Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

Suntem daci prin obârșia noastră milenară

După abolirea colonialismului, țări din Africa, Asia de sud-est și Oceania și-au reluat numele pe care le-au avut înainte de colonizare. Numai tara noastră păstrează un nume de pripas, ce vine de la rumân, care înseamnă potrivit Dicționarului Explicativ al limbii române (DEX) - editat de Academia Română, iobag, șerb, clăcaș. România este unica țară din Europa ce își trage numele din iobăgie.

Potrivit teoriei elaborată de istorici, limba dacilor a ”dispărut” în numai 165 ani de colonizare de către romani a unei părți reduse din teritoriul Daciei, de aproximativ 14%. Istoricii sunt de părere, că dacii au renunțat de bună voie la limba strămoșească, pe care o vorbeau de câteva milenii și au adoptat limba latină. Cine să creadă o asemenea aberație, care este în contradicție evidentă cu psihologia speciei umane? Armenii din România își păstrează limba și obiceiurile de mai bine de 800 de ani; ungurii din România vorbesc limba maghiară de pe peste un mileniu; germanii care s-au stabilit în Transilvania în anul 1103 și-au păstrat limba și tradițiile, etc. Numai dacii – potrivit concluziilor ”savante” ale unor istorici - și-au pierdut limba strămoșească în numai 165 de ani de ocupație parțială a teritoriului Daciei de către legiuni romane, care vorbeau limbi diferite întrucât o parte dintre componenții lor aparțineau de națiuni nelatine. Ceea ce dovedește cu prisosință, că istoria este departe de a fi o știință.

În anul 1978, secretarul științific al Institutului de Științe politice și istorice, dr. Nicolae Copoiu, a intrat în posesia unei cărți de format mare, scrisă în limba latină medievală, procurată pe căi diplomatice de la Universitatea din Uppsala (Suedia), cu titlul ZAMOLXE PRIMUL LEGIUITOR ALE TERREI. Eu am avut în mână această carte, când am fost chemat pentru consultări de Nicolae Copoiu. Această carte inestimabilă pentru istoria Europei s-a ”pierdut” în vâltoarea evenimentelor din decembrie 1989.

Istoricii omit cu bună știință faptul, că potrivit informațiilor documentare transmise de cărturari din antichitate, a existat IMPERIUL DACIA MARE care a înglobat aproape tot continentul european. Sute de statui de daci se găsesc în țările europene. Istoricii aserviți altor interese nu pot explica faptul, că regii daci au ajuns cârmuitori ai unui imperiu, care se întindea din Iberia până în Orientul Mijlociu. Inserez în acest sens și o informație scrisă de Dumitru Bălașa, în cartea sa Roma Veche”În anul 305, Galer I a desființat Imperiul Roman și a înființat Imperiul Dacia Mare, ce ținea din Asia Mică până în Iberia. Este o realitate necunoscută istoricilor, deși ea apare documentar (vezi și Lactantius și Eusebius).

Conform datelor documentare transmise posterității de către istoricul latin Lactantius (240 – 320 e.n.), contemporan cu Galeriusîmpărații daci din Roma Italică se purtau fără menajamente față de populația romană. De pildă, împăratul Galerius Maximianus ”a tratat cetățenii romani cu o cruzime exemplară, așa cum cuceritorii îi tratează pe cuceriți, totul în numele aceluiași tratament pe care victoriosul Traian l-a aplicat cu două secole înainte poporului lui dac”. (Sursa: Enciclopedia Wikipedia).

Efigia împăratul dac Galerius Maximianus pe monede din aur, primul conducător al IMPERIULUI DACIA MARE.

În alocuțiunea rostită de regina Margareta a II-a a Danemarcei, cu prilejul vizitei de stat a lui Nicolae Ceaușescu în Danemarca din anul 1980, regina a elogiat cunoștințele agricole ale dacilor, pe care le-au lăsat moștenire danezilor. Constituie o dovadă în plus, că IMPERIUL DACIA MARE a existat. (A se vedea și articolul din JURNAL PARANOMAL, cu titlul: Secrete guvernamentale. Vaticanul deține documente care confirmă că a existat IMPERIUL DACIA MARE.)

Războiul de agresiune purtat de romani împotriva DACIEI a avut drept scop jefuirea țării noastre de aurul, argintul și alte bogății adunate de-a lungul timpului cu trudă de către populația autohtonă. A venit timpul să schimbăm denumirea de pripas a țării noastre și să revenim la denumirea sa antică, DACIA. Parlamentarii noștri postdecembriști sunt prea lași să se implice în această schimbare de nume. Ei se ocupă de cancanuri politice sterile și de acumulare de averi, pe care le vor lăsa de izbeliște la sfârșitul actualei vieții. Nu le pasă dacă în memoria colectivă vor păstrați ca oameni integri sau ca mișei.

Fac apel la urmașii dacilor din țară și din diasporă. Trebuie organizăm neîntârziat un FORUM INTERNAȚIONAL prin care să facem această crucială schimbare de nume. Să nu uităm că noi suntem urmașii dacilor, care au înființat IMPERIUL DACIA MARE, ce se întindea din Iberia până în Orientul Mijlociu. De noi depinde să ieșim din marasmul istoric actual. Suntem daci prin obârșia noastră milenară!

Vasile Rudan

 

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.