Viruși letali produși în laboratoare militare, transmisibili prin aer

Am avertizat cititorii încă din anul 2016, din surse documentare bine informate, că în laboratoare militare se lucrează la crearea unor viruși letali transmisibili prin aer. Sunt silit de împrejurări să reiau unele pasaje din articole precedente, întrucât o parte dintre semenii noștri înțeleg mai greu situația catastrofală actuală în care ne aflăm; și nu recurg la măsurile ce se impun pentru salvarea omenirii de la dispariție.

Înmulțirea populației umane terestre a scăpat de sub control. Populația Pământului a depășit 7,3 miliarde de oameni, pe care planeta noastră nu îi mai poate hrăni din cauza împuținării resurselor de hrană, din vina exclusivă a omului. Până în anul 2050, ONU preconizează o creștere a populației terestre la peste 9 miliarde de oameni. Înmulțirea necontrolată a omenirii va duce la analfabetism, foamete, pandemii și conflicte armate pentru hrană și apă potabilă. Omul este cea mai iresponsabilă specie de pe Terra, distrugând sistematic mediul în care trăiește; și se înmulțește peste măsură.

Zilnic, mii de migranți din țările sărace ale Pământului se îndreaptă către țările dezvoltate din punct de vedere economic, constituind o povară financiară și socială pentru locuitorii din țările occidentale. Migranții nu au nicio calificare profesională și sunt îndemnați de liderii lor spirituali să ia cu asalt bogățiile din țările occidentale ”pentru că li se cuvin”.

La nivelul de informare a populației se cunoaște faptul, că principalii agenți patogeni, care declanșează diverse maladii la specia umană, sunt grupați în două clase: viruși și bacterii. Despre cel de-al treilea și mai important agent patogen, ce va provoca o epidemie globală, se păstrează tăcere: o specie letală de mycoplasma. Inocularea cu mycoplasma prin vaccinări obligatorii, va reduce drastic în viitorul apropiat populația Terrei dar nu în mod selectiv. Vor deceda semeni valoroși laolaltă cu indivizi care nu au nicio legătură cu progresul societății umane.

Ce pot face guvernele actuale în sensul prevenirii înmulțirii necontrolate a populației terestre? Fac ceea ce știu îndeobște să facă: să stârnească ura între oameni, să declanșeze războaie regionale și mondiale, să răspândească epidemii letale la nivel zonal și global. Pentru acest scop abject se păstrează în relativ secret, un agent patogen deosebit de virulent, ce se manifestă cu simptome de gripă dar nu este gripă, prin care majoritatea populației a fost deja infectată prin vaccinări obligatorii: mycoplasma. Pe de altă parte, după cum reiese din documente guvernamentale secrete britanice declasificate, vaccinurile sunt o farsă pusă la cale de companiile farmaceutice multinaționale. (Sursa: revista australiană Nexus new times magazine – science & alternative news).

Mycoplasma - agent patogen deosebit de virulent, care este inoculat prin vaccinare obligatorie, care va decima o mare parte din populația terestră.

Potrivit unor informații scăpate din laboratoare militare, se fac experimente pentru crearea unor noi arme biologice, cu efecte catastrofale asupra sănătății și vieții umane, printre care și un proiectil ce va dispersa prin aer virusul rabiei. Dacă vor fi scăpate de sub control și aceste experimente abominabile din cauza unei erori umane sau din rea intenție, se va declanșa o pandemie de rabie, care va decima o însemnată parte a speciei umane, întrucât nu există niciun tratament medical pentru oprirea evoluției acestei cumplite boli.

În laboratoare militare se fac experimente genetice, pentru crearea unor viruși periculoși pentru specia umană, transmisibili prin aer.

În timp ce guvernele lumii se pregătesc să reprime proliferarea demografică prin războaie nucleare, prin arme chimice și bacteriologice, eu sunt convins că există o cale pașnică pentru ieșirea din acest nefast impas: o parte din bugetele militare să fie alocate pentru educație și pentru sănătatea populației din țările sărace, inclusiv pentru dezvoltarea economică a zonelor defavorizate. Populațiile umane trebuie să rămână în locul lor de obârșie și să participe activ la progresul economic al țărilor de origine, în loc să migreze către alte regiuni geografice, care au beneficiat de aportul fizic și intelectual al cetățenilor autohtoni. Costurile unei reforme în acest domeniu vor fi incomparabil mai mici, decât cele necesare pentru a stăvili exodul maselor umane din țările subdezvoltate și ravagiile pe care le fac în țări dezvoltate economic.

Este necesară totodată, o reprogramare a subconștientului uman pentru al face pe om capabil să gândească cu mintea sa, ce trebuie făcut pentru împuținarea populației globului pe căi naturale, pașnic și în mod selectiv. Mai ales în mod selectiv; cititorii vor înțelege la mă refer.

Până atunci, stăruie o întrebare crucială. Coronavirus este similar cu mycoplasma prin simptome și efectele sale catastrofale pentru sănătatea și viața omului; și coronavirus a fost elaborat pentru a reduce populația umană terestră?

Vasile Rudan

 

Nota autorului. În ultimul timp utilizez și fotografia subsemnatului la articole pe care le public în JURNAL PARANORMAL. Aberația lansată pe internet de un redactor inconștient al postului de televiziune INEDIT TV, Paul Alexandru Moraru, potrivit căreia nu eu sunt autorul articolelor pe care le public, a prins și câte un cititor mă întreabă dacă este adevărat ce susține P.A.M. Altă cale nu am găsit să combat această minciună incalificabilă. Următorul pas va fi un proces penal pentru calomnie. (V.R.)