Treziți-vă, pământeni. Eliberați mintea voastră de credințe false. Mâine va fi prea târziu!

Religiile au la bază mitul, că în ”cer” veghează dumnezeu sub forma unui bărbat bătrân răzbunător, căruia trebuie să te supui necondiționat, ceea ce este o aberație. Printr-o coincidență stranie și guvernele terestre pretind același lucru din partea cetățenilor. ”Cerul” invocat de religii ca fiind sălașul lui dumnezeu, nu există în realitate. Este doar o ficțiune inventată de preoțime, pentru păcălirea maselor umane în scopuri comerciale. Universul nu are limite spațiale. În spațiul cosmic sunt mii de miliarde de galaxii, care au componența lor mii de miliarde sisteme solare și planete asemănătoare Pământului, cu civilizații umane aflate în diferite stadii de dezvoltare. Recent, NASA a divulgat un secret absolut: în Univers sunt mii de civilizații umane mai dezvoltate tehnologic (și etic!) decât civilizația terestră. A se citi în acest sens și articolul din JURNAL PARANORMAL, cu titlul NASA a divulgat un secret absolut: și în alte sisteme solare există civilizații umane.

Un fragment din galaxia Andromeda, cu mii de miliarde de sisteme solare, ce au în componența lor miliarde de planete asemănătoare cu Pământul, pe care există civilizații umane aflate în diverse faze de dezvoltare tehnologică. (Foto: NASA.)

”Dumnezeu” inventat de religii este un personaj fictiv, născocit pentru păcălirea maselor umane. Credincioșii se închină în zadar la icoane zugrăvite din imaginația unor pictori naivi, la statui realizate de sculptori după modele fanteziste și la moaște - în fapt, resturi organice aflate în descompunere ale unor pământeni, ce au fost ridicate la rang de ”sfinți” de către prelați. Prin pupatul icoanelor, a moaștelor și a obiceiului anacronic al împărtășaniei cu aceeași linguriță se răspândesc boli grave, printre care tuberculoza, sifilis, sida și mai nou, infecțiile letale cu coronavirus. Biserica ortodoxă se face vinovată de infestarea credincioșilor cu germenii infecțiilor virale și de sfidarea normelor de conduită civică, stabilite de autoritățile statului. Trebuie sistat și obiceiul primitiv al botezării copiilor, prin scufundarea noilor născuți în aceeași apă ”sfințită” în care au fost botezați și alți copii.

Adevăratul Dumnezeu se află la un nivel superior de organizare a materiei vii, guvernată de energii și viteze corpusculare fantastice. Dumnezeu este veșnic, omniprezent și are puteri nelimitate. Dumnezeu nu pedepsește și nu iartă păcatele omenirii. Fiecare semen are înscrisă în matricea sa genetică informații despre faptele sale comise împotriva semenilor săi, împotriva celorlalte specii biologice terestre și împotriva mediul înconjurător care întreține viața tuturor organismelor biologice pe Pământ și va răspunde în viața viitoare pentru faptele sale. Viața omului se perpetuează prin reincarnări succesive, fapt dovedit sub raport științific. A se vedea în acest sens și articolul din JURNAL PARANORMAL, cu titlul: Renașterea după decesul biologic actual.

Bărbați îmbrăcați în straie femeiești, ce pretind că ar fi reprezentații lui Dumnezeu pe Pământ, răspândesc ”învățături” iresponsabile împotriva speciei umane. Icoana din dreapta imaginii, zugrăvită de un pictor naiv, îl reprezintă pe Iisus Hristos, care a spus: ”Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe soția sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu.” (Deut.13.6;33.9.Mat.10.37.Rom.9.13.Apoc.12.11). Cuvintele sale, pline de ură la dresa omenirii, au fost consemnate în Biblia creștină. Vorbele rostite de Iisus ne fac să ne îndoim de sănătatea sa psihică. Conform datelor documentare, până la vârsta de 30 de ani Iisus a lucrat ca ajutor de dulgher. Abia la vârsta de 30 de ani a ”descoperit” că este fiul lui Dumnezeu. Restul este fabulație biblică.

Predicile false ale unor prelați plini de păcate omenești, machiați ca la teatru, obstrucționează calea omenirii spre adevăratul Dumnezeu. Ei ne îndeamnă să ne închinăm la idoli zugrăviți de pictori naivi și la moaștele unor ”sfinți” – în fapt, resturi biologice întrate în putrefacție ale unor pământeni. BOR a scos din biserici moaște și icoane ”făcătoare de minuni”, pe care le plimbă prin spitale, pentru contracararea efectelor morbide făcute de coronavirus. Mare e grădina lui Dumnezeu!

Iisus a pretins la vârsta de 30 de ani, că este fiul lui Dumnezeu, ceea ce este o aberație. Prelații religiilor creștine pretind și ei că sunt reprezentanții lui Dumnezeu pe Pământ și că pot ierta păcatele omenirii (contra-cost!) - ceea ce este o altă aberație. Adevăratul Dumnezeu nu a delegat niciun popă să-l reprezinte pe Pământ.

Biserica ortodoxă a deschis ușile credincioșilor să vină în biserici la slujbe religioase, în pofida reglementărilor oficiale de protecție a cetățenilor față de ravagiile pe care le face pandemia de coronavirus. Printr-un acord scris încheiat între BOR și oficialitățile statului de drept, poliția și jandarmeria s-ar fi implicat în distribuirea la domiciliu a… ”luminii sfinte” în loc să vegheze la implementarea dispozițiilor oficiale privind protecția cetățenilor. ”Lumina sfântă” este o altă aberație născocită de religia creștină, cu scopul blocării raționamentului speciei umane actuale. ”Crede și nu cerceta” – sună un slogan biblic; pentru că dacă vei cerceta, vei ajunge la concluzii diametral opuse în privința existenței lui Dumnezeu, fapt pe care doresc să le evite corifeii religiilor.

Biserica ortodoxă română a pornit lupta cu coronavirus, plimbând prin spitale moaște și icoane ”făcătoare de minuni”. (Sursa: ziarul LUMINA, editat de BOR).

Este tragic faptul, că BOR negociază cu oficialitățile statului viața cetățenilor. Biserica creștină se sprijină pe argumente fictive, inventate în Evul Mediu, când se credea că Pământul este plat și este acoperit cu ”cer” din care veghează un dumnezeu sub formă unui bărbat bătrân, arțăgos, care cere supunere necondiționată a credincioșilor. Acum suntem în secolul XXI și se perpetuează ”știința” religioasă din Evul Mediu; iar oficialitățile statului discută de la egal la egal… cu BOR. După care, BOR sabotează hotărârile luate de oficialitățile statului în privința protejării vieții cetățenilor și își impune voința după bunul său plac, fără ca organele abilitate ale statului să riposteze. Când se va elibera Statul Român de amestecul neavizat a BOR în treburile sale și când va fi sistată predarea religiei în școlile din România - obiect de studiu primitiv, care nu se bazează pe niciun argument științific?

Fac un ultim apel către semenii mei. Treziți-vă din somnul rațiunii, pentru a vedea cu claritate evenimentele dramatice spre care se îndreaptă specia umană terestră; și să luăm din timp măsurile necesare, pentru îndreptarea acestei situații aberante. Mâine va fi prea târziu!

 Vasile Rudan