Anunț
Autorul revistei Jurnal Paranormal, Vasile Rudan, a încetat din viață în luna aprilie 2021.


Începând cu data de 01.05.2021, Jurnal Paranormal este arhivat și păstrat online. Nu vor mai fi însă publicate noi articole.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi in ultimul deceniu de activitate.

SUPRAVEGHEREA ŢINTELOR UMANE PE CĂI EXTRASENZORIALE

         Pentru a ne apropia mai lesne de înţelegerea unor fenomenologii situate la frontierele cunoaşterii, este necesar să renunţăm la prejudecăţi şi să privim lucrurile sub adevărata lor înfăţişare. Ar fi păgubitor să credem că în jurul nostru există numai ce se percepe prin simţurile cunoscute ale omului şi se poate demonstra prin intermediul legilor fizicii actuale.

         Trebuie totodată, să depăşim fără resentimente hotarul psihologic dintre ceea ce credem noi că este normal şi ceea ce pare a fi paranormal. Astfel putem cunoaşte şi un alt palier al existenţei noastre, invizibil şi fascinant, aflat la alt nivel de organizare a materiei, guvernat de energii şi viteze de propagare ce sfidează raţiunea umană.

         După câteva decenii de investigare experimentală a unor fenomene ce se dezvoltă la limitele cunoaşterii (o parte din cercetări au fost făcute la cererea şi sub controlul Armatei), am ajuns la concluzia că starea de paranormalitate există cu certitudine, face parte din Universul în care trăim şi din existenţa noastră de zi cu zi. Cu o precizare: graniţa dintre normal şi paranormal are caracter relativ, fiind într-o continuă expansiune în timp şi spaţiu. Ce este considerat astăzi paranormal, prin cercetare poate deveni mâine sau poimâine normal şi acceptat ca atare de comunitatea oamenilor de ştiinţă. Cu toate acestea, omenirea se va afla mereu în faţa unor noi provocări ale cunoaşterii, dincolo de care vor evolua neîncetat misterioase fenomene paranormale.

         Întrucât subiectul acestui articol poate stârni reacţii nu tocmai confortabile la nivelul unor instituţii, înainte de a aborda fondul problemei – în speţă, monitorizarea extrasenzorială a ţintelor umane - voi face o scurtă dar necesară referire-argument la unul dintre paradoxurile fizicii moderne.

         Potrivit legilor fizicii cuantice, un atom excitat energetic poate reveni la starea iniţială, eliberând surplusul de energie sub forma unei perechi de fotoni. Fotonii „gemeni” rezultaţi astfel rămân corelaţi pe viaţă, în sensul că se vor comporta la fel în orice împrejurare. De exemplu, dacă la un moment dat se schimbă  polaritatea unui foton (mărimea spin), perechea sa va reacţiona instantaneu şi identic, chiar dacă în acea clipă se află la milioane de kilometri depărtare. Fenomenul, cunoscut ca paradox EPR (abreviere de la numele fizicienilor Einstein, Podolsky şi Rosen), a fost demonstrat în anul 1980 de fizicianul francez Alain Aspect, prin intermediul a doi fotoni eliberaţi de un atom de calciu. Cu alte cuvinte, fotonii corelaţi comunică telepatic.    De cele mai multe ori, fizicienii evită să vorbească despre paradoxul EPR, pe motiv că fenomenul are un pronunţat caracter paranormal, întrucât dovedeşte existenţa unor viteze de propagare superluminice uluitoare, practic instantanee. Acest lucru prefigurează posibilitatea comunicaţiilor telepatice în timp real pe distanţe astronomice, ceea ce ar putea zdruncina serios eşafodajul ştiinţific al fizicii actuale. […]

         Pe de altă parte, pe parcursul unor cercetări făcute de oameni de ştiinţă americani, s-a constatat că afluxul ionilor de calciu în neuroni stimulează abilităţile extrasenzoriale ale omului. [...]

         După descoperirea unui bioindicator al funcţiilor psihofiziologice vitale în structura energetică externă a organismelor vii în anul 1965, a devenit posibilă monitorizarea extrasenzorială operativă a unor ţinte umane aflate la mii de kilometri depărtare (şefi de state, comandanţi militari şi alte oficialităţi cu prerogative de comandă). Pe parcursul anilor următori, tehnica monitorizării extrasenzoriale s-a îmbunătăţit prin contribuţia unor cercetători români şi străini, care au rămas cu sau fără voia lor în umbra confidenţialităţii operaţiunilor la care au luat parte.

         La ora actuală se poate determina operativ pe căi extrasenzoriale starea sănătăţii ţintelor monitorizate, nivelul lor de stres şi alte amănunte care fac obiectul culegerii de informaţii. Mai mult, un operator extrasenzitiv bine antrenat,  poate afla în mai puţin de zece secunde dacă ţinta spune adevărul în timpul unui discurs oficial. Este interesant de reţinut că în timpul monitorizării extrasenzoriale, operatorul psi foloseşte energia biologică a subiectului-ţintă. [...]

         În prima jumătate a anului 2001, FBI demarase investigaţii în mai multe zone de pe teritoriul SUA pentru găsirea tinerei stagiare Chandra Levy, care dispăruse după ce rămăsese însărcinată în urma unei relaţii „neprincipiale” avute cu congressman-ul Gary Condit. Se presupunea că fata fusese trimisă undeva la ţară, să nască în siguranţă şi deplină discreţie.

         Neavând la acea dată un angajament în branşa sa, un operator extrasenzitiv român a luat în colimator extrasenzorial cele două persoane, propunând totodată Televiziunii Române să realizeze un film documentar în timpul operaţiilor de monitorizare a celor doi amorezi. Filmul nu a fost făcut, din cauza unor reţineri privind posibile complicaţii diplomatice cu patria politicianului-donjuan. În schimb, la sfârşitul lunii august 2001, operatorul extrasenzitiv menţionat a făcut cunoscut faptul că terminase cu succes monitorizarea cazului, că Chandra Levy nu mai era în viaţă, iar nivelul de stres al senatorului Condit atingea valori specifice stării de panică.

         În primăvara anului 2002, FBI a descoperit cadravrul tinerei stagiare îngropat în parcul Rock Creek, din perimetrul capitalei americane. După care a iniţiat demersurile oficiale,  pentru interogarea congressman-lui Gary Condit.

         Pentru edificarea cititorilor asupra discreţiei cu care se desfăşoară asemenea investigaţii, cred că un exemplu relevant ar putea fi operaţiunea supravegherii extrasenzoriale cvasipermanente a celor trei jurnalişti români răpiţi în Orientul Mijlociu, efectuată în secret de unul dintre serviciile noastre de informaţii.[…]

         Ce a reieşit în urma monitorizării extrasenzoriale a prezumtivilor ostatici, a fost trecut la top-secret pentru o perioadă de 50 de ani. Vom afla amănunte despre odiseea jurnaliștilor români în Orientul Mijlociu abia peste o jumătate de secol, când va fi declasificat dosarul respectiv.

         Monitorizarea ţintelor umane face parte din aplicaţiile discrete ale teledetecţiei extrasenzoriale.

 

         Nota redacţiei. Pentru a nu stârni reacţii nedorite la nivelul unor servicii de informaţii, redacţia a operat unele prescurtări în textul acestui articol, fără a altera înţelesul acestuia.

                            

Error | Jurnal paranormal

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.