurul capului, cu retină ce se regenerează în permanență, ce îi permite animalului să vadă și pe întuneric absolut.

Păianjen cu ochi multipli, cu simțul văzului panoramic.


În Natură nimic nu este întâmplător în manifestarea materiei vii, totul este programat în funcție de necesitățiile speciilor. Orice organism viu își perfecționează evolutiv simțurile, potrivit cu trebuințele sale existențiale.

Pe parcursul acestui articol am semnalat câteva simțuri, ce le are omul în subconștient în stare latentă, pe care nu le folosește niciodată. Calea de acces către simțurile adormite ale omenirii, trece printr-un curs de activare a energiilor paranormale din subconștient, ceea ce ar permite simțurilor noastre să revină pe făgașul lor natural. (Dacă conducătorii vremelnici ai omenirii vor fi de acord cu acest deziderat.) Ne rămâne și alternativa opusă, agreată de guverne și religii, să ne considerăm în continuare cea mai evoluată specie de pe Pământ sub raport biologic și psihic și să considerăm beteșugurile noastre ca fiind virtuți definitorii, ce ne deosebesc de celelalte specii terestre.

P.S. În ziua apariției acestui articol în Jurnal Paranormal, Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a Statelor Unite a anunțat că a desecretizat mii de documente ce se referă la fenomenul OZN și la programul Stargate, cu rapoarte privind comunicațiile telepatice și alte experimente extrasenzoriale cu aplicații militare și civile. 

(Pentru acest articol au fost folosite fotografii existente pe internet.)
 

Nu ezitați să citiți articolul următor, ce va fi publicat în Jurnal Paranormal, cu titlul Ce ascund guvernele: Extratereștrii există cu certitudine. Astronavele lor zboară în spațiul cosmic cu viteze superluminice. Veți afla noutăți în premieră.
Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.