Un studiu alarmant: creierul uman se află în proces involutiv din anii 1990

Potrivit unui studiu recent elaborat de oamenii de știință, nivelul inteligenței umane se reduce constant începând cu anii 1990, din cauza folosirii în exces a tehnologiei (Sursa: Euronews). Pe primele locuri în acest nefast clasament se situează Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Suedia, Germania și Olanda. Se înregistrează totodată, o tendință generală de diminuare a capacității cerebrale a omului pe plan mondial. Dacă nu intervenim la timp pentru activarea energiilor extrasenzoriale latente din subconștientul nostru, riscăm ca IQ-ul speciei umane să coboare la cote de avarie.

Pe de altă parte, un grup de oameni de știință a elaborat pentru NASA un studiu pentru măsurarea potențialului creativ al cercetătorilor, în privința abilității de a judeca o anumită problemă şi a propune soluții pentru rezolvarea acesteia. Studiul relevă, că actualii adulții au potențial creativ numai în proporție de 2%, comparativ cu copiii în vârstă de 4-5 ani, care posedă un potențial creativ de 98%. În mod frecvent NASA înregistrează cazuri când cercetătorii săi nu pot rezolva operativ problemele care implică atenție și discernământ. Cazul telescopului Hubble, care a fost lansat în 1990, este notoriu. Înainte de lansare în spațiu, cercetătorii nu observat poziția eronată a unei oglinzi, incident care a făcut ca telescopul să nu fie utilizabil până în anul 1993. A fost necesar să fie trimis în spațiu un al doilea echipaj uman care să remedieze această scăpare, cu cheltuieli financiare importante.

Este un secret bine păzit de către NASA, de ce nu se face apel la femei la cercetarea spațiului cosmic, care au un creier mai performat decât bărbații. Diferența este atât pronunțată, încât după opinia unor neurologi s-ar putea să fie vorba despre două de specii umane diferite. De pildă, în urma unor cercetări făcute la Universitatea Stanford (SUA), s-a demonstrat pe cale experimentală că detaliile-imagine stimulează 9 centri nervoși la femei, dispuși în ambele emisfere cerebrale. La analiza detaliilor-imagine, în creierul masculin se activează numai 2 centri nervoşi, într-o singură emisferă cerebrală. În creierul feminin există mai multe conexiuni între cele două emisfere cerebrale, decât în cel masculin. Experimente efectuate la City University of New York, au arătat că bărbaţii întâmpină dificultăţi în a percepe corect culorile galben, verde şi albastru. Profesorul care a condus studiul, Israel Abramov, afirmă că rezultatele cercetării nu pot fi explicate prin structura ochiului, diferențele înregistrate sunt la nivelul creierului. Totodată, s-a descoperit că femeile au capacitatea de a memora mai multe detalii decât bărbaţii. Alt studiu, publicat în jurnalul ştiinţific Biology of Sex Differeces, revelă faptul că femeile au simţul auzului, simţul mirosului şi al gustului mai fine decât ale bărbaţilor. Din surse neoficiale ar rezulta că NASA deține și un detașament format exclusiv din femei, pentru cercetare avansată. Pretenția noastră de a cunoște adevărul din spatele fațadei NASA ar putea fi exagerată, dat fiind faptul că este vorba de o agenție de investigare extraterestră militarizată, aflată în subordinea Pentagonului. 

Proiect pentru recuperarea energiilor extrasenzoriale ale omului

Pentru contracararea fenomenului nefast al diminuării funcțiilor cerebrale umane, am elaborat cu peste două decenii în urmă un program de activare a energiilor extrasenzoriale aflate în stare latentă în subconștient, prin intermediul înființării unei școli de biodetecție pentru uzul populației. Întrucât speranțele privind implementarea acestui proiect tind să se epuizeze, nu mai am timp disponibil să răspund la telefon la solicitările cititorilor, care au urmat cursurile de activare a energiilor extrasenzoriale din subconștient. Adresa mea de e-mail a rămas neschimbată și este la dispoziția celor interesați: rudan@rudan.ro.

Prin cursurile pe care l-am ținut - regret că nu am reușit să predau și modulul 2 din cauza îmbolnăvirii mele - și prin articole pe care le public în Jurnal Paranormal, am dovedit că omul deține în subconștientul său în stare latentă (în ”adormire”), energii extrasenzoriale asemănătoare cu cele existente în stare activă la celelalte specii bilologice terestre. Și aceste supersimțuri ancestrale pot fi activate în folosul omului. Ideea înființării unei școli de biodetecție aparține generalului de divizie ing. Vasile Dragomir, fost șef al Direcției Topografice Militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu care am colaborat în decursul anilor. Generalul Dragomir s-a oferit să predea noțiuni despre teledetecție în această școală. Ulterior am primit sugestii pentru înființarea școlii de biodetecție, care să poarte numele meu, din partea unor redactori de la revista internațională NEXSUS magazine precum și din partea altor persoane interesate din țară și din străinătate. Am primit numeroase propuneri privind locația școlii, dar nimeni nu s-a oferit să finanțeze acest proiect inedit, care urma să fie înzestrat și cu un poligon amenajat pentru antrenamente extrasenzoriale. Eu nu-mi permit să finanțez această școală, pentru că venitul meu se rezumă la pensia lunară, care nu îmi permite decât un trai la limita existenței. Factorii responsabili oficiali au scăpat din vedere un lucru esențial: avantajele financiare ale existenței Școlii de teledetecție extrasenzorială ”Vasile Rudan” și impactul economic pozitiv pe care l-ar avea asupra zonei geografice respective, în urma turismului intern și internațional. Exemplul Braziliei este edificator: Centrul Abadiania din Brazilia a devenit locul de pelerinaj permanent pentru oameni din diverse țări, localitatea fiind transformată dintr-un cătun sărac, într-un orășel prosper datorită aportului financiar al turiștilor.

Proiectul Școlii de biodetecție ”Vasile Rudan” se sprijină pe argumente științifice pertinente, pe care le-am verificat pe parcursul anilor de cercetare experimentală, făcută sub controlul Armatei. Teledetecția extrasenzorială poate fi utilizată cu succes la localizarea unor repere subterane de interes civil sau militar, la prospecțiuni petrolifere, la predicția cutremurelor prin mijloace extrasenzoriale umane, la determinarea nivelului de sănătate individuală fără a se intra în contact direct cu subiectul uman (prin efect Rudan) și în cadrul unor misiuni speciale. Din păcate, suntem în România postdecembristă și nu sunt agreate metode care să prevadă dezvoltarea psihicului uman și prosperității economice a unor zone în folosul populației locale, prin turism intern și internațional. Ca atare, în loc să vină oamenii la poligonul școlii ”Vasile Rudan” să-și dezvolte aptitudinile psihice prin antrenamente supravegheate de instructori autorizați, nu rămâne decât calea indirectă să țin legătură cu semenii mei. În articolului următor voi răspunde întrebărilor puse de cursanți.

(Notă: Imaginea din preambulul acestui articol este prelevată de pe internet.)