Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Sunt mii de civilizații umane în Univers

Căutarea vieții în Univers, reprezintă o pierdere de timp a științei tradiționale. Se cheltuiesc de-a surda bani publici cu investigarea cosmosului, pentru a răspunde la o întrebare esențială pentru omenire: există viață în Univers, comparabilă cu viața ce desfășoară pe Pământ? Prin eludarea adevărului despre răspândirea vieții în Univers, știința tradițională se poziționează în zona pseudoștiințelor.

Dr. Jim Green.

Oamenii de ștință de la NASA și din alte organisme oficiale au declarat, că în alte sisteme solare sunt mii de civilizații umane

Oamenii de știință de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) și din alte organisme științifice oficiale, au declarat recent, că în alte sisteme solare sunt mii de civilizații umane mai avansate din punct de vedre științific, tehnologic și moral decât civilizația terestră. (Sursa: The Telegraph). Cercetătorul-şef de la NASA, dr. Jim Green, atrage atenţia asupra faptului, că anunțarea acestei descoperiri ar putea să provoace tulburări sociale din cauza perceperii negative a acestui fenomen de către publicul larg. ”Sunt îngrijorat că va trebui să anunţăm asta”, a declarat Green pentru The Telegraph. A se consulta articolul din JURNAL PARANORMAL, cu titlul NASA a divulgat un secret absolut: și în alte sisteme solare există civilizații umane.

Agenția de Securitate Națională a SUA, confirmă existența raselor umane extraterestre

Documente secrete declasificate de Agenția de Securitate Națională a SUA (NSA) atestă faptul, că mai multe specii umane extraterestre au luat legătură cu guvernul SUA. (Sursa: site-ul NSA). Pentru ca șocul asupra pământenilor să nu fie prea puternic, NSA recomandă ca extratereștrii să fie prezentați în mod oficial publicului, după anul 2040. În realitate, șocul prevăzut de NSA nu va exista. Sub raport psihologic, pământenii sunt pregătiți de întâlnirea cu semenii lor din alte sisteme solare. Eu am văzut cum arată o rasă umană extraterestră, când am fost în cercetare în Munții Orăștiei și nu am fost șocat; generalul de divizie, ing. Vasile Dragomir, fost def al Direcției Topografice Militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, a văzut de aproape doi extratereștri în Munții Orăștiei și nu a fost șocat. Șocul preconizat de NSA asupra omenirii nu justifică amânarea până după anul 2040, întâlnirea cu rase umane din alte sisteme solare.

Cauza amânării întâlnirii cu rase umane extraterestre constă în menajarea conducătorilor religiilor pe mapamond, care își văd amenințată supremația prin divulgarea adevărului despre Universul în care trăim. După ce pământenii vor cunoaște rase umane din alte sisteme solare, mai avansate din punct de vedre științific, tehnologic și moral decât rasele terestre, își vor schimba părerea despre dumnezeul plăsmuit de religii. Cine o să mai creadă în existența unui dumnezeu-tatăl sub formă umană masculină, răzbunător și cu necesități biologice specifice omului de rând? Și în alte mituri ale religiilor vor cădea, pentru că sunt născocite fără a se ține seamă de adevărul științific despre Univers.

Adevăratul Dumnezeu se află la un nivel superior de organizare a materiei vii, guvernată de energii fantastice și viteze corpusculare instantanee. Priviți această imagine din cosmos și discerneți cu mintea voastră adevărul de minciună răspândită de religii de-a lungul mileniilor.

Un fragment din galaxia Andromeda, cu miliarde de sisteme solare, ce au în componența lor miliarde planete asemănătoare cu Pământul, pe care există civilizații umane aflate în diverse stadii de dezvoltare. (Foto: NASA.)

Viața este răspândită pretutindeni în Univers. Pe Terra trăiesc miliarde de organisme vii, ce emană energii în spațiul adiacent. În jurul nostru, în interiorul ființei noastre și în celelalte ființe terestre trăiesc organisme vii, care produc tulburări ale mediului înconjurător prin energiile pe care le generează. Experimente științifice de ultimă oră au demonstrat, că și ființele de dimensiuni foarte reduse au efecte similare cu ființele mari asupra mediului ambiant, prin energiile pe care le generează. Prin urmare, energiile vitale se pot transfera la alte forme de viață indiferent de dimensiunea lor, fenomen care ar trebui să ne pună pe gânduri. Energiile nu se pierd niciodată în conformitate cu legile termodinamicii; doar se transformă, potrivit cu informațiile atașate în mod indisolubil de energii. A se citi în acest sens și articolul din JURNAL PARANORMAL, întitulat Miracolul vieții în Univers. Moartea este doar o iluzie.

Viața organismelor vii în Univers - deci și viața speciei umane, se desfășoară neîncetat prin reîncarnări succesive

Fenomenul renașterii vieții este secretizat la cel mai înalt nivel guvernamental terestru. Dacă omenirea ar afla că viața din Univers se desfășoară în mod permanent prin reîncarnări succesive, în funcție de informațiile atașate în mod indisolubil de energii individuale, fiecare pământean s-ar preocupa de informațiile care se adună în mod involuntar în subconștientul său. Nu ar mai exista războaie și nici ucigași plătiți, care să suprime viețile celor ce stau în calea unor planuri tenebroase. Fiecare individ ar avea grijă de informațiile ce se acumulează în subconștientul său, pentru a accede într-o viață viitoare potrivit cu năzuințele sale.

Viața este formată din energii vitale, care conțin informații despre materia vie din care provin. Energiile sunt fără început și fără sfârșit; doar se transformă în funcție de informațiile atașate în mod indisolubil de energii. Și aici atingem un punct sensibil pentru omenire. Informațiile din subconștientul nostru nu pot fi modificate și nici șterse. Potrivit informațiilor atașate de energiile noastre, ne vom renaște în viața viitoare ca ființe umane superioare sau vom urma calea involuției biologice. Informațiile din energiile noastre se referă la conduita noastră în cadrul speciei umane, la comportamentul nostru față de celelalte specii biologice și față de mediul ambiant, care întreține viața tuturor organismelor vii terestre.

Universul este structurat din energii care se întrepătrund neîncetat. Materia vie se interferează în permanență cu materia întunecată, care prin energiile pe care le dezvoltă ține Universul indivizibil. Trebuie reținut faptul, că procesul vieții în Univers continuă prin reîncarnări succesive. Energiile vitale își schimbă consistența și forma în funcție de informațiile atașate în mod indisolubil de energii. Dețin informații sigure în acest sens. După decesul actual, urmează o viață liniștită sau chinuri individuale de nedescris, potrivit cu informațiile atașate în mod indisolubil de energiile noastre. Câți dintre semenii noștri vor ține seamă de această realitate crucială?

Vasile Rudan

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.